ערעור שבוטל בעקבות מינוי בורר

תיק בוררות 2514/206/01 יבול כפר שיתופי בע''מ נ' ששון קאשי

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 2514/206/01

עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                           2514/511/04

 

 

 

 

ב ע נ י ן :                                   יבול כפר שיתופי בע''מ

                                                ע"י ב"כ עוה"ד רמי אבידע ו/או ירון

                                                אילן ו/או דודו זהבי ו/או גיא רוטברג

                                                דרך פתח תקוה 154, תל-אביב

                                                טל. 6083520-03 פקס. 7517117-03

           

 

                                                                                                                        המערערת

                                                            נ  ג  ד

 

ו ב ע נ י ן:                                  ששון קאשי

                                                ע"י ב"כ עוה"ד ח. נועם ו/או א. ללצ'וק

                                                ו/או י. נ'רסי ו/או י. בנדר ו/או

                                                י. ליכנשטיין ו/או ח. צור

                                                רחוב זבוטינסקי 7, רמת גן-52520                                

                                                                                                            המשיב

                                                                                                                       

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         הדיון בערעור זה התייתר, לאור העובדה כי בתאריך 21.11.04 מונה עו"ד בן ציון רזניק כבורר ע"י הח"מ, בתיק 2514/511/04 קאשי ששון וכוכבה נ. יבול כפר שיתופי. זהו תיק ה"תביעה הנגדית" אשר היה נשוא ערעור זה.

 

2.         בבוררות סטטוטורית על פי פקודת האגודות השיתופיות לבורר לא קמה סמכות יש מאין. הסמכות קמה רק על פי האמור בכתב מינוי הבורר.

            אשר על כן, כאשר צד מבקש להגיש תביעה נגדית עליו לפנות לרשם בבקשה למנוי בורר בתביעה הנגדית.

 

יתרה מכך, בבוררות סטטוטורית אף הרשם מוגבל בהפעלת סמכותו והוא יכול לפעול רק על פי האמור בפקודה ובתקנות.

            על כן, תקום סמכות לרשם רק בתקיים שני תנאים מצטברים:

 

(א)       אם תקנון האגודה קובע כך, או כשיש סמכות שיורית על פי תקנה 2 א' לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) התשל"ב-1972.

 

            (ב)       רק כאשר מדובר באגודה ובחבר אגודה.

 

3.         בוררות סטטוטורית מוגבלת אך ורק על פי הקבוע בפקודה ובתקנות, על כן גם האצלת הסמכות לבורר היא קבועה ולבורר קמה סמכות אך ורק על פי האמור בכתב מינוי בורר.

 

            לכן, כאשר נתבע מבקש להיות תובע ולדון בנושא שונה מהנושא האמור בתביעה לבוררות, הרי שלמרות זהות הצדדים המתדיינים, הרי התפקידים מתחלפים ונושא הדיון בבוררות משתנה – על כן כתב מינוי בורר חדש ומפורש מי הם הצדדים ומהו הנושא עליו יידונו בבוררות.

 

4.         לעומת זאת, בבוררות על פי חוק הבוררות התשכ"ח-1968, הסכמת הצדדים היא מהותית והיא היא הקובעת, על כן יכולים צדדים להסכים ביניהם בכל ענין הנוגע לבוררות, כולל בשאלת הרחבת סמכות הבורר במהלך הבוררות, חלופי הצדדים, ונושאים הניתנים לקיזוז.

 

5.         לאור האמור לעיל, צדק ב"כ המערער בטענותיו ואני מבטלת בזאת את ההוצאות בסך -.1,000 ₪ אשר הטיל הבורר על המערער.

 

6.         אין צו להוצאות בערעור זה.

 

7.         הבורר ימשיך בהליכי הבוררות בשני התיקים הנידונים כאשר סדרי הדיון יקבעו על פי שיקול דעתו.

 

ירושלים: ל' בשבת  התשס"ה                                          לאה רוזנטל, עו"ד

   9  בפברואר              עוזר רשם האגודות השיתופיות                                                              

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: