ערעור להחלפת בורר

תיק 1378/959/03 בירגר אהרון ותמר נ' גן שורק מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                                תיק 1378/959/03

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :                       1. בירגר תמר

                                    2. בירגר אהרון

                                    שניהם ע"י ב"כ עוה"ד אורנה ששון-שוורץ

                                    ו/או מילי וייס-גואטה

                                    רחוב משה לוי 11, ת.ד. 17165,

                                    ראשון לציון-75070

 

נ   ג   ד

 

                                    גן שורק מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

                                    ע"י ב"כ עוה"ד רמי אבידע ו/או ירון

                                    אילן ו/או דודו זהבי ו/או גיא רוטברג

                                    דרך פתח תקוה 154, תל-אביב-64921

                                    טל. 6083520-03 פקס. 6083521-03

 

 

ה ח ל ט ה

 

 

1.       (א)         הערעור הוגש בטענת חוסר סמכות ובבקשה להחלפת בורר לבורר משפטן.

            בעת הדיון בפני ויתרו באות-כח המערערים על טענת חוסר הסמכות ובלבד שתתקבל בקשתן בנושא החלפת בורר.

 

(ב)       אין אני מקבלת את  טענת חוסר הסמכות, הואיל ומדובר בגביית חוב באגודה, היינו "עסקי אגודה" פרופר.

 

(ג)        באות-כח המערערים טוענות לגוף הענין כי תוכן ההחלטות אשר קיבלו מוסדות האגודה אינן חוקיות ונגועות באפליה ועל כן מן הדין לדון בכך בבית המשפט.

 

(ד)        ב"כ המשיבה טוען כי מדובר בבוררות סטטוטורית עפ"י סעיף 52(2) לפקודה, כפי שנאמר בסעיף 103 לתקנון האגודה, על כן אין אפשרות לפנות לבית המשפט אלא להתדיין בבוררות.

 

(ה)       אני מחליטה כי התיק הנדון ימשיך להישמע בבוררות עפ"י סעיף 52(ד) לפקודה. בבוררות כזו על הבורר לנמק את פסק הדין.

 

2.         ב"כ המשיבה סותר את הטענה בדבר אי חוקיות ההחלטות, בכך שכאשר החלטות נתקבלו כדין – לא יכול בורר, או כל רשות שפוטית אחרת, לשים את שקול דעתו או דעתה במקום שקול דעת האסיפה או הועד.

 

3.         כמו כן ב"כ המשיבה מבקש להשאיר את הבורר הנוכחי בטענה כי מדובר בנושא חובות כספיים, אשר אינו נושא מורכב וכן כי לא נתקיימו דרישות סעיף 3 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) להחלפת בורר, על כן יש להשאיר הבורר להמשך הדיון.

 

4.         אני מקבלת את טענת באות-כח המערער כי בעת שמונה רו"ח אבי אלימלך היה מונח בפני כתב התביעה בלבד וסברתי כי חובות כספיים יכול שידונו ע"י רואה חשבון. ואולם לאחר שהוגשה בפני בקשה להחלפת הבורר  לבורר משפטן ולאחר שעיינתי בכל המסמכים ובעיקר בכתב ההגנה, כתב תביעה שכנגד, ערעור בנושא הסמכות ועקרי הטעון, אני מסכימה כי לתיק זה נדרש מנוי של משפטן מומחה בתחום לצורך מתן מענה בכל הנושאים אשר יעלו על הפרק.

 

            בהחלטה זו אין בכדי לפגוע בכל צורה שהיא במומחיותו ובמקצועיותו של הבורר רו"ח אבי אלימלך בונשא אגודות שיתופיות ואולם אין חולק כי אינו משפטן.

 

5.         אשר על כן אני משתמשת בסמכות המוקנית לי וקובעת כדלהלן:

 

(א)       המזכירות תוציא כתב מינוי לעו"ד שלומית ארליך.

 

(ב)       התיק בפני הבורר רו"ח א. אלימלך מתבטל.

            התיק יועבר ע"י הבורר לעו"ד ארליך רחוב בצלאל 31 מגדלי פז רמת-גן – 52521.

 

(ג)        הבוררות תתנהל על פי סעיף 52 (2) בבוררות רשם.

 

(ד)        הבוררת תנמק את פסק הדין.

 

(ה)       הבוררת תורה לאגודה כיצד לפעול בעתיד, לאחר מתן הפסק, בשאלות הרלוונטיות.

 

6.         בנסיבות הענין אין צו להוצאות.

 

7.         החלטה זו תועבר לצדדים בדואר רשום.

 

 

ירושלים: ט' באב התשס"ד                                                  לאה רוזנטל-פוגל, עו"ד

               27   ביולי   2004

                                                                                    עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

גן שורק/לאה/2004-6

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: