קנסות בגובה מאות אלפי שקלים חדשים הושתו על בעלי גן אירועים "חוות מנשה" שבמושב שואבה

בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים בפני כב' השופט י' נועם. עפ"ג 49024 מדינת ישראל – הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים נ' מנשה אביב ואח'
הרקע

מנשה אביב וחברת "חוות מנשה אביב" שבבעלותו הורשעו, על פי הודאתם, בעבירות על חוק התכנון והבנייה ועל חוק רישוי עסקים, אשר בוצעו על ידם במהלך הפעלת עסק של גן אירועים "חוות אביב" אשר מצוי במושב שואבה.

מדובר במקרקעין שמנשה חכר ממינהל מקרקעי ישראל, באזור שייעודו לשימוש חקלאי בלבד, שבו ביצעו מנשה והחברה שורה של עבודות בנייה והכשרת קרקע, כגון: הסבת סככה לשימוש כאולם אירועים, בניית סככה שתשמש כחופה בגן האירועים, ועוד. בנוסף, הואשמו השניים בכך שהפעילו את אולם האירועים ללא רישיון. לבסוף, הואשם מנשה בעבירות של אי קיום צו שיפוטי, בכך שלא ציית לגזר הדין שהוטל עליו, שבו נצטווה להימנע משימוש במבנה המתחם ולהרסו.

בתחילה הגיע המקרה לפני בית המשפט לעניינים מקומיים בבית שמש, אשר נתבקש להכריע בדינם של מנשה והחברה. המדינה טענה, כי בשל היקף העבירות וביצוען לאורך תקופה לשם הפקת רווח כלכלי, יש להשית על מנשה ועל החברה קנסות מכבידים בשיעור של מאות אלפי שקלים חדשים. מנשה והחברה ביקשו להקל בעונשם, וזאת, בשל ההליך המשפטי הממושך שהתנהל בינם לבין המינהל, ובשל העובדה שבמהלך השנים הם קיבלו אישורים ממרבית הגורמים המוסמכים.

בית המשפט לעניינים מקומיים לא קיבל את דרישת המדינה, והסתפק בקנסות מופחתים יחסית. כך, על מנשה הושת קנס של 90,000 ₪ ועל החברה הושת קנס בסכום של 30,000 ₪. בנוסף, נגזרו על מנשה שישה חודשי מאסר על תנאי, שלא יעבור תוך שלוש שנים עבירה בה הורשע בתיק זה. על גובה הקנסות בהכרעה זו הגישה המדינה ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים.

דיון והכרעה

בפתח דבריו התייחס בית המשפט המחוזי לתכליות הענישה הפלילית בעבירות מתחום התכנון והבנייה, ובין היתר ל: שמירה על המדיניות התכנונית; שמירת הבטיחות; קיום שלטון החוק; ומניעת ההנאה מפרי העבירה;

עבירות אלו, אליבא דבית המשפט, היו לנגע של ממש שפשה במקומותינו, וחומרתן מחד, ושכיחותן מאידך, מצדיקות ענישה מחמירה, מוחשית ומרתיעה, לרבות השתת מאסרים בפועל והטלת קנסות כבדים. זאת ועוד, לפי בית המשפט, נדרשת החמרה יתירה בענישה כאשר מדובר בעבירות הנוגעות לפעילות עסקית, ושבעתיים כאשר מדובר בהפעלת גני אירועים על קרקע חקלאית, אגב ביצוע עבודות בנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר.

על רקע כל האמור, סבר בית המשפט, כי בנסיבות המקרה דנן, הקנס שהושת על מנשה ועל החברה מופרז לקולא ומן הראוי להתערב בו. ביתר פירוט, סבר בית המשפט, כי נוכח מהות העבירות של ביצוע עבודות בנייה ללא היתר ושימוש במקרקעין ללא היתר, היקף עבודות הבנייה והיקף השימוש בהן, הימשכות העבירות על פני תקופה של מספר שנים, וביצוע העבירות במסגרת פעילות עסקית, מן הראוי להשית על מנשה ועל החברה קנס כספי בשיעור גבוה מזה שהוטל עליהם.

בסופו של דבר, בהתחשב בכלל הנסיבות, מצא בית המשפט, כי יש לגזור על מנשה קנס בסכום של 220,000 ₪ או שבעה חודשי מאסר תמורתו, וכן לגזור על החברה קנס בסכום של 100,000 ₪.

סיכום

בית המשפט קיבל את ערעורה של המדינה והגדיל את הקנסות שהושתו על מנשה ועל החברה שבבעלותו, בגין הפעלת גן אירועים במושב שואה שלא כדין.

 

ניתן ב- י"ז בניסן תשע"ב, 9 באפריל 2012, בהיעדר הצדדים.

 
לאתר מושב שואבה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: