נדחתה תביעה כספית בסך של כ-318,000 כנגד קיבוץ עין חרוד

בבית משפט השלום בצפת, בפני כב' השופטת רבקה איזנברג. ת"א 14144-10-12 תעשיות עץ פרופילים הצפון בע"מ נ' קיבוץ עין חרוד.
הרקע

תעשיות עץ פרופילים הצפון בע"מ הגישה תביעה כספית כנגד קיבוץ עין חרוד, לחיוב תשלום יתרת החוב בגין אספקת סחורה לקיבוץ , בסך של 318,731 ₪.

מעת ייסודו הפעיל הקיבוץ מפעל רהיטים כשבתחילה היה רשום כשותפות שהקים הקיבוץ, ועם פירוק השותפות עבר המפעל לבעלות האגודה השיתופית רהיטי עין חרוד מאוחד בע"מ, אך לפני מספר שנים ניתן צו פירוק כנגד האגודה.

פרופילים טענה כנגד הקיבוץ כי עליו לשלם לה את יתרת החוב בגין אספקת הסחורה, שכן כל השיקים אשר משך הקיבוץ מחשבונה של האגודה לשם כיסוי החוב, חוללו מחמת אי כיסוי. עוד נטען כי הקיבוץ הוא החייב בחובות הנטענים ולא האגודה, כיוון והיה הרוח החיה במפעל, הפעיל אותו ונהנה מרווחיו ומהמוניטין שלו. כמו כן נטען כי הקיבוץ לא גילה לפרופילים כי המפעל מצוי בקריסה ויצר מצג שווא לפיו פרופילים תקבל את מלוא התמורה המגיעה לה. בנוסף, התנהל הקיבוץ עם השותפות או האגודה השיתופית כגוף אחד, וכשולט במפעל, ופעל ברשלנות עד היקלעות האגודה לפירוק.

הקיבוץ טען כי יש לדחות את התביעה, מאחר וטענות פרופילים ביחס לחוב אמורות להיות מופנות כלפי האגודה ולא כלפיו, ומאחר וכל פעילות השותפות הועברה לאגודה והיא זו שעבדה והתחייבה מול ספקים ולקוחות. בנוסף הכחיש הקיבוץ כי הפעיל את המפעל, נהנה מרווחיו או מהמוניטין שלו, וטען כי כל פעילות פרופילים הייתה מול האגודה וכי השיקים אשר צורפו לתביעה נמשכו ע"י האגודה ולא ע"י הקיבוץ. לבסוף טען הקיבוץ כי לא צורפו לתביעה מסמכים המהווים ראיה לחוב כלשהו כלפי פרופילים.

 

דיון והכרעה

ביהמ"ש דחה את התביעה לאחר שמצא כי אספקת הסחורה נעשתה לאגודה השיתופית וגם השיקים אשר נמשכו, לטענת פרופילים, כחלק מתשלום התמורה, נמשכו ע"י האגודה השיתופית ולא ע"י הקיבוץ. בנוסף קבע ביהמ"ש כי פרופילים לא הציגה כל ראיות להוכחת טענותיה, ועל אף העובדה שלקיבוץ זכויות בתאגיד שהינו הבעלים של האגודה, טענתה כי די במבנה התאגידים בכדי להטיל על הקיבוץ אחריות לחובות האגודה, לא הוכחה.

באשר לטענתה של פרופילים כי הקיבוץ פעל ברשלנות עד היקלעות האגודה לפירוק קבע ביהמ"ש כי לא הוכחה אחריות אישית לקיבוץ מכוח עוולת הרשלנות וכי לא הייתה לקיבוץ חובת זהירות כלפי פרופילים וכי לא הוכחה הפרת חובה זו. עוד קבע ביהמ"ש, כי במקרה דנן לא הציגה פרופילים כל מערכת יחסים מיוחדת בינה לבין הקיבוץ או מי מטעם נציגיו המוסמכים של הקיבוץ, ואף הודתה כי הנציג היחיד עמו הייתה בקשר היה מנכ"ל האגודה ולא נציג מטעם הקיבוץ.

לבסוף קבע ביהמ"ש כי לא הוכח שההתקשרות בין הצדדים נעשתה בעת שהיה ברור כי האגודה לא תוכל לעמוד בהתחייבותה, ואף לא הוצגו כל הזמנות מטעם הקיבוץ או חשבוניות שהוצאו לקיבוץ, או כל ראיה אחרת לכך שנקשר חוזה כלשהו בין פרופילים לבין הקיבוץ.

 
סיכום

לאור כל האמור לעיל דחה ביהמ"ש את התביעה, וקבע כי פרופילים תישא בהוצאות הקיבוץ, לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.

ניתן ביום ט"ז בתמוז תשע"ד, 14 ביולי 2014, בהעדר הצדדים.

 
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: