על פי החלטת הרשם והסכמת הצדדים, יהפוך קיבוץ מיצר למושב

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 2710/42/12 דניאל כהן ואח' נ' חברי הועד הממונה ואח'

בפני רשם האגודות השיתופיות                                   תיק מספר 2710/42/12

 
ב ע נ י ן:                 1.       דניאל כהן
                             2.       קירשנר בר
                             3.       ראובן פינקר

                                      ע"י ב"כ עו"ד יסמין מזרחי

                                      ועו"ד לינוי גולדנר זהר

                             4.       יוני דבידוביץ
                             5.       גולן דדון
                             6.       אתי רואש
                             7.       אייל בר
                             8.       מייסדי מיצר אגודה שיתופית בע"מ

                                      ע"י ב"כ עו"ד מירב ניב

 

-         המבקשים –

                                     - נ ג ד -
                                     
                             1.       חברי הועד הממונה – משה פלד, מיכל

                                      רייקין ע"י ב"כ עו"ד מירום שגיא

                             2.       מועצה האזורית גולן – מיכל רייקין
                             3.       החטיבה להתיישבות – ההסתדרות הציונית

                                      העולמית – יואב אריאל יובל בשן

                             4.       התנועה הקיבוצית ע"י ב"כ עו"ד יעקב אברהמי

                             5.       ה"ה רועי ויפעת שטראוס ואח'
 

-         המשיבים -

                                     
 
ה ח ל ט ה
 

קיבוץ מיצר הינו קיבוץ ברמת הגולן שהוקם ביום 5.2.81. מייסדי הקיבוץ והתנועה הקיבוצית המאוחדת לא הצליחו ליישב את הקיבוץ וגרעיני מתיישבים שעלו למקום לא הצליחו להתמיד ולהאחז בקיבוץ.

 

ביום 3.9.92 אישרתי את בקשת התנועה להפוך את הקיבוץ ל"קיבוץ בהתהוות" וזאת לאור העובדה כי לא היה ניתן ליישב את הקיבוץ ולא ניתן היה לאפשר לקיבוץ להתנהל בעצמו. משמעות "הקיבוץ בהתהוות" – ניהול על ידי התנועה עד אשר יהיו בו לפחות 30 יחידים חברי הקיבוץ, ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

הנסיון להפעיל את הקיבוץ ע"י התנועה לא עלה יפה, וביום 28.2.2006 מונה לקיבוץ ועד ממונה אשר מינויו חודש, מידי שנה, בהרכבים שונים עד עצם היום הזה.

 

לאור מצבו של הקיבוץ נערכו בקיבוץ 5 חקירות על פי סעיף 43 לפקודה: חקירות מיום 4.8.2004, 24.11.05, 25.4.07, 10.3.2010 והאחרונה, נשוא החלטתי זו, מיום 13.11.2011.

 

מחקירות אלו עלה כי ההתיישבות כ-"קיבוץ" נכשלה. לפיכך, אפשרתי לקיבוץ להשתנות וביום 19.3.2009 אישרתי הפיכת הקיבוץ "לקיבוץ מתחדש" – שמשמעו: לא עוד קיבוץ שיתופי, בו יש לדאוג לחבריו המקבלים תקציב שווה, אלא קיבוץ שבו האחריות להתפרנסות עוברת לחברים. במקביל, במאמץ של הקיבוץ נקלטו משפחות חדשות ובודדים וכך עלה מספר החברים הבודדים ל-33. לפיכך הסתיים עידן "הקיבוץ בהתהוות".

 

עם זאת, היה ברור לרשויות, כי אין עתיד לקיבוץ אפילו בסיווגו "כקיבוץ מתחדש".

 

בעקבות הדברים נערכו עם חברי הקיבוץ ומנהיגיו אין ספור פגישות, כאשר כל העוסקים במלאכה קבעו נחרצות כי לא יהיה ניתן לקיים ישוב במקום – אלא אם ישונה סיווגו למושב. ואכן, ביום 21.8.2009 קיבלו כל החברים בקיבוץ החלטה פה אחד באסיפה הכללית, לפיה ישנה הקיבוץ את סיווגו מקיבוץ מתחדש למושב עובדים.

 

ביום 24.9.2009 אישרתי לקיבוץ תקנון מתוקן לפיו יהפוך מקיבוץ למושב עובדים. עם זאת קבעתי, כי שינוי הסיווג יכנס לתוקף "רק לאחר קבלת אישורים מאת רשות התיכנון במשרד החקלאות, מנהל מקרקעי ישראל וכן אישור ועדת הבחינה לרבות מנכ"ל משרד החקלאות".

 

כל המהלך התאפשר לאחר שהובטחו זכויות חברי האגודה הותיקים. לצורך כך הוקמה ביום 9.12.2009 אגודה חדשה בשם "מייסדי מיצר" בה חברים מי שהיו חברי קיבוץ מיצר, לפי הותק, בהתאם לדגם בו שונה קיבוץ "נטור" למושב.

 

כאמור, לאור הנסיון הטוב שהיה בשינוי קיבוץ "נטור" למושב, אשר בסופו הביא להצטרפות חברים רבים חדשים, הוחלט לאמץ דגם זה, והוקמה האגודה – "מייסדי מיצר".

 

לחזקתה של אגודה "מייסדי מיצר" הועברו אמצעי הייצור של הקיבוץ (רפת, לול, מטעים, אחזקות הקיבוץ בתאגידים האחרים וחלקה של האגודה בחמת גדר, לצורך הבטחת זכויותיהם של חברי הקיבוץ הותיקים. את ההעברה הסופית של אמצעי הייצור ואת רישומם על שם האגודה החדשה התניתי "לאחר השלמת שינוי הסיווג מקיבוץ למושב וקבלת כל האישורים מאת הגורמים המוסמכים לכך", כאמור לעיל.

 

המהלך אשר הוחלט עליו משמעו הקצאת נחלות שוות לחברים במושב, מתוך משבצת הקרקע של הקיבוץ. בעוד שלחברים החדשים, העתידים להיקלט במושב, לא יהיו זכויות באמצעי הייצור המועברים לאגודת "מייסדי מיצר". העברת הזכויות של באמצעי הייצור למייסדי מיצר כאמור לעיל תהיה "על חשבון" שטח הנחלות שיוקצו לחברים הותיקים והיא תכלול את העברת חובות הקיבוץ, ערב הפיכתו למושב, לאגודת "מייסדי מיצר".

 

למרות הקמת האגודה מייסדי מיצר והמהלכים שבוצעו בשנת 2009 לא התקדם מהלך השינוי, ונדמה היה שלחברים הותיקים נוח המצב כמו שהוא, כאשר הם נהנים מאמצעי הייצור הרבים, שיועדו על ידי המדינה לקיבוץ בעל תקן לנחלות רבות אך מבלי לקבל חברים חדשים.

 

לאור המחלוקות מונה ביום 10.3.2010 החוקר עו"ד שרמן אריה. במסגרת חקירה זו החליט עוזר הרשם דאז "עד לסיום הליכי החקירה הנני מורה על הקפאת הפעילות העסקית והכלכלית של אגודת "מייסדי מיצר" פעולות אלו התבצעו אך ורק במסגרת פעילויות בקיבוץ".

 

בהחלטה נוספת מיום 8.8.10 חזר עוזר הרשם דאז, על החלטתו לפיה, "הפעילות הכלכלית תתבצע אך ורק במסגרת קיבוץ מיצר. אם החלה פעילות כלכלית להתבצע במסגרת אגודת המייסדים, היא תוקפא עד למועד העברת אמצעי הייצור בפועל". 

 

דו"ח חקירתו של עו"ד שרמן הועבר לצדדים, ובעקבותיו הגישו חברי הקיבוץ ערעור מנהלי.

 

רק לאחר משא ומתן עם החברים ובהסכמת חברי הקיבוץ לענין הרכבו מונה לקיבוץ ביום 16.5.2011 ועד ממונה חדש, כאשר בכתב המינוי קבעתי "הועד הממונה יפעל להפוך את הקיבוץ למושב ויקלוט חברים חדשים למושב".

 

לענין אמצעי הייצור בתקופות הביניים קבעתי כי "אגודת מייסדי מיצר תוכל להפעיל  את הנכסים המועברים", וכן קבעתי כי: "מייסדי מיצר מחויבת לדווח באופן שוטף לועד הממונה על כל פעולותיו".

 

במהלך כהונת הועד הממונה, ללא אישורו וללא אישורי, נערכה אסיפה כללית, בין הימים 15.9.11 ו-18.9.11 והתקיימה הצבעה בקלפי. תוצאותיה היו 19 חברים בעד עצירת המהלך להפיכת הקיבוץ למושב ו-13 נגד.

 

בהחלטה זו לא אתייחס לאופן זימון האסיפה, תוקפה, אורכה, כשרותה, ולהחלטותיה. לשם בדיקה זו ביום 13.11.2011, מונה עו"ד אבנר צור, כחוקר. בעקבות המלצותיו מיום 31.1.12, זומנו הצדדים לדיון בפני ביום 19.3.12. בדיון הסברתי לצדדים את עמדתי החד משמעית ואת עמדת הרשויות כי אין דרך של חזרה מההחלטה כי עידן הקיבוץ כקיבוץ תם.

 

לשמחתי, הסכימו הצדדים וקיבלו את עמדתי כי יש להפוך את הקיבוץ למושב עובדים והם הסכימו לשתף פעולה כדי לקדם מטרה זו.

 
 
 
 
 
 
לאור הסכמה זו הנני מחליט כדלקמן:
 
1.       הקיבוץ יהפוך למושב בהתאם לתוכניות שאושרו ויעודכנו מעת לעת.
 
2.       הרכב הועד הממונה ישונה ויהיה:
 

א.       מצאתי לנכון להורות על מינוי יו"ר ועד ממונה החדש ולביטול מינויו של יו"ר הועד הממונה מר משה פלד, למרות כישוריו למילוי תפקיד זה, וזאת בשל המחלוקות שהיו. מינויו של יו"ר חדש, שיהיה מקובל על הצדדים, לא יעשה בחיפזון, אלא יקבע אחרי חול המועד פסח. עד למינויו של יו"ר חדש ימשיך מר משה פלד בתפקידו.               

 
          ב.       גולן דדון יחליף בועד הממונה את כהן דניאל.
 

          ג.        עמית בן סלע תחליף בועד הממונה את בר קירשנר שי.

         

          שאר חברי הועד, נציג החטיבה להתיישבות והמועצה האזורית ימשיכו בתפקידם.

 

3.       חברי "מייסדי מיצר" ימשיכו וינהלו את עסקי האגודה ובהם אמצעי הייצור, הלול, הרפת, המטעים, וחמת גדר. הנני קובע כי אמצעי יצור אלה שייכים לחברים הותיקים על פי תקנון מייסדי מיצר, ויועברו כפי     שנקבע בעבר במועד הפיכת הקיבוץ למושב.

 
         

לאור הבעיה באופן בחירתם של חברי ועד "מייסדי מיצר" וצרופו של חבר שישי לועד בניגוד לתקנון, יערכו בחירות חדשות לועד האגודה תוך 30 ימים מיום החלטתי. בבחירות אלה יבחר לפחות נציג אחד מתוך החברים תומכי ההפיכה של הקיבוץ למושב. יחידת הפיקוח שבמשרדי תלווה את הליך בבחירות באגודת מייסדי מיצר.

 

4.       "מייסדי מיצר" ינהלו את עסקי האגודה בשקיפות מלאה וימסרו לועד הממונה כל מידע שידרש על ידו. ברית הפיקוח (רואה החשבון של האגודה) תונחה להציג לועד הממונה דוחות כספיים, (לרבות מאזן בוחן מעודכן) כל רבעון     בהתאם לדרישת הועד הממונה. ועד – "מייסדי מיצר" לא יחתום על מאזני האגודה טרם    קבלת אישור הועד הממונה בקיבוץ. נוכח העובדה כי השעבודים על הענפים, רשומים על שם הקיבוץ ולא על שם אגודת "מייסדי מיצר", כל הפעולות שאינן במהלך העסקים הרגיל של מיסדי מיצר, לרבות הסרת שיעבודים, דיספוזיציה של נכסים, העברת אחזקות בתאגידים קשורים, חלוקת דיבידנדים והעסקת ופיטורי בעלי תפקידים, תחייב הסכמה של הועד הממונה של הקיבוץ.

 

5.       בעלי זכות החתימה של "מייסדי מיצר" יקבעו על ידי "מייסדי מיצר". לבעלי זכות החתימה האלה יצרף הועד הממונה בעלי זכות חתימה מטעמו. חתימה מחייבת של "מייסדי מיצר" תהיה כאשר נציג או נציגי "מייסדי מיצר" יחתמו לצד, בעלי זכות החתימה שקבע הועד הממונה.

 

6.       ניהול הקהילה, החיים המוניציפליים והנכסים שאינם משמשים למגורי החברים, למעט משרד אגודת מייסדי מיצר, יהיו באחריות הועד הממונה           בלבד.

 
7.       חברים או מועמדים יתקבלו למושב על ידי הועד הממונה בלבד. למניעת         ספק, אין לקבל יותר חברים לקיבוץ.
 
8.       לא תהיה קבלת חברים נוספים ל"מייסדי מיצר".
 

9.       כל ההכנסות מהגד"ש וההכנסות אחרות, למעט הענפים של מייסדי מיצר,        יתקבלו בקופת הקיבוץ.         

 

10.      כינוס אסיפות כלליות של החברים ב"מייסדי מיצר", יהיה רק באישור הועד הממונה.

 

11.      אסיפת החברים בקיבוץ מיצר תתקיים רק אם החליט על כך הועד הממונה      ובאישורי בלבד. חברי הועד הממונה יהיו זכאים להשתתף בישיבות אך נטולי     זכות הצבעה.

 
12.      נושא החברים המתגוררים מחוץ לקיבוץ ובחו"ל יטופל עם התקדמות    הליך ההפיכה מקיבוץ למושב.
 
13.      ההסדר כולו יבחן פעם נוספת תוך שישה חודשים, מיום החלטתי זו.
 

14.      לאור הסכמות הצדדים כפי שפורטו בהחלטתי, הטיפול וההכרעה בדו"ח          החקירה יוקפא. אולם בשלב זה כבר עתה, הנני מורה על מחיקתם של     הקטעים שהטילו כתם אישי על מי מבין החברים.

 

15.      יתקיים הליך חברתי של המועצה בשיתוף עם החטיבה להתיישבות. כל הצדדים מתבקשים לתת יד לקידום התהליך החברתי ולסייע להצלחתו.

 
16.      כל מחלוקת בין הצדדים תועבר להכרעתי.
 
 
 
 
אורי זליגמן 54678313-/

ניתן היום ה' בניסן תשע"ב          אורי זליגמן, עו"ד             28 במרץ 2012                                רשם האגודות השיתופיות

 
5129371
54678313בהעדר, החלטתי תועבר                                       
לצדדים
 
 
5129371
54678313
 
קיבוץ מיצר החלטה בעניין הפיכה למושב/איטה/3-2012
 

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: