פרויקט הבניה בקיבוץ שדה נחמיה בוטל ולכן חברת יזמויות סאסא תזוכה ב- 100,000 ₪

בבית משפט השלום בטבריה בפני כב' השופטת רים נדאף. ת"ט 3174-09-07 סלמאן סלאמה נ' יזמויות סאסא אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
הרקע

מסכת תביעות אשר נערכה בין חב' יזמויות סאסא, אשר היתה אמורה לבנות יחידות דיור בקיבוץ שדה נחמיה, לבין חב' סלאמה סלמאן, בעליה ומנהליה, אשר התחייבו לבצע את העבודה בפרויקט כקבלן משנה ראשי, אולם מאחר והתברר כי אינה קבלן רשום סולקה ידה מהאתר, הסתיימה בפסק בורר. הבורר קבע כי סלמאן ישלמו 100,000 ₪ לחב' יזמויות ו- 6,000 ₪ שכר טרחה לבורר.

כעת, מבקשים סלמאן לבטל את פסק הבורר בטענה כי לא ניתנה להם הזדמנות נאותה

להשמיע את טענותיהם בפני הבורר, וכי הבורר קבע לעצמו שכ"ט מוגדל בניגוד להחלטת

בית-המשפט והסכמת הצדדים. סלמאן מציינים, כי בכתב המינוי סוכם כי הצדדים יתחלקו

בשכר הטרחה לבורר בסך 5,000 ₪ בלבד. בנוסף, טוענים סלמאן, כי נפלו קורבן למעשה

מרמה וקומבינה בין מנהל חב' יזמויות לבין הבורר, כאשר שני האחרונים הינם בעלי קשר

עסקי ידוע. מנגד, טוענת חב' יזמויות, כי הבורר נהג בנאמנות כלפי שני הצדדים, ונתן לכל

צד הזדמנות להשמיע את טענותיו. לא רק זו, מציינת חב' יזמויות, אלא שסלמאן הם אלה

אשר פנו לבורר, תוך ידיעה מראש על תפקידו כמפקח בפרויקט מטעם חב' יזמויות וקיבוץ

סאסא. בנוסף, מבהירה חב' יזמויות, כי הבורר נתן הזדמנות נאותה לצדדים להביא ראיות

ולטעון את טענותיהם, ולכן יש לכבד את פסיקתו ולהשאירה על כנה.

 

דיון והכרעה

 ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי ישנה רשימה סגורה של עילות בגינן ניתן להורות על ביטול פסק בוררות וכי המגמה של בתי המשפט היא ליתן, ככל האפשר, תוקף לפסק הבורר, ולא לבטלו. ביהמ"ש מדגיש כי טענות היפות לערעור על פסק-דינו של בית משפט אינן יפות כל עיקר לתקיפתו של פסק בוררות, ובקשה לביטולו של פסק בוררות יכולה להתקבל רק במידה והינה אחת מן העילות המנויות בחוק הבוררות. לפיכך, קובע ביהמ"ש, כי אין מקום לבקשת סלמאן להחלפת שיקול דעת הבורר בשיקול דעת ביהמ"ש ויש לדחות את הבקשה לביטול פסק הבורר.

ביהמ"ש ממשיך ואומר כי הטענות לפיהן הבורר לא התייחס בפסקו אל כל הראיות שהיו בפניו, או פסק בניגוד לראיות שהיו בפניו, יתכן ויהיו בעלות משקל בבית משפט לערעורים, אך לא בבית משפט היושב לדין בבקשה לביטול פסק בורר, ומבהיר, כי דברים אלו יפים אף במידה והבורר טעה בפסיקתו או בשיקול דעתו. לא רק זו, מציין ביהמ"ש, אלא שבבקשה המוסכמת למינוי הבורר, עליה סיכמו וחתמו הצדדים, הוסכם על הבורר ועל כך שפסיקתו תחייב את הצדדים. הסכמה זו ניתנה בידיעה כי אין הבורר חייב לנמק את פסיקתו. בהתאם לזאת, מבהיר ביהמ"ש, כי בחירתו של הבורר לנמק את בחירתו, חרף אי חיובו בנימוק החלטותיו, אינה מעניקה זכות לערער על החלטותיו. לפיכך, פוסק ביהמ"ש, כי היה מוטב לו כלל לא היתה מועלית טענתם של סלמאן כי הבורר פסק בניגוד לדין.        

בהמשך, דוחה ביהמ"ש, את טענתם של סלמאן לכך שיש לבטל את הפסק היות ולא ניתנה להם הזדמנות נאותה להסביר את עמדתם, וקובע, כי טענה זו נטענה ללא כל ביסוס עובדתי ולו המינימאלי ביותר, כגון העדת הבורר או איש ממשרדו. כמו כן, מציין ביהמ"ש, כי בהתאם לאמור בפסק הבורר, משמע כי ניתנה לסלמאן הזדמנות לטעון את טענתם. בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי לו לא ניתנה לסלמאן הזדמנות לטעון את טענתם היה עליהם לעורר טענה זו טרם קבלת פסק הבורר, ומשלא עשו כן, נלמד, כי לא היתה בהתנהלות הבורר כל פגם.

בהמשך, דוחה ביהמ"ש את טענת סלמאן כי נפלו קורבן למעשה מרמה וקומבינה שנערכה בין הבורר לבין מנהל חב' היזמויות, ומציין, כי סלמאן לא הוכיחו דבר זה במהלך המשפט. מה עוד, מבהיר ביהמ"ש, כי סלמאן ידעו על הקשר העסקי שבין הבורר לחב' היזמויות ובעליה, וכי בכל זאת הסכימו למנותו כבורר, ובמקרה כזה, בו ידעו הנתבעים על קשרי הבורר עם התובעים ובכל זאת הסכימו למינויו, אין להם להלין אלא על עצמם. בית המשפט ממשיך ואומר כי לא ברור מדוע טענת הקשר הקיים בין הבורר לבין חב' היזמויות התעוררה רק לאחר מתן פסק הבורר, וכי טענה זו בשלב כה מאוחר אומרת "דרשני". ביהמ"ש מוסיף ומבהיר כי אף אם יניח כי הבורר לא גילה לסלמאן אודות קשריו וטיבם עם מנהל חב' יזמויות, עדיין אין בכך בכדי להביא לביטול פסק הבורר, וזאת משלא עלה בידי סלמאן להוכיח כי עניין זה השפיע בפועל על פסיקת הבורר, וכי כל טענה שנטענה במסגרת הבקשה אודות השפעה זו, נטענה בעלמא, ללא ביסוס ראייתי ולו המינימאלי ביותר.

לבסוף, דן ביהמ"ש בטענות סלמאן בנוגע לשכר הטרחה שגבה הבורר, ופוסק, כי לא יתכן מקרה בו הצדדים סיכמו בכתב המינוי כי שכר הטרחה לבורר יהיה 5,000 ₪ וישולם ע"י שני הצדדים, ודבר זה קיבל תוקף של פסק דין מאת הבית משפט, ומנגד, הבורר קובע כי שכר הטרחה יעמוד על 6,000 ₪. לפיכך, קובע ביהמ"ש, כי שכר הטרחה יהיה בהתאם להסכמת הצדדים טרם מתן פסק הבורר.

 
סיכום

ביהמ"ש דוחה את בקשת סלמאן לביטול פסק הבורר, אך מקבל את בקשתם כי שכר הטרחה של הבורר יעמוד על הסכום אותו סיכמו בכתב המינוי, כלומר על סלמאן לשלם לחב' יזמויות ולקיבוץ שכר טרחה של הבורר בסך 2,925 ₪ בלבד.

ניתן ב- כ"ט תשרי תשע"ג, 15 אוקטובר 2012.

לאתר קיבוץ שדה נחמיה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: