נדחתה טענת יורשת של חברת קיבוץ לזכויותיה בדירת אימה המנוחה טרם שכלול שיוך הדירות בפועל בקיבוץ

בית משפט מחוזי חיפה תא (חי') 819/06 זהבה רתם נ' קיבוץ שדות ים

 

החלטה על שיוך דירות לחברי קיבוץ – משמעותה, נפקותה והשלכותיה על זכויות יורשיהם של חברי קיבוץ שנפטרו:

רקע

מיכל קפלינסקי ז"ל הייתה ממיסדי קיבוץ שדות ים. מיכל הלכה לבית עולמה, בהיותה חברת קיבוץ שדות ים. זהבה רתם הנה בתה של מיכל קפלינסקי ז"ל והיורשת היחידה שלה מכוח צו ירושה

אורי ואסנת הראל הם בני-זוג חברי קיבוץ שדות ים, המתגוררים, מאז קיץ 2006, בדירה בה התגוררה מיכל קפלינסקי ז"ל עובר לפטירתה.

באסיפת החברים של קיבוץ שדות ים נתקבלה החלטה על כניסה לתהליך של שיוך דירות קיבוץ שדות ים לחברים, בהחלטת השיוך נקבע כי היום הקובע לצורך קביעת זכאותם של חברי קיבוץ שדות ים לרישום זכויותיהם בדירות יהיה יום קבלת החלטת השיוך.

ביום הקובע הייתה מיכל קפלינסקי ז"ל חברת קיבוץ שדות ים והיא נפטרה בטרם הושלם הליך שיוך הדירות. במועד קבלת החלטת השיוך, התגוררה מיכל קפלינסקי ז"ל בדירה בקיבוץ אשר שימשה כביתה במשך כ-40 שנים. עם זאת, זמן מה לאחר היום הקובע, ונוכח מצבה הרפואי, עברה מיכל קפלינסקי ז"ל להתגורר בדירה אחרת, היא הדירה בה מתגוררים אורי ואסנת הראל מאז שנת 2006.

הזכויות בדירה זו הן במוקד הדיון שבפנינו.

זהבה רתם עותרת בתביעה דנן למתן פסק דין הצהרתי לפיו היא בעלת זכות החזקה בדירה וכי היא זכאית להמשיך ולהחזיק בדירה עד לסיום הליך שיוך הדירות. כמו כן עותרת זהבה רתם למתן צו לסילוק יד קבוע האוסר על קיבוץ שדות ים להיכנס לדירה וכן להחזיר את החזקה בדירה אליה.

זהבה רתם טוענת כי החלטת השיוך היוותה למעשה החלטה סופית לשייך לכל חברי קיבוץ שדות ים את דירותיהם בהן הם התגוררו ביום הקובע, וכן הקנתה לחברים אלה זכות חזקה בלעדית בדירות.

לטענתה, קיבוץ שדות ים זנח זה מכבר את דרך החיים השיתופית והפך ל"קיבוץ מתחדש",  שאינו אלא יישוב קהילתי בו איש איש עושה לביתו, ונוהג בדירה בה הוא מתגורר מנהג בעלים. לפיכך, לטענתה, אף שהליך שיוך הבתים טרם הסתיים באופן פורמאלי, הרי שהוא קיים בפועל, וחברי קיבוץ רבים מסתמכים על מצב זה תוך שהם משקיעים סכומי עתק בשיפוץ והרחבת דירותיהם. לטענתה, אף מיכל קפלינסקי ז"ל מימנה חלק ניכר מהשיפוץ שנערך בדירה.

ביהמ"ש קבע:

אקדים ואומר כי הליך שיוך הדירות הינו הליך סבוך ומורכב הכרוך בפעולות משפטיות רבות ובקבלת הסכמת המינהל, ועדות התכנון וגורמים נוספים. כן כרוך ההליך בהקצאה שוויונית של הדירות לכל חברי קיבוץ שדות ים, משימה שאינה קלה, במיוחד בשים לב, מחד גיסא, לשאיפה הטבעית וההגיונית כי לחברים תשוייך הדירה בה הם מתגוררים עובר לשיוך, ומאידך גיסא, הקשיים הכרוכים במימוש שאיפה זו כמו, השוני בין הדירות ושוויון, גודל המשפחות, וותק, ועוד שיקולים לגיטימיים בקביעת שיוך הדירות.

בשלב הנוכחי טרם הבשיל הליך השיוך לכדי גמר באופן שניתן לממשו ולהעניק מכוחו זכויות כלשהן לחברי קיבוץ שדות ים. כן חשוב לציין כבר בשלב הזה כי מהראיות שלפני עולה כי אין בכוונת קיבוץ שדות ים לשלול מזהבה רתם את זכויותיה על פי החלטת השיוך בבוא היום עת יסתיים הליך השיוך.

עם גמר הליך שיוך הדירות, תהיה זהבה רתם זכאית לזכויות בדירה או בכל דירה אחרת כפי שייקבע, אינה מקנה לזהבה רתם, כיום, טרם גמר הליך השיוך, זכות להחזקת הדירה ו/או כל זכות אחרת בדירה.

אין לראות במתן אפשרות לחברים להרחיב ולשפץ את דירותיהם כמפלה לרעה את יורשיו של החבר שנפטר. מתן אפשרות זו הינה חלק משגרת חיי החברים בקיבוץ ואינה פוגעת בזכויות החבר הנפטר ו/או בזכויות יורשיו

קיבוץ שדות ים ממשיך להיות קיבוץ שיתופי וכי לא התקבלה כל החלטה מחייבת בדבר היותו קיבוץ מתחדש במובן המשפטי של המונח.

סוף דבר

למיכל קפלינסקי ז"ל לא היו כל זכויות בדירה בעת פטירתה ואף החלטת השיוך לא העניקה לה זכויות כלשהן בדירה. זכותה העתידית של מיכל קפלינסקי ז"ל, ובנעליה - זהבה רתם, להיות שותפה להליך שיוך הבתים טרם התגבשה ומכל מקום, זכות עתידית זו אינה מקנה לתובעת, כיום, כל זכות בדירה.

במידה ובשלב בו יוקצו בפועל הדירות על פי החלטת השיוך, יקופחו זכויותיה של זהבה רתם, רק אז תקום עילה להתערבותו של בית המשפט.

זהבה רתם לא הוכיחה כל זכויות בדירה, התביעה נדחית, זהבה רתם תשא בהוצאות קיבוץ שדות-ים בסכום כולל של 10,000 ₪.

ניתן ביום 01/05/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: