פיתוח מגרש במושב מסילת ציון- מי יישא בעלויות?

בית משפט השלום ירושלים א 004104/02 מסילת ציון - מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ נ' ברקוביץ עמיקם ודבורה

 

העובדות הרלוונטיות:

עמיקם ודבורה ברקוביץ רכשו מאפרים ומרים אברהם מגרש לבניית בית בתחומי מושב מסילת ציון. בתמורה סוכם כי הם ישלמו לאפרים ומרים אברהם סך של 60,000 דולרים וכן תשלומים נוספים לגורמים שונים.

 

כמו כן נקבע כי דבורה ועמיקם ברקוביץ ישאו בכל עלויות הפיתוח עד לסך של 30,000 דולרים.

מושב מסילת ציון תובע מבני הזוג ברקוביץ לשלם עלויות פיתוח המגרש בסכום גבוה יותר ממה שהוסכם בהסכם המכירה של המגרש.

 

עמיקם ודבורה ברקוביץ טוענים כי על פי ההסכם הם צריכים לשאת בעלויות פיתוח עד לסך של 30,000 דולרים וביתר העלויות צריכים לשאת אפרים ומרים אברהם.

 

כב' השופטת מלכה אביב דחתה את טענותיהם של בני הזוג ברקוביץ ופסקה כי:

הצדדים הסתמכו על הנתונים שסיפק להם מושב מסילת ציון, באשר לעלויות הפיתוח ולכך שהם לא יעלו על סך של 30,000 דולרים. הסתמכות זאת הייתה מוטעית.

 

לא ניתן לפרש את הטעות כך שיהיה לחייב את אפרים ומרים אברהם בהפרש שנוצר.

 

עמיקם ודבורה ברקוביץ לא הוכיחו כי אפרים ומרים אברהם הטעו אותם בעת החתימה על החוזה, אלא המצב כאן הוא ששני הצדדים הוטעו יחדיו.

 

בהסכם נקבע כי דבורה ועמיקם ברקוביץ ישאו בעלויות הפיתוח ובהעדר אמירה אחרת הנוגדת אמירה זאת יש להחיל את הוצאות הפיתוח במלואן על בני הזוג ברקוביץ.

 

הצדדים לא קבעו בהסכם הסדר למקרה שעלויות הפיתוח יעלו על 30,000 דולרים ולכן הסיכון נופל על דבורה ועמיקם ברקוביץ.

לא ניתן צו להוצאות.

ניתן ביום 15.09.2008

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: