נדחתה בקשתו של תושב תאשור להישפט בעקבות קנס שקיבל בשל העסקת עובדים זרים שלא כדין

בש (ב'ש) 1010/07 מסס יוסף נ' משרד התמ'ת מחלקה משפטית עו'ז

מר מסס יוסף נקנס ע"י משרד התמ"ת בשני מקרים שונים כאשר הקנס בשני המקרים הוא בשל העסקת עובדים זרים ללא רישיון עבודה. מר מסס מלין על כל הקנסות שקיבל, וטוען כי- לו היה מקבלם ללא שיהוי כה גדול מצד משרד התמ"ת- היה יכול לוודא כי לכל הפחות לא היה עובר על אותה העבירה בפעם השנייה.

ועובדות המקרה כדלהלן: מר מסס שכר קבלן בכדי לבנות את ביתו שבמושב תאשור. אנשי התמ"ת שהגיעו מצאו כי עובדים על המבנה 4 עובדים זרים העובדים שלא כדין, ומשום כך- קנסו את מר מסס בעשרים אלף שקלים. את הקנס קיבל מר מסס בדואר רק לאחר כשנתיים ימים כאשר בביקורת נוספת של אנשי משרד התמ"ת מצאו שוב ארבעה עובדים זרים העובדים שלא כדין, וגם במקרה זה את הודעות הקנס קיבל רק לאחר חודשים מספר.

מר מסס טען להגנתו כי מיד עם קבלת הודעות הקנס,שהתקבלו רק לאחר שסיים לבנות את ביתו, פנה אל הקבלן וביקש ממנו להסדיר העניין לאור ההסכם שנחתם ביניהם וגם בחקירות במשרדי התמ"ת מסר את פרטי הקבלן וחשב שהעניין טופל, אלא שלמצער נתחוור לו כי הדברים לא הוסדרו והודעות הקנס לא שולמו על ידי הקבלן.

כעת מבקש מר מסס לממש את זכותו להישפט, אולם זכותו של מר מסס להישפט פגה, ואפילו שטענותיו בנוגע להתנהלותו של משרד התמ"ת הן טענות הראויות להישמע אין בכך די בכדי לאפשר לו להישפט לאחר השתהות כה ארוכה מצידו לתגובה בעניין הנדון.

את הקנסות המדוברים קיבל מר מסס הראשון ב 21.10.04 והשני ב 20.12.04 ואת בקשתו של מר מסס להישפט הוא הגיש ב 21.1.07. מה שיוצר שיהוי מצידו של מר מסס של מעל לשנה.

קובע בית המשפט כי אין זה די להצביע על התרשלות הרשויות במקרה שכזה משום שראשית על מר מסס לרכוש זכות עמידה בכדי שטענותיו יישמעו. את זכות העמידה לא יכול מר מסס לרכוש משום שבטענותיו אין כלל נימוק כלשהו לאיחורו בתגובה לקנסות ולשיהוי של למעלה משנה בבקשתו להישפט, על כן דינה של בקשתו להישפט דינה להידחות.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: