סכסוך בין קיבוץ ותושב "בר רשות" (שאינו חבר קיבוץ) יש לברר בהליך בוררות

בית המשפט השלום בחיפה, כבוד השופט אבישי רובס, תא"מ 17-33291-12, קיבוץ יגור נ' מורן אבני:

בקשה לעיכוב הליכים מכוח סעיף 5 לחוק הבוררות.

הרקע:

קיבוץ יגור מאוגד כאגודה שיתופית מסוג "קיבוץ שיתופי". הקיבוץ הגיש נגד הנתבעת, בת זוגו של חבר הקיבוץ, תביעה כספית על סך 39,368 ₪ בגין תשלומים הנדרשים ממנה כבת רשות להתגורר בדירתו. בנוסף, נטען שבת הזוג ממשיכה וצוברת חובות שונים בגין שירותים שהיא וילדיה מקבלים מהקיבוץ. בת הזוג לא התגוננה מפני התביעה וניתן כנגדה פסק דין על מלוא סכום התביעה.

בת הזוג הגישה בקשה לביטול פסק הדין, במסגרתו הפנתה בין היתר לבקשה לעיכוב הליכים מכוח סעיף 5 לחוק הבוררות, שהוגשה בד בבד עם הגשת הבקשה לביטול פסק הדין. הבקשה לביטול פסק הדין התקבלה, ועל בית המשפט לדון בבקשה לעיכוב הליכים.


דיון והכרעה:

בית המשפט קבע כי על הצדדים לנהל את הסכסוך באמצעות המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.

בית המשפט הציג 2 דרכים משפטיות אפשרויות להגעה לתוצאה אליה הגיע.

הדרך הראשונה הינה תקנה 113 לתקנות האגודה שקובעת כי כל סכסוך בין הקיבוץ וחבר קיבוץ, הנובע מחברותו בקיבוץ או בקשור בכך, יימסר להכרעת המוסד לבוררות וגישור. אומנם הנתבעת הינה מועמדת לחברות בקיבוץ ואינה חברה בו, אולם כיוון שבעלה הינו חבר קיבוץ ניתן לקבוע כי התקנה חלה במקרה דנן תחת המילים "או הקשור בכך".

דרך שנייה להגיע לאותה התוצאה, הינה באמצעות הסכם התושבות של בת הזוג. על מערכת היחסים בין הצדדים חל הסכם תושבות ספציפית, במסגרתו הוסדר מעמדה של הנתבעת בקיבוץ כ"בת רשות". ההסכם קובע תניית בוררות לפיה מחלוקות יבוררו ע"י מזכירות הקיבוץ ובמידת הצורך יועברו לבורר שמוסכם על הצדדים או בורר שיומנה ע"י לשכת עורכי הדין בהיעדר הסכמה.

סיכום:
הבקשה התקבלה. בית המשפט הורה על עיכוב הליכים בתיק. לא נקבע צו להוצאות.
 

ניתן ביום י' באלול תשע"ח, 21 באוגוסט 2018.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: