קיבוץ גבת לא ישא לבדו במלוא הוצאות בוררות במחלוקת עם חבר על שיוך דירה.

רשם האגודות השיתופיות, בפני עו"ד דנה ביאלר, עוזרת רשם האגודות השיתופיות. תב' 1273/194/2013 עודד כהן נ' קיבוץ גבת ע"ש קדושי פינסק.
הרקע

האסיפה הכללית (להלן: 'האסיפה') של קיבוץ גבת ע"ש קדושי פינסק (להלן: 'הקיבוץ') קיבלה החלטה לפיה כל מחלוקת בעניין שיוך הדירות בקיבוץ תתברר בדרך של בוררות בפני צוות בוררים חיצוני אשר זהות היחידים המרכיבים אותו תיקבע ע"י האסיפה של הקיבוץ, ומינוי הבורר יעשה ע"י רשם האגודות השיתופיות (להלן: 'הרשם').

לאחר שתי ישיבות בוררות בין עודד כהן (להלן: 'עודד') לבין הקיבוץ, הודיע עודד כי הוא חוזר בו מטענותיו, ללא חיוב בהוצאות. הקיבוץ בירך על הודעתו של עודד אך הודיע כי מוכן לשאת רק במחצית מההוצאות של הליך הבוררות ושכר טרחת הבוררים, וכי כל צד יישא בעלויותיו המשפטיות.

הבוררים הכריעו בסוגיה זו כי על כל צד לשלם את הוצאותיו המשפטיות, וכי על עודד לשלם 2,500 ₪ מתוך הסכום שישולם ע"י הקיבוץ עבור הליך הבוררות.

עודד טען כי לאור העובדה שמקור השתכרותו היחיד הינו קצבת נכות ממשרד הביטחון, לא יהא זה הוגן להעמיד את חיוביו בגין הליך הבוררות על סך 2,500 ₪, וכן לאור העובדה כי סוכם כי כל צד יישא בהוצאותיו. כמו- כן, טען עודד כי הוא זכאי להשתתפות הקיבוץ בשכר טרחת עורך דינו.

לעומת זאת טען הקיבוץ, כי יש לדחות על הסף את תביעתו של עודד מכיוון ואיחר את המועד להגשתה, וכן נוכח העובדה כי חזר בו מכל טענותיו אלה בפני צוות הבוררים. בנוסף טען הקיבוץ, כי   הצדדים לא הגיעו להסכמה על תשלום שכר הבוררים, וכי ממילא הקיבוץ נשא ברוב העלויות בסך 12,000 ₪. לפיכך, ביקש הקיבוץ לפטור אותו מהתשלום שקבע צוות הבוררים ואף להורות לעודד לשלם את מלוא שכר הבוררים וכן 20,000 ₪ נוספים עבור הוצאות הקיבוץ בהליך דנן.

 

דיון והכרעה

עוזרת הרשם (להלן: העוזרת') דחתה את בקשתו של עודד מהשיקולים הבאים; ראשית, ציינה העוזרת כי אין לדחות את העתירה על הסף אף על פי שהוגשה באיחור, וזאת מכיוון ודחיה זו עלולה לפגוע בעקרונות הצדק ובזכויותיו של עודד. שנית, העוזרת קבעה כי אין לדון בטענות מהן חזר בו עודד בפני צוות הבוררים. שלישית,  קבעה העוזרת כי עודד לא הוכיח כי בינו לבין הקיבוץ סוכם שלא לחייב את עודד באיזה סכום כלשהו, על- כן עליו לשם סך 2,500 ₪ לצוות הבוררים.

בנוסף, העוזרת קבעה כי משהוסכם בין הצדדים כי כל צד ישלם את הוצאותיו המשפטיות, אין מקום לחייב את הקיבוץ לשלם את שכ"ט עו"ד של עודד.

 
סיכום

העוזרת קבעה כי על עודד לשלם סך של 2,500 ₪ לצוות הבוררים וכי סכום זה יכלול אף את הוצאות הקיבוץ.

ניתן ביום י"ג באלול תשע"ד, 8 לספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: