עוכבו הליכי בוררות בסכסוך גבולות בין משקים במושב טל שחר

בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט ארנון דראל. הפ (י-ם) 16566-09-13 אריאל קיסר נ' נסים עבאדי
הרקע

בני הזוג קיסר ובני הזוג עבאדי הינם בעלי הזכויות במשקים סמוכים במושב טל שחר.

לטענת בני הזוג עבאדי, במסגרת הליך רישום התב"ע הוזז גבול החלקה שלהם, כך שמחלקתם נגרע שטח, אשר הוסף לחלקת בני הזוג קיסר.בעקבות טענה זו הגישו בני הזוג עבאדי בקשה לרשם האגודות השיתופיות למינוי בורר, בהתאם לתקנון האגודה. הרשם נענה לבקשה ומינה בורר בין הצדדים.

בעקבות כך, בני הזוג קיסר הגישו לבית משפט זה בקשה כי בית המשפט יצהיר שהליכי הבוררות שבין הצדדים הינם בטלים, וכי ככל שבני הזוג עבאדי מעוניינים לתבוע אותם בעניין גבולות החלקות, עליהם לעשות זאת בבית המשפט המוסמך. לטענתם, סכסוך קרקעות פרטי שבין הצדדים אינו עולה לכדי "עסקי האגודה", כנדרש בתקנון האגודה השיתופית לצורך מינוי בורר. לשיטתם, על פי התקנון, על האגודה להיות צד לסכסוך. משזו הודיעה כי אין לה עניין בסכסוך, הרי שאין חלה תניית הבוררות.

דיון והכרעה

ביהמ"ש פתח בכך שככלל, על בית המשפט לשקול בזהירות אם להיענות לבקשות שמגישים צדדים להליך בוררות במהלכה, ואשר לעיתים קרובות לא עומד מאחוריהן דבר מלבד ניסיון "לתקוע מקלות בגלגלי הבוררות". עם זאת, הוסיף ביהמ"ש, במקרה דנן הבקשה עומדת בתנאים למתן סעד זמני.

ביהמ"ש ציין כי בני הזוג עבאדי המתינו במשך למעלה מ- 17 שנה מאז אושרה התב"ע ונקבעו גבולות החלקות, ו-3 שנים מאז שנודע להם על הדבר על פי גרסתם, בטרם פנו לבירור העניין בבוררות. המתנה כזו, לדברי ביהמ"ש, מעידה יותר מכל על כך שאין מדובר בעניין כה דחוף עד כי לא ניתן להמתין מספר חודשים לבירור עצם סמכותו של הבורר לדון במחלוקת.

ביהמ"ש קבע כי הנזק שיכול להיגרם מהמתנה של מספר חודשים מהשהיית הליך הבוררות נופל בהרבה מהנזק שייגרם לבני הזוג קיסר אם ינוהל הליך סרק מיותר ולאחר מכן תתקבל עמדתם.

לאור קביעה זאת, ביהמ"ש לא מצא לנכון להתייחס כעת לעילת התביעה גופא, שתתברר בהרחבה בהליך העיקרי.

 
סיכום

ביהמ"ש פסק כי הבקשה למתן צו מניעה זמני מתקבלת, וכי הליך הבוררות יעוכב עד למתן פסק דין.

ניתן ב - כ"ו תשרי תשע"ד, 30 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.

לאתר מושב טל שחר

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: