סכסוך גבולות בין שכנים במושב שדה עוזיה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בפני כבוד השופט אריאל ואגו. ה"פ 2051-06-15 יצחק ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל ואח'.
הרקע
ביהמ"ש דן בבקשה למתן סעד הצהרתי לתיקון רישום גבולות מקרקעין במושב שדה עוזיה, ביחס לרצועת קרקע על קו התפר בין שני מגרשים סמוכים במושב.
בני הזוג יצחק ונורית ובני הזוג אילנה ועמוס מתגוררים במגרשים סמוכים הגובלים זה בזה בהרחבה במושב. יצחק ונורית חתמו עם רשות מקרקעי ישראל על הסכם פיתוח לרכישת זכויות חכירה במגרש, ואילנה ועמוס חתמו על הסכם דומה ביחס למגרש הסמוך. תכניות הבניה של שני הזוגות, אשר התבססו על מדידת השטחים שאושרה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה, אושרו ונבנתה גדר אבן החוצצת בין המגרשים.
כחלק מתכנית מיפוי ארצית להסדרת רישום קרקעות המדינה, חל שינוי בחלוקת המגרשים באופן שרצועת קרקע ששטחה כ-28 מ"ר נגרעה משטחם של יצחק ונורית, כך ששטחם הועמד על 476 מ"ר, והתווספה לשטחם של אילנה ועמוס. במרוצת השנים נשלחו לשני הזוגות הודעות מטעם רמ"י בנוגע לשינוי בגבולות השטחים והזמנות לחתום על חוזה חכירה, אך שניהם התעלמו מהודעות אלו.
בחלוף למעלה מעשור מאז הליך ההסדרה, אילנה ועמוס חתמו על חוזה חכירה, המעגן את סיפוח רצועת הקרקע לחלקתם, וזכויותיהם נרשמו בספרי המקרקעין.
יצחק ונורית הגישו בקשה לתיקון רישום הגבולות בספרי המקרקעין, וטענו כי יש להורות על תיקון רישום הגבול בין החלקות בשל שני טעמים מרכזיים: הראשון, שנפלה טעות טכנית בקביעת הגבול על ידי המודד מטעם רמ"י בהליך השיוך. השני, שרישום הזכויות לא תואם את הממכר ושטחו, כמפורט בהסכם הפיתוח והיתרי הבניה, ואת המצב העובדתי בשטח. מוסיפים יצחק ונורית, כי אילנה ועמוס פעלו בחוסר תום לב מאז גילוי הטעות, ומנצלים אותה בניסיון להתעשר מהגזלה.
אילנה ועמוס טוענים כי גבול החלקות הוכרע והושלם כדין ויצחק ונורית לא התנגדו לו במועד שיכלו לעשות זאת.
דיון והכרעה
ביהמ"ש פתח ואמר, כי עפ"י עקרון סופיות הרישום, רישום של מקרקעין בפנקס החדש מבטל כל זכות הסותרת את אותו הרישום, למעט חריגים הקבועים בחוק, ובהם מקרים שנעשה רישום זכות במרמה או כאשר הושמטה זכות שהייתה רשומה בעבר מהפנקס החדש. ביהמ"ש מציין כי השימוש בחריגים אלו נעשה בצמצום משום שיש בעצם התיקון כדי לפגוע באמינות המרשם ויציבותן של הזכויות הרשומות במקרקעין מוסדרים.
יתירה מכך, ביהמ"ש הגיע למסקנה כי יש לדחות את הבקשה לשינוי הרישום משום שחוזה הפיתוח מתייחס למצב של שינוי גבולות החלקה הנמכרת בעת הסדרת רישומם, המונעת תביעות עתידיות בשל כך, כאשר מדובר בתניה לגיטימית.
מעבר לכך, ביהמ"ש ביסס קביעתו זו בעמדתה הרשמית של הרשות, שהבהירה כי שינוי גודלן של החלקות ביחס לשטחן במועד החכירה איננו תוצאה של טעות אלא חלק מהליך הרישום, עליו ידעו הצדדים. אי לכך, קבע ביהמ"ש, אין לקבל את טענתם של יצחק ונורית כי נפלה טעות במדידת החלקות.
סיכום
ביהמ"ש דחה את בקשתם של יצחק ונורית לשינוי רישום הזכויות ביחס לרצועת הקרקע בין חלקותיהם במושב, ופסק הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לטובת אילנה ועמוס בסך 7,500 ₪.
ניתן ביום: י' בניסן תשע"ו, 18 באפריל 2016, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: