קיבוץ נוה אור ישלם לקיבוץ אפיקים יותר מחצי מליון ₪ בשל הפסקת השותפות במדגה

בבית משפט השלום בנצרת בפני כב' השופטת עירית הוד. ת"א 30935-09-10 קיבוץ אפיקים נ' קיבוץ נוה אור
הרקע

קיבוץ אפיקים וקיבוץ נוה אור הפעילו במשותף מדגה. בסוף שנת 2008 החליטו הצדדים להפסיק את ההפעלה המשותפת, וקיימת מחלוקת בעניין הסכם חלוקת הכספים ביניהם.

לטענת קיבוץ אפיקים, שני הצדדים סיכמו כי חלוקת הכספים תיעשה בשני שלבים,. בשלב א' יחולק בין הצדדים הרווח המשותף בהתאם לדו"ח המאזן של 2008, ובשלב ב', לאחר מכירת מלאי הדגים והדגיגים בפועל, ובסוף עונת המדגה, קרי חודש יוני 2009, יתחלק הכסף הנותר ממכירת המלאי בניכוי הוצאות אחזקת המלאי ייערך החשבון הסופי.

יש לציין, כי קיבוץ נוה אור שילם לקיבוץ אפיקים 470,000 ₪ כחלק ממאזן השותפות. אולם כעת, חלוקים ביניהם הצדדים בשאלה האם נותר לקיבוץ נוה אור חוב כלפי אפיקים בעקבות פירוק השותפות.

לטענת קיבוץ אפיקים, קיבוץ נוה אור לא שילמו את הסכום המוסכם, ובכך מפירים את ההסכם ומתעשרים שלא במשפט.

מנגד, טוען קיבוץ נוה אור, כי קיבוץ אפיקים איננו זכאי לתשלום נוסף מעבר למה ששולם. לטענתו, לאחר שקיבוץ אפיקים לא הסכים להסתפק בחלקה לפי שווי המלאי בהתאם למאזן 31.12.08 אזי נוהל בין הצדדים מו"מ במהלכו נאמר לאפיקים, כי במידה והמדגה ירוויח במחצית הראשונה של 2009 אזי קיבוץ נוה אור לא יקפח את קיבוץ אפיקים ויתחלק עמו ברווח. אולם, טוען קיבוץ נוה אור, כי תוצאות המדגה בסיום העונה בניכוי ההוצאות הרלוונטיות לא מקנות לאפיקים תמורה כספית, ולכן אין הוא חייב לקיבוץ אפיקים כסף.

 

דיון והכרעה

ראשית, מבהיר ביהמ"ש, כי סוף דצמבר הינו אמצע העונה בענף המדגה, דבר המקשה באמידת המלאי האמִתי של השותפות בין שני הקיבוצים, אותו ניתן לדעת רק בסוף עונת המדגה, קרי ביוני 2009. בנוסף, מציין ביהמ"ש, בהתאם לעדויות אשר הוצגו בפניו, כי עדיף ונכון לעשות שימוש בנתון המבוסס על ספירה אמִתית המשקפת באופן נכון ומדויק את מלאי המדגה על פני שימוש בתקן אשר יכול להעריך את המלאי אולם אינו נתון מדויק כלל. אולם, בעת מועד פירוק השותפות, 31/12/08, לא ניתן היה לספור את הדגים הואיל ומדובר באמצע עונת המדגה. לפיכך, קובע ביהמ"ש, כי ב- 31/12/08 לא היה ניתן לקבוע מה חלקו של קיבוץ אפיקים, ולכן סבירה ומקובלת על ביהמ"ש גרסת אפיקים לפיה קבעו הצדדים כי ההתחשבנות תיעשה בשני שלבים, כאשר השלב השני ייערך בסוף עונת המדגה.

בנוסף, מציין ביהמ"ש, כי מהעדויות אשר הוצגו בפניו עולה כי החל מינואר 2009 ניהל קיבוץ נוה אור לבדו את המדגה ועשה את ההחלטות והבחירות הדרושות על דעת עצמו, מבלי שקיבוץ אפיקים לקח חלק בניהול המדגה. מכך מסיק ביהמ"ש, כי לא סביר שתוצאות שנת 2009, אשר הינן פועל יוצא של התנהלות קיבוץ נוה אור בלבד, החלטותיו והאופן בו ניהל את המדגה, ישפיעו על ההתחשבנות עם קיבוץ אפיקים בעקבות יציאתה מהשותפות.

כמו כן, מבהיר ביהמ"ש, כי שוכנע ע"י קיבוץ אפיקים כי הפרדת השותפות נעשתה בגין היעדר שליטה מצד הקיבוץ ודומיננטיות של קיבוץ נוה אור, ולכן לא סבירה הטענה כי החשבון ייעשה בהתאם לתוצאות 2009, עליהן לא היה לקיבוץ אפיקים כל השפעה.

בעקבות דברים אלו, מסכם ואומר ביהמ"ש, כי אין מחלוקת שבסוף 2008 שילם קיבוץ נוה אור לקיבוץ אפיקים בעבור חלקו בשותפות, כאשר החשבון נעשה בהתאם לדו"ח המאזן שהיה מבוסס על תקן ולא על המלאי האמיתי אשר היה בבעלות השותפות במועד הרלוונטי, הואיל והמלאי האמיתי ניתן לאמידה רק בסוף עונת המדגה.

כמו כן, מקבל ביהמ"ש את טענת קיבוץ אפיקים לפיה הוסכם בין הצדדים שבסוף יוני 2009 תיערך ספירת מלאי ובהתאם לתוצאותיה - יחלקו בשווה 2 הקיבוצים. לפיכך, קובע ביהמ"ש, כי קיבוץ נוה אור ישיב לקיבוץ אפיקים 571,038 ₪ בעקבות פירוק השותפות ועבור המלאי אשר היה למדגה במועד פירוק השותפות, והריבית שהצטברה עד כה.


סיכום

ביהמ"ש מקבל את התביעה וקובע כי קיבוץ נוה אור ישלם 571,038 ₪ לקיבוץ אפיקים. בנוסף, פוסק ביהמ"ש, כי קיבוץ נוה אור ישלם הוצצאות משפט בסך 70,000 ₪.

ניתן ב- ח' אב תשע"ג, 15 יולי 2013

לאתר קיבוץ אפיקים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: