פעוטה ננשכה על ידי כלב בקיבוץ יראון ונחבלה קשה, אולם עובדה זו לא צוינה בכתב האישום- האם בית המשפט יתיר, למרות המחדל, את תיקון כתב האישום?

בבית משפט השלום בצפת- תפ 4412-06-08 מדינת ישראל נ' גיורא ריטבו

 

העובדות הרלוונטיות:

ביום 15.6.08 הוגש כנגד גיורא ריטבו כתב אישום בו יוחסה לו עבירה של אי נקיטת צעדי זהירות בחיה. על פי כתב האישום, ביום 28.3.08 בשעות אחה"צ בקיבוץ יראון, התיר לכלב שברשותו, מסוג קוקרספנייל, לשוטט בקיבוץ ללא רצועה ומחסום לפה. לפיכך, לא נקט גיורא ריטבו אמצעי זהירות מפני סכנה מסתברת. לכן, נהג גיורא ריטבו בדרך רשלנית שיש בה כדי לגרום חבלה לבני אדם.

בכתב האישום לא נטענה כל טענה עובדתית ולפיה בעקבות אי נקיטת אמצעי זהירות מצד גיורא ריטבו ביחס לכלבו נגרמה חבלה בפועל למאן דהו.

לפנינו בקשה לתיקון כתב האישום אשר הוגש כנגד גיורא ריטבו ביום 15.6.08.

תיקון כתב האישום מתבטא בהוספת העובדה כי כלבו של גיור ריטבו נשך פעוטה בפניה, ליד עין ימין, והיא נזקקה לטיפול מקומי ותרופתי, והופנתה לייעוץ פסיכולוגי בעקבות טראומה שנגרמה לה כתוצאה מאירוע הנשיכה.

 

טענות המאשימה- מדינת ישראל:

התיעוד הרפואי ביחס לחבלה אשר נגרמה לפעוטה על ידי כלבו של גיורא ריטבו, היה מצוי בתיק החקירה וצולם עבור הסנגור עוד בחודש נובמבר 2008.

בשל "קושי ראייתי מסוים" לא יוחסו לגיורא ריטבו במסגרת כתב האישום החבלות אשר נגרמו לקטינה.

הבקשה לתיקון כתב האישום הוגשה לאור העובדה כי במהלך הדיון המציאו הורי הקטינה חומר רפואי נוסף ביחס לטיפולים אותם עוברת הקטינה וכן, טענו הם כי כלבו של גיורא ריטבו נתפס בעת נשיכתה. יש מקום להתיר את התיקון בכדי לתת ביטוי לאינטרס קורבן העבירה- הקטינה.

קבלת הבקשה לא תפגע בהגנתו של גיורא ריטבו שכן, אין המדובר בעובדות חדשות אשר לא היו ידועות לו.

 

טענות גיורא ריטבו:

הבקשה הוגשה באיחור רב, לאחר הודאתו של גיורא ריטבו וקיום הדיון בשאלת ההימנעות מהרשעתו.

במידה וכתב האישום אשר הוגש כנגד גיורא ריטבו היה מנוסח כפי שמנוסח כתב האישום המתוקן, לא היה גיורא ריטבו מודה במיוחס לו.

אין מקום להתיר את התיקון. לחילופין, במידה ויותר תיקון כתב האישום, יש להתיר לגיורא ריטבו לחזור בו מהודייתו.

 

 כב' סגן הנשיא פיילס בן פסק:

תיקונו של כתב אישום לאחר תחילת המשפט מותרת, ובלבד שתינתן לנאשם- גיורא ריטבו הזדמנות סבירה להתגונן.

באיזון  בין האינטרס הציבורי כי כתב האישום ישקף את החומרה האמיתית של העבירה אשר לוקח בחשבון את אינטרס קורבן העבירה לבין האינטרס הפרטי של גיורא ריטבו שלא יקופח בזכות להתגונן מפני האשמה על נסיבותיה- יש מקום להתיר את תיקונו של כתב האישום תוך מתן רשות לגיורא ריטבו לחזור בו מהודאתו.

בכתב האישום המקורי, המאשימה ייחסה לגיורא ריטבו אי נקיטת אמצעי זהירות ביחס לכלבו וזאת, בכך שהתיר לו להסתובב ללא רצועה ומחסום פה. המאשימה, לא טענה כלל ועיקר כי כתוצאה ממחדלו זה של גיורא ריטבו נגרם נזק בפועל למאן דהו.

המאשימה טענה כי פציעתה של הקטינה לא הייתה ידועה לה במועד הגשת כתב האישום המקורי. אולם, בבקשה לתיקון כתב האישום- טענה המאשימה, כי התיעוד הרפואי ביחס לחבלות אשר נגרמו לקטינה הועברו לידי הסנגור כבר בחודש נובמבר 2008. בנוסף, ברשימת עדי התביעה בכתב האישום המקורי מופיעה אימה של הקטינה. מכאן, עולה כי טענתה של המאשימה, כי פציעתה של הקטינה לא הייתה ידועה לה במועד הגשת כתב האישום המקורי- עומדת בסתירה.

בנוסף, הודאתו של גיורא ריטבו בעובדות כתב אישום המקורי נעשתה במסגרת הסדר טיעון, לאחר שהמאשימה בחנה את מכלול הנסיבות. אולם, אף בשלב זה לא מצאה המאשימה לנכון לעתור לתיקונו של כתב האישום.

התנהלותה של התביעה מעוררת תמיהות רבות וגרמה היא להתמשכות ההליכים שלא לצורך תוך בזבוז זמן שיפוטי יקר.

אולם, קבלת בקשתה של המאשימה לתיקון כתב האישום לא תיפגע ביכולתו של גיורא ריטבו להתגונן. לכן, יש מקום להתיר את תיקונו של כתב האישום, בתנאי שיותר לו לחזור מהודאתו בעובדות כתב האישום המקורי. שכן, כתב האישום המתוקן מייחס לו מסכת עובדתית חמורה מזו שיוחסה לו במסגרת כתב האישום המקורי.

 במסגרת מאזן השיקולים יש מקום לבכר את ההגנה על האינטרס הציבורי, על אף מחדלה החמור של המאשימה וזאת, לנוכח היעדר כל פגיעה בהגנתו של גיורא ריטבו.

 

לסיכומו של עניין, בקשת המאשימה לתיקון כתב האישום מתקבלת, וכן, מתקבלת בקשת גיורא ריטבו לחזור בו מהודאתו.

ניתן ביום 14/7/2009           

לדף הבית של קיבוץ יראון

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: