סכסוך הנוגע לעסקי האגודה- כשיר לבוררות?

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפני כבוד השופטת גאולה לוין. ת"א (ב"ש) 47288-07-21 שדה ניצן מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נגד אריה נוחומוביץ.

פסק הדין בוחן האם סכסוך בין אגודה שיתופית לבין חבריה נחשב לסכסוך בעניין חוקתי והאם הוא מתאים להליך בוררות.

התובעים הינם חקלאים, חברי אגודת שדה ניצן אשר בעבר שויכו להם קרקעות לעיבוד חקלאי. האסיפה הכללית של האגודה החליטה על חלוקת השטחים מחדש והתובעים קובלים על החלטה זו. האגודה מבקשת לעכב את ההליכים ולהעביר את ההליך לבוררות, בהתאם לתקנון האגודה.  

רקע:

לטענת התובעים, בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, שויכו להם קרקעות לעיבוד חקלאי במסגרת פרויקט משתף לקק"ל, משרד החקלאות והסוכנות היהודית לקידום יישובי המגזר הכפרי בנגב. במהלך שנת 2009, האסיפה הכללית של האגודה החליטה על חלוקה שוויונית של הזכות לעיבוד קרקע חקלאית, כך שכל חבר אגודה יחזיק כ-51 דונם של שטח לחקלאות. לשם כך, מינתה האגודה מומחה חיצוני, שיבצע את תהליך סימון זכויות העיבוד של קרקעות חקלאיות במושב באופן שוויוני. ההחלטה התקבלה ברוב של 27 תומכים אל מול 11 מתנגדים.

מכוח ההחלטה, האסיפה הכללית של האגודה אישרה ברוב של 47 אל מול 5 מתנגדים, "נוהל הקצאת קרקעות" שעניינו חלוקה מחדש של שטחי חקלאות לחברי אגודה. בהתאם לנוהל החדש, משקים המעבדים שטח מעל למכסה המוקצבת יוכלו לעבדם עד מאי 2020.

התובעים טוענים כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, בניגוד לדין וחסרת כל נפקות. לטענתם, נוהל הקצאת קרקעות מנוגד להוראות חוק ההתיישבות החקלאית, לפיו השכרת קרקע מהווה שימוש חורג אסור בקרקע חקלאית ולפיכך מדובר בהחלטה שהתקבלה בניגוד לדין ואין אפשרות חוקית לממשה. בנוסף, הם טוענים כי החלטת האסיפה הכללית איננה רשאית לפגוע בזכותם הקניינית.

האגודה מבקשת לעכב את ההליכים ולהעבירם להליך בוררות. הבקשה מושתתת על תניית בוררות בתקנון האגודה, לפיה כל סכסוך הנובע מחברות באגודה או מעסקיה, שיפרוץ בינה לבין חבריה, ידון בבוררות בפני בורר שימונה על ידי מנהלת "ניר שיתופי". לטענתם, הסכסוך דנן עומד בתנאי התקנון ועל כן, יש לדון בו בהליך בוררות.

התובעים מתנגדים לבקשה מכיוון שלטענתם, הסכסוך אינו נובע מחברות באגודה אלא מהליך פגום המנוגד לחוק ולהסכם בין האגודה למוסדות המיישבים.

דיון והכרעה:

הסכסוך נשוא התביעה מצוי תחת סעיף הבוררות בתקנון האגודה. בהתאם לדין ולהלכה, סכסוכים בעלי אופי חוקתי לא ידונו בבוררות, גם במידה וקיימת והצדדים הסכימו לקיים הליך בוררות. לצד זאת, המגמה הפרשנית ביחס למונח "חוקתי" נוטה, מתוך כיבוד ההסכמה של צדדים ומתוך התחשבות במאפיין המיוחד של אגודות שיתופיות לצמצם את הגדרת המינוח ולאפשר לאגודות שיתופיות לברר את הסכסוך בגוף הקרוב להגשמת רעיון השיתופיות.

בחינת טיבו של הסכסוך דנן, הובילה את ביהמ"ש לכדי מסקנה כי אין מדובר בעניין חוקתי, לא במובן הרחב ולא במובן הצר. התובעים אמנם טוענים כי נפגעות זכויותיהם הקנייניות, אך הדבר אינו הופך את המחלוקת לעניין חוקתי בהתייחס לדיני הבוררות.

ההחלטה על אופן הקצאת שטחי האגודה, היא החלטה הנוגעת לעסקי האגודה ואינה נוגעת לשורש החוקיות של מוסד האגודה.

סיכום:

ביהמ"ש הורה על עיכוב הליכים והעברת הסכסוך להליך בוררות בהתאם לסעיף 155 לתקנון האגודה.

התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט ושכר טרחה בסך כולל של 5,000 ₪.

ניתן ביום ז' בכסלו תשפ"ב, 11 בנובמבר 2021, בהיעדר הצדדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: