ערעור על החלטת חוקר שקבע כי יערה בן שלום חברה בקיבוץ עין החורש

תיק מס' 112/196/08 קיבוץ עין החורש נ' יערה בן שלום

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                        תיק מס' 112/196/08

 

 

בעניין:

 

קיבוץ עין החורש

ע"י ב"כ עוה"ד מארי קושניר ו/או ענבל זוסמן

ממשרד עוה"ד גילת קנולר גראוס ושות'

מרחוב קרליבך 10, תל אביב 67132

טלפון: 03-7611622 ; פקס: 03-5622540

 

המשיג

- נ ג ד -

 

גב' יערה בן שלום

מקיבוץ עין החורש

המשיבה

 

 

 

החלטה

 

עסקינן בשאלת חברותה של המשיגה בקיבוץ עין החורש (המשיג). הליך זה מתקיים כהשגה על החלטתו של החוקר מר שרגא פולק, שניתנה ביום 22.02.2008 ולפיה יש להכיר במשיבה כחברה בקיבוץ.

 

בתאריך 13.08.2006 התקבל במשרד האגודות השיתופיות פנייה מאת המשיבה אשר טוענת לחברות בקיבוץ מן הטעמים שפירטה במכתה.

 

ביום 19.10.2006 מונה מר שרגא פולק (להלן: החוקר) ממשרד רשם האגודות השיתופיות כחוקר באגודה בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג-1973, במטרה לבדוק את סוגיית חברותה של המשיבה.

 

ביום 24.02.2008 הגיש החוקר את דו"ח חקירתו לפיו הוא ממליץ בפניי להכיר בגב' יערה בן שלום כחברת הקיבוץ. למחרת, ביום 25.02.2008 פנה מר אילן רונן, מנהל תחום פיקוח ועוזר רשם האגודות אל המשיג במכתב בו הודיע להם כי שמורה לקיבוץ הזכות להשמיע את טענותיו בפני הרשם בדבר המלצת החוקר וזאת לא יאוחר מ-21 יום מעת קבלת מכתבו.

 

בהשגה שבפניי חזרו הצדדים על הטענות שהועלו בפני החוקר. לא מצאתי לנכון להעלות את טיעוניו של הקיבוץ להשגה על המלצת החוקר, כמו גם לתשובותיה של המשיבה לטענות אלה, מאחר שלדעתי החקירה שנתקיימה לא הביאה לידי מיצוי, ועל פיה לא ניתן ללמוד באופן נחרץ את העובדות, אם יש בהם בכדי להכיר במשיבה כחברה בקיבוץ, אם לאו.

 

קיימים מספר רב של אירועים וטענות, המהווים אבן בוחן בסוגיית החברות, שנעדרו מהחלטתו של החוקר, כאשר בדו"ח החקירה אין כל התייחסות לראיות שהועלו בהשגה ולא נכתב האם נבדקו נתונים אלה, ובמידה וכן מהם הממצאים.

 

לאור זאת הנני מורה להשלים את החקירה באופן יסודי, תוך גביית עדויות מכל הנפשות הפעולות והרלבנטיות להכרעה בנושא.

 

מאחר שעל החוקר מר שרגא פולק, מוטלות חקירות נוספות רבות הצריכות להסתיים, ומאחר שלאור הזמן הרב שבו ענייניה של המשיבה כחברה בקיבוץ טרם הוסדרו והוכרעו סופית, על כן אני ממנה את המשפטן, צחי סנדומירסקי כחוקר, אשר ייתן ביטוי לממצאים הנעלמים וישלים את החקירה באופן מסודר.

 

משכך, לא מצאתי טעם להתייחס כעת לטענות הצדדים והדברים יובאו לידי החוקר צחי סנדומירסקי, כחלק בלתי נפרד מהליך החקירה החדש שיתקיים.

 

בנסיבות המתוארות אין צו להוצאות.

 

ניתן היום 21.07.2008 בהעדר הצדדים

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים

אורי זליגמן, עו"ד

 רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: