נסיון כושל לבטל מכרז לפינוי אשפה ביתית וגזם שפרסמה מועצה אזורית חבל מודיעין

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים עעם 4753/07 חן-המקום בע''מ נ' המועצה האזורית חבל מודיעין

 

רקע:

בשנת 2001 פרסמה המועצה האזורית חבל מודיעין מכרז לפינוי אשפה ביתית וגזם לתקופה של 3 שנים, עם אפשרות הארכה לשלוש תקופות של שנה כל אחת.

חברת חן-המקום זכתה במכרז האמור.

חברת חן-המקום סיימה את תקופת החוזה בת 3 השנים והמועצה האזורית חבל מודיעין האריכה את החוזה של חברת חן-המקום בעוד שנתיים נוספות.

בתום חמש השנים בהם שימשה חברת חן-המקום בתפקידה כמפנה אשפה ביתית וגזם, החליטה המועצה האזורית חבל מודיעין לערוך מכרז חדש.

וועדת המכרזים העניקה את הזכייה במכרז לחברת דאש"ק, זאת על רקע חוסר שביעות רצונה של המועצה האזורית חבל מודיעין משירותיה של חברת חן-המקום והצעתה של חברת דאש"ק שהייתה זולה מזו של חברת חן-המקום.

וועדת המכרזים המליצה להתקשר עם חברת דאש"ק לשנה ובסיומה לבחון את סוגיית המשך ההתקשרות עם חברת דאש"ק.

 

טענות חברת חן-המקום:

חברת חן-המקום עתרה לביהמ"ש בבקשה לפסול את זכייתה של חברת דאש"ק משום שלטענת חברת חן-המקום, חברת דאש"ק לא עמדה בתנאי המכרז.

לטענת חברת חן-המקום, לא היו בחזקת חברת דאש"ק כלי רכב ההכרחיים לעבודת פינוי האשפה והגזם, בעוד שבמכרז נכתב במפורש כי על מציע במכרז להיות בעלים (בפועל או בהסכם ליסינג) של רכבי העבודה הללו, ולא רק זו, אלא, על הרכבים גם להיות ברשותו.

חברת חן-המקום טענה כי הרכבים לא היו בחזקת חברת דאש"ק על סמך בירורים שונים הכוללים שיחות מוקלטות עם מנהל חברת הליסינג שמכרה את הרכבים בעסקת ליסינג לחברת דאש"ק.

 

לטענת חברת דאש"ק לא נפל כל פגם בהצעתה.

לטענת חברת דאש"ק, החברה עמדה בכל תנאי המכרז לרבות התנאים הנוגעים להחזקת כלי הרכב המיועדים לפינוי האשפה והגזם.

חברת דאש"ק טוענת כי הבחינה האם עמדה בתנאי ההחזקה הנוגעים לרכבים לפינוי האשפה והגזם כתובה במפורש בתנאי המכרז וכוללת בדיקת רישיון הרכב או חוזה הליסינג.

במידה ורשיון הרכב או חוזה הליסינג מראים כי הרכבים בחזקתו- הרי שהוא עומד בתנאי המכרז.

מאחר וחברת חן-המקום לא התלוננה על אופן בדיקת ההחזקה של הרכבים, הרי שניתן ללמוד כי הדרך הייתה מקובלת על חברת חן-המקום ועל כן, היא מנועה מלטעון כנגד תנאים אלה לאחר שהפסידה במכרז.

עוד טוענת חברת דאש"ק כי אין לחברת חן-המקום דרך לקבוע האם הרכבים היו בחזקתה של חברת דאש"ק אם לאו, וכן, אין אפשרות לחברת חן-המקום לקבוע שהפירוש של תנאי המכרז קובעים כי חייבים חזקה ברכבים פיזית או שמספק לדעת כי הרכבים זמינים באופן מיידי לשימוש.

 

כב' השופט ריבלין קבע:

דין הערעור של חברת חן-המקום להידחות.

בית המשפט קבע כי הוא אינו מתערב בפרשנות המילים "הרכבים יהיו ברשות המציע" כפי הכתוב במכרז. האם התכוונה וועדת המכרזים כי די בכך שלמציע ההצעה החזקה מעשית ברכב או שמא די בכך שלמציע ההצעה זכות להשתמש בכלי הרכב בכל עת.

 

במקרה זה, הבדיקה האם הרכבים היו ברשות המציע נעשתה בדרך שנקבעה במכרז- עיון בחוזה ליסינג שהמציאה הזוכה במכרז. מאחר והחוזה היה כשר ולא פיקטיבי, אין לראות פגם בכך שהמועצה אזורית חבל מודיעין בחרה את חברת דאש"ק להיות זכיינית פינוי הזבל והגזם של המועצה.

עוד הוסיף בית המשפט כי להבא על מועצה האזורית חבל מודיעין לקבוע תנאים ודרישות ברורים ומפורשים בקשר לתנאי הסף בעניין זה; יחד עם זאת, אין עילה מספקת להתערבות בית המשפט ופסילת המכרז והזוכה בו.

תוצאות המכרז יישארו על כנן.

 

סוף דבר

הערעור נדחה, חברת חן-המקום תישא בהוצאות המשפט והוצאות טרחת עורכי הדין של מועצה האזורית חבל מודיעין ושל חברת דאש"ק בע"מ בסך של 15,000 ₪ לכל אחת.

פסק הדין התקבל על ידי השופטים ג'ובראן ומלצר

ניתן ביום 12.03.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: