עבודות התשתית בשטח קיבוץ חולתה יתקיימו כסדרן

בבית משפט השלום, בפני כב' השופטת רבקה אייזנברג. תא (צפת) 18758-04-16 משה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון

 

בתחילת אפריל 2016 הגיעו כלי עבודה לשטח שבקיבוץ חולתה והחלו בביצוע עבודות. משה טען שהעבודות כוללות פגיעה בעץ לשימור.

הרקע

בתחילת אפריל 2016 הגיעו כלי עבודה לשטח שבקיבוץ חולתה והחלו בביצוע עבודות. משה טען שהעבודות כוללות פגיעה בעץ לשימור והפנה להחלטת פקיד היערות לפיה אין לפגוע בעץ זה. לטענתו, הוגשה אמנם בקשה להיתר עבור עבודות אלו, אך הוועדה המקומית התנתה את מתן ההיתר בתנאים, אשר לא התקיימו, ולאור דברים אלו ביקש צו מניעה זמני שיאסור על העבודות.

תגובת הקיבוץ והועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון, היא שעבודות הביוב אינן טעונות היתר, בהתאם לחוק התכנון והבניה. כך, לטענתו, עבודות מסוימות, וזו ביניהן, אינן טעונות היתר אם הן מבוצעות על ידי תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר, שעיקר עיסוקו בפיתוח מבנים ותשתיות. לפיכך על אף שהעבודות אכן אושרו בתנאים כאמור, הן פטורות מהיתר, שכן הן מבוצעות ע"י תאגיד כאמור.

דיון והכרעה

צו מניעה זמני הינו "סעד מן היושר", אשר על מנת שיהיה מקום לתיתו, נדרשים מספר תנאים.

הראשון הינו קיום ראיות מהימנות לכאורה לעילת התביעה. עולה כי במקרה דנן התקיימו התנאים לפטור, כפי שפורטו בתגובת הוועדה המקומית, כך שעבודות אלו אכן פטורות מהיתר. משכך, התנאי של ראיות מהימנות לכאורה, לא מתקיים.

תנאי שני, הוא שהסעד יהיה חיוני וכי בלעדיו יגרם נזק בלתי הפיך שלא ניתן לפיצוי כספי. תנאי זה לא התקיים, מאחר שהקיבוץ הוכיח כי הוא דואג שעבודות התשתית לא יפגעו בעץ. כן נבחן במסגרת תנאי זה מאזן הנוחות, ונקבע כי יש להעדיף בענייננו את אינטרס הקיבוץ בקיום העבודות.

סיכום

לנוכח האמור נדחתה הבקשה, אך לפנים משורת הדין חייב ביהמ"ש את משה בהוצאות של 2,500 ₪ בלבד לקיבוץ. בנוסף, לפנים משורת הדין, לא חויב משה בהוצאות הועדה המקומית אף שזו טרחה והגישה תגובה לבקשתו.

ניתן ביום: כ"ז ניסן תשע"ו, 05 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: