קבוץ גבעת חיים - איחוד

קיבוץ גבעת חיים נגד אייר וענהלי רום

בפני השגה על המלצת החוקר, עו"ד איתן מימוני, אשר מונה על פי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן: "הפקודה") לצורך בדיקת מועד תחילת חברותם של אייר רום וענהלי רום (להלן "המשיבים") בקיבוץ גבעת חיים איחוד (להלן: "המערער" או "הקיבוץ"- לפי העניין).

 

המלצת החוקר הייתה כי יש לקבוע כי אייר רום התקבל לחברות בקיבוץ  בחודש פברואר 2004 וענהלי רום התקבלה לחברות בקיבוץ בחודש יוני 2003.

 

בעבר ניתנה החלטה בדבר המחלוקת בערעור על חברות המשיבים בקיבוץ על ידי עוזר רשם האגודות השיתופיות, עו"ד טל בראון. בערעור זה הקפדתי שלא להיות נוכח וזאת במטרה למנוע מצב של ניגוד עניינים.

 

מאותן הסיבות שלא שמעתי את הערעור הראשון לא ראוי שאקבל החלטה בערעור זה. על כן התיק יועבר אל עוזר הרשם עו"ד טל בראון לצורך קבלת החלטה.

 

אם הצדדים עומדים על רצונם להופיע בפני עו"ד טל בראון ולחזור על טיעוניהם כפי שהועלו בפני היום, עליהם להודיע תוך 7 ימים מיום החלטתי, שאם לא כן, ייתן ההחלטה עו"ד טל בראון, עוזר הרשם, על סמך הפרוטוקול אשר נעשה היום בהשגה זו אשר נדונה בפני.

 

אין צו להוצאות.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: