עריכת בחירות באגודה שיתופית באופן דיגיטלי או משולב פסולה!

ביהמ"ש פסל בחירות משולבות בקלפי והצבעה דיגיטלית במושב שדות מיכה

עמ"נ 30719-06-23 אלינור אלבז אמסלם נ' רשמת האגודות השיתופיות

בבית משפט מחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט אלכסנדר רון.

 

תמצית:

ערעור מנהלי של אלינור אלבז אמסלם (להלן: "המערערת") על החלטת רשמת האגודות השיתופיות (להלן: "המשיבה") לאשר עריכת בחירות לוועד האגודה בהצבעה משולבת בקלפי ובהצבעה דיגיטלית.

 

דיון ומסקנות - בטענות השונות אשר הועלו ע"י המערערת :

1.     ספק אם לרשם סמכות להוציא הנחייה מנהלית בדבר אופן קיום הבחירות, בשונה מהקבוע בתקנות אגש"ח.

2.     בחירות דיגיטליות הרלוונטיות לתקופת הקורונה בלבד – על פי פסקת המבוא להנחיית המשיבה לביצוע בחירות דיגיטליות, האפשרות לכנס אספות כלליות והצבעות באגודות שיתופיות באמצעים טכנולוגיים נועדה לתקופת התפרצות נגיף הקורונה, אשר אינו רלוונטי עוד לבחירות שנערכו. כלומר, ההנחיה, גם אם היא תקפה – לתקופת הקורונה בלבד.

3.     אישור האסיפה לעריכת בחירות דיגיטליות - לפי ההנחיה יש לאשר באסיפה הכללית את ההצבעה באמצעים דיגיטליים – דבר שלא קרה במקרה זה. על כן – עריכת הבחירות באגודה שיתופית באופן דיגיטלי או משולב, כפי שקרה במקרה זה, נעדרת אחיזה בדין.

4.     על פי הנחיית הרשם, יש לציין בתקנון האגודה כי לא יהיה סעיף האוסר עריכת בחירות דיגיטליות בתקנון.

5.     פנקס החברים – המערערת נרשמה בפנקס הבוחרים ביום הבחירות עצמו. מכך, נמנעה ממנה זכות הגשת המועמדות הניתנת רק לבעלי זכות בחירה.

6.     מועד הבחירות – מועד הבחירות נקבע ארבעה ימים לאחר קבלת המערערת תשובה מטעם המשיבה כתגובה לפנייתה, כאמור תאריך סמוך למדי.

 

האגודה השיתופית מהווה סוג של תאגיד, אשר משויכת לתחומי המשפט הפרטי. אולם, הפסיקה הכירה בצורך לצקת למסגרת זו תכנים מתחומי המשפט הציבורי. למשיבה תפקיד מעורב, שבגדרו הוקנה לה סמכויות רגולטוריות וסמכויות מעין-שיפוטיות. לפי הפקודה, מקומה של המשיבה מצומצם ואינו משמעותי – באופן שונה מתפיסות הרווחות בהקשרים ציבוריים בישראל. על כן, היה על המשיבה לאמץ התנהלות שתחתור למירב בכל הקשור להטמעת התנהלות דמוקרטית באגודות שיתופיות. מכאן, שהתקיים כשל בקבלת אחריות לפיקוח על הבחירות בסטנדרט סביר, אשר יצביע על אמינות ההצבעה וטוהר הבחירות.

 

מסקנה:

לאור האמור לעיל, התביעה מתקבלת ותוצאות הבחירות שנערכו בשדות מיכה ביום 16.3.23 – בטלות.

ניתן היום, י"א חשוון תשפ"ד, 26 באוקטובר 2023, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: