נעשתה טעות בבחירת ההצעה הזוכה במכרז שפרסמה המועצה האזורית נחל שורק, האם יבוטלו תוצאות המכרז?

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים עתמ ת''א 2124/08 ונונו דני בע''מ נ' מועצה האזורית נחל שורק

 

העובדות הרלוונטיות:

חברת ונונו דני בע"מ עתרה לביטול זכייתה של חברת ערן י.ד. בע"מ במכרז לביצוע עבודות מים, ביוב, הכנות חשמל ותקשורת, עפר, מצע, אספלט, אבני שפה ותאורה באתר גני טל- חפץ חיים.

הבחירה בחברה הייתה באמצעות וועדת מכרזים מטעם המועצה האזורית נחל שורק.

הצעתה של חברת ונונו דני בע"מ הייתה אך במעט גבוהה מההצעה הזוכה, שהייתה כאמור ההצעה הזולה ביותר.

המועצה האזורית נחל שורק ניהלה את המכרז באמצעות בעל חברה חיצונית אשר בחנה את הצעות החברות המתחרות על הזכייה במכרז.

אותו בעל חברה חיצונית בשם "מירב הנדסה, ניהול פרויקטים בע''מ" הוגדר כאיש האחראי מטעם המועצה על עריכת המכרז, ניהולו מבחינה טכנית והבאת המלצתו לחברה הזוכה לאישור וועדת המכרזים.

 

טענותיה של חברת ונונו דני בע"מ:

בבדיקת מסמכי המכרז גילתה חברת ונונו דני כי החברה הזוכה כלל לא צירפה רשימת פרויקטים קודמים והמלצות, כפי שנדרש להגיש במסמכי ההצעה למכרז.

כמו כן, נראה כי המועצה האזורית נחל שורק מודה כי לא עיינה כלל בהצעות, אלא נסמכה על המלצת האחראי החיצוני על המכרז, אשר בדק את הצעות החברות המתחרות בדיקה אשר בחנה את גובה הצעת המתחרים ואת היכרותו האישית עם עבודת החברות.

כפי הנצפה, החברה הזוכה במכרז הינה חברה אשר עבדה עם אחראי המכרז החיצוני במספר פעמים שונות בנוסף לכך שהצעתה הייתה ההצעה הזולה מכל הצעות המתחרים.

אין לקבל את טענת המועצה האזורית נחל שורק כי ייתכן ורשימת הפרויקטים של החברה הזוכה אבדה באיזו שהיא דרך ממסמכי המכרז.

הצעתה של ערן י.ד. לא הוגשה בתום לב ועל כך אפילו האחראי החיצוני למכרז מודה, שכן, כתב בפירוש לוועדת המכרזים כי "...ניתן לצפות כי יתגלו חילוקי דעות רבים עם הקבלן תוך כדי עבודה..." מאחר והצעת הזוכה אינה ריאלית (הוספה של חברת ונונו דני).

בנוסף, נספח הביטוח שהגישה ערן י.ד. אינו משקף את הכיסוי הביטוחי הנדרש, כגון במקרים של נזקי איכות הסביבה, הגבלה של חריג רעד או החלשה של תמיכה, הגבלה של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ועוד...

 

בית המשפט קבע:

אין הדרישה לצירוף רשימת פרויקטים נחשבת לדרישה בלעדיה אין לקבל הצעה למכרז.

הדרישה נובעת מן הצורך של וועדת המכרזים לבדוק את טיב עבודתו של המציע ואת רצינותו, מאחר וטיב העבודה ורצינותו של ערן י.ד. מוכרים לאחראי החיצוני למכרז, הרי שעובדה זו מבטלת את נחיצותה של דרישה זו.

לעניין חוסר תום הלב, אין לקבל טענה זו מאחר ואין כלל בסיס לבדוק את פירוט הרכיבים המרכיבים את ההצעה שלכאורה אינה ריאלית.

נוכח הקרבה בין ההצעה הזוכה לזו הקרובה לה ביותר- לא ניתן להסיק חוסר תום לב בהצעת הזוכה במכרז.

יש להתייחס בכובד ראש לעניין הביטוח, שכן צמצום היקף הביטוח משמעו הקטנת עלות הפרמיה הביטוחית ובכך יכלה ערן י.ד. להוזיל את ההצעה במכרז. נראה כי ערן י.ד. הגישה הצעה שאינה עולה בקנה אחד עם הדרישות שהעמידה וועדת המכרזים.

על כן, על פניו, יש לקבל את טענותיה של חברת ונונו דני, אך עם זאת בית המשפט לא קיבל את העתירה מאחר וביטול המכרז יגרום להוצאות כפולות ומכופלות שיוטלו על קופת הציבור. יש לראות את תוצאות המכרז כעובדות מוגמרות.

עם זאת, המועצה האזורית נחל שורק תחויב בהוצאותיה של חברת ונונו דני בסך 75,000 ₪ (מתוכם 50,000 שכ"ט עו"ד), וכן על המועצה לנהל מו''מ עם ונונו דני על פיצוי בגין העובדה כי לא זכתה במכרז.

ניתן ביום 04.01.2009.

לאתר האינטרנט של המועצה האזורית נחל שורק לחץ כאן.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: