נמחק בהסכמה ערעור של המועצה המקומית כוכב יאיר ומתנ''ס כוכב יאיר על פסק הדין על פיו בית המשפט פסק כי איתן ולאה מימוני זכאים כתושבי כוכב יאיר להנחה מדמי מנוי בבריכה

בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה ע''א 15467-11/08- המועצה המקומית כוכב יאיר ומתנ''ס כוכב יאיר נ' איתן מימוני ולאה מימוני

 

ביום 16.9.09 התקיים בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה דיון בערעור שהוגש על ידי המועצה המקומית כוכב יאיר ומתנ"ס כוכב יאיר, על פסק הדין שניתן על ידי בית משפט השלום בכפר סבא [תא 1390/06], במסגרתו קיבל בית המשפט את תביעת איתן ולאה מימוני וחייב את המועצה המקומית כוכב יאיר ומתנ"ס כוכב יאיר להכיר בזכאותם של בני הזוג מימוני, כתושבי כוכב יאיר וכבעלי שטר זיקת הנאה, להנחה של 25% מדמי מנוי בבריכה.

 

לדיון זה קדם דיון נוסף, במהלכו הביע שופט ערכאת הערעור, שופט בית המשפט המחוזי שילה, את עמדתו על פיה סיכויי הצלחת הערעור נמוכים. כן הציע השופט שילה לצדדים לנסות להגיע להסכמה במסגרת הליך גישור, וזאת בשל השפעת תוצאות ההליך על כל תושבי כוכב יאיר.

 

במסגרת הדיון שנערך ביום 16.9.09, הגיעו הצדדים להסכמה, על בסיס ההסדר שהוצע על ידי המגשר, השופט בדימוס אוקון, אשר תמציתו – מתן תוקף לתוצאה האופרטיבית של פסק הדין של בית המשפט השלום, תוך ביטול ההנמקות שעמדו בבסיס פסק הדין, תוך הסכמה על הקמת וועדה ציבורית אשר תדון בזכויות כל תושבי כוכב יאיר אשר אוחזים גם הם בשטר זיקת ההנאה.

 

עוד הוסכמו בין הצדדים הנקודות הבאות:

 

§         בוועדה הציבורית יהיו חברים שני חברים מייעצים, האחד מכוכב יאיר והאחר מצור יגאל, כאשר בחירת החבר המייעץ מכוכב יאיר תעשה לאחר התייעצות על בני הזוג מימוני.

§         בראש הוועדה הציבורית יעמוד שופט מחוזי בדימוס, אשר עסק והינו בקיא בתחום המנהלי ואשר יבחר את הרכב  הוועדה.

§         הוועדה תפנה לכל התושבים הנוגעים בדבר ותודיע להם כי היא דנה בשאלת זכותם לקבלת ההנחה מכוח שטר זיקת ההנאה.

§         הוועדה תאפשר לכל המעוניין להביע את עמדתו בעניין, בכתב או בע"פ.

§         הוועדה תהיה זכאית לקבל מידע מהמועצה ללא כל הגבלה. החומר שיוגש לוועדה או שהוועדה תדרוש, יהיה גלוי לציבור.

§         הוועדה תנהל פרוטוקול , אשר תוכנו יובא לידיעת התושבים ביחד עם דו"ח הוועדה.

§         מימון פעילות הוועדה ייעשה על ידי המועצה המקומית כוכב יאיר.

§         בסיום עבודתה תכתוב הוועדה דו"ח, אשר יובא לידיעת התושבים ואשר, בין השאר, יתייחס לשאלת זיקת ההנאה וזכויות התושבים על פיה, אפשרות ביטולה ופיצוי אם מגיע בשל ביטול זה. הוועדה תנחה את המועצה כיצד לנהוג בעניין.

§         ראש המועצה יביא את דו"ח הוועדה והמלצותיה לאישור המועצה. ככל שהמועצה לא תאשר את הדו"ח ואת מסקנותיו, יהיו הצדדים רשאים לחזור לבית המשפט לדיון בערעור, וזאת בתוך שנה.

 

הסכמת הצדדים, אשר בין השאר כללה תשלום הוצאות של 20,000 ₪ לבני הזוג מימוני, קיבלה תוקף של פסק דין.

 

בברכה,

 

לאה ואיתן מימוני

רח' הגולן 23 כוכב יאיר

 

לכל שאלה או הבהרה נוספת, ניתן לפנות אל עו"ד איתן מימוני בטלפון 054-4262424

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: