קיבוץ יגור השכיר קרקע חקלאית שלא למטרות חקלאיות בניגוד ליעוד הקרקע. החברות השוכרות ומנהלן שילמו על כך ביוקר.

בית משפט השלום בעכו בפני כב' השופט וויליאם חאמד . ת"פ 1518-08 מ.י. ו. מחוזית לתכנון ובניה - צפון נ' קיבוץ יגור ואח'

העובדות: המקרקעין בסמוך לצומת יגור, מוכרזים כקרקע חקלאית. המקרקעין מוחזקים על ידי קיבוץ יגור, שהינו בעל זכויות חכירה במקרקעין. בפועל נבנו במקרקעין שלושה מבנים, שאחד מהם משמש להפעלת סופרמרקט גדול. סטופמרקט בע"מ וסטופמרקט יגור בע"מ, היו במועדים הרלוונטים המשתמשות בפועל במקרקעין, ויוסף משיח היה  מנהל פעיל אצלם האחראי לשימוש במקרקעין.  

ביום 1/7/03 התקשרו קיבוץ יגור וסטופמרקט בע"מ בהסכם שתכליתו השכרת חלק מן המקרקעין למטרת "מרכול ומסעדה בהתאם לתב"ע".

מאז יום 29/4/07 מופעל במקרקעין מרכול (סופרמרקט) בו נמכרים מוצרים רבים מאוד, שאינם תוצרת חקלאית, זאת בניגוד לייעוד הקרקע שהוא ל"שיווק תוצרת חקלאית" ולא מעבר לכך.

ביום 2/5/07 ניתן נגד קיבוץ יגור, סטופמרקט בע"מ, וסטופמרקט יגור בע"מ צו הפסקה שיפוטי האוסר על עליהם  לבצע כל שימוש למטרה שאין עליה היתר כדין במקרקעין. על אף הצו, ובניגוד לאמור בו, במועדים בהם היה הצו בתוקף, נמשך שימוש המתואר שלא כחוק בקרקע.

 

גזר דין.

סטופמרקט בע"מ, סטופמרקט יגור בע"מ ויוסף משיח הורשעו על יסוד הודאתם בעבירות של שימוש במקרקעין ללא היתר, שימוש במקרקעין בסטייה מתכנית, ושימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה. כמו כן הורשעו סטופמרקט בע"מ,  סטופמרקט יגור בע"מ על יסוד הודאתם כאמור בעבירה של אי קיום  צו הפסקה שיפוטי.

לאור חומרת העבירות, נסיבות ביצוען, הודאת סטופמרקט בע"מ, סטופמרקט יגור בע"מ ויוסף משיח והסכמת הצדדים,  ניתן תוקף של צו להסכמות הצדדים והתחייבויותיהם בהסדר הטיעון ובכלל זה את העונשים שהוסכם עליהם שם.

גזר דין של  סטופמרקט בע"מ, סטופמרקט יגור בע"מ (על כל אחת מהן):

קנס כספי בסך 350,000 ₪ שישולם ב- 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.5.11 ובכל ה- 1 לחודש שלאחריו. אי תשלום אחד התשלומים תעמיד את היתרה לפירעון מיידי.

חתימה על התחייבות כספית בסך 500,000 ₪ להימנע למשך 3 שנים מהיום מביצוע כל עבירה לפי חוק התכנון והבנייה. יוסף משיח, כמורשה חתימה יחתום על ההתחייבויות  שהוטלו כאמור על סטופמרקט בע"מ, סטופמרקט יגור בע"מ.

צו איסור שימוש, בנסיבות ובהסכמות שתוארו לגביו בהסדר הטיעון כאשר צו זה יהיה דחוי מיום חתימת הסדר הטיעון בכתב.

על יוסף משיח נגזר:

קנס בסך 100,000 ₪ שישולם ב- 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.5.11. אי עמידה באחד התשלומים תעמיד את היתרה לפרעון מיידי.

חתימה על התחייבות כספית בסך 300,000 ₪ או 7 חודשי מאסר תמורתם, להימנע במשך 3 שנים מהיום מביצוע עבירה לפי חוק התכנון והבנייה. לא יחתום יוסף משיח על ההתחייבות היום ייאסר ל- 60 ימים עד לחתימתו עליה.

צו איסור שימוש, בנסיבות ובהסכמות שתוארו לגביו בהסדר הטיעון בכתב כאשר צו זה יהיה דחוי מיום חתימת הסדר הטיעון בכתב.

זכות ערעור לבימ"ש מחוזי.

 

ניתנה והודעה היום י'  אדר ב תשע"א, 16/03/2011 במעמד הנוכחים.  

 

לאתר הבית של קיבוץ יגור

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: