ראש המועצה בחר יועמ"ש בניגוד להמלצת הועדה המקצועית – המשתתפים עתרו

עצ"מ 16055-04-23 האשם דלאשה נ' מועצה מקומית בסמת טבעון בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים לפני כבוד השופטת עירית הוד

שלושה עתירות שהוגשו נגד מועצה מקומית בוסמת טבעון (להלן: "מ.מ.בוסמת טבעון"), כנגד החלטת ראש המועצה שלא לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית במכרז פומבי לבחירת יועץ משפטי חיצוני למועצה, וכנגד ההליך המכרזי עצמו.

רקע:

בוסמת טבעון ערכה מכרז לבחירת יועץ משפטי חיצוני. במכרז השתתפו עו"ד האשם דלאשה, היועמ"ש הנוכחי (להלן: " עו"ד דלאשה") אשר קיבל ציון משוקלל 85, עו"ד עסאם ח'טיב (להלן: "עו"ד ח'טיב") שקיבל ציון משוקלל 83.3, ועו"ד סולימאן סעדיה (להלן: "עו"ד סעדיה") שקיבל ציון משוקלל 76.6. בעקבות הציונים הועדה המקצועית של המכרז המליצה לראש המועצה למנות את עו"ד דלאשה לתפקיד. ראש המועצה בחר שלא לקבל את המלצת הועדה ובחר בעו"ד סעדיה לתפקיד. עקב כך הגישו עו"ד דלאשה ועו"ד ח'טיב עתירות לבית המשפט. בפסק הדין שנתן בית המשפט נקבע כי נפל פגם בהחלטת ראש המועצה שלא לקבל את המלצות הועדה, שכן החלטה זו חורגת משמעותי ממתחם הסבירות ואינה נתמכת בשיקולים ראויים. בית המשפט נמנע להכריז מיהו הזוכה על מנת שלא להתערב בשיקול הדעת המסור לועדה וראש המועצה, ולכן החליט על ביטול הזכייה והשבת הדיון לוועדה המקצועית. הוועדה במקצועית בחרה שנית להמליץ על עו"ד דלאשה לתפקיד, אלה ראש המועצה שוב בחר בעו"ד סעדיה לתפקיד ואף התקשר עמו בהסכם.

טענות הצדדים:

עו"ד דאלשה טוען כי ראש המועצה בחר בעו"ד סעדיה, תוך התעלמות מהמלצות הוועדה ומפסק הדין שניתן בעתירות קודמות, וכי הוא לא הציג נימוקים ראויים שיצדיקו התעלמות זו.  לכן על בית המשפט לבטל את החלטת ראש המועצה ולהכריז עליו כזוכה במכרז.

לטענת עו"ד ח'טיב, שגתה הוועדה בשיקוליה, לפיהם יש לבחור שנית בעו"ד דאלשה, שכן הוועדה התייחסה לתפקודו הנוכחי, התיקים התלויים, ומחיר ההצעה, תנאים שאינם חלק מהמכרז, ולכן לא אמור להיות חלק משיקולי הוועדה. כמו כן שגה ראש המועצה, במצב שאינו בוחר בעו"ד דאלשה, היה עליו לבחור בו לתפקיד לפי הניקוד אותו קיבל. לכן טוען חט'יב  כי יש לבטל את החלטת ראש המועצה ולהכריז עליו כזוכה.

מר חילף, הינו חבר מועצה, אשר טוען כי נפלו פגמים במכרז, היורדים לשורש העניין ומחייבים את ביטולו. עו"ד דאלשה הכין בעצמו את המכרז, בהיותו יועמ"ש המועצה, כך שתנאי המכרז נותנים לו עדיפות על פני המתמודדים האחרים. במכרז לא נקבעו אמות מידה ברורות, ומה המשקל הניתן לכל קריטריון. כמו כן הוספו תנאי סף שרק עו"ד דאלשה עומד בהם, ואילו המועצה בחרה לנהל את ההליך ללא שקיפות תוך שינוי התנאים בזמן ההליך המכרזי וללא ידיעת חברי המועצה.

מנגד, מ.מ.בוסמת טבעון טוענת כי ההחלטה התקבלה בהתאם לסמכותו של ראש המועצה, אשר ההחלטה הסופית מסורה לו, ולא לוועדה שתפקידה הוא להמליץ בלבד. אל לו, לבית המשפט להחליף את שיקול דעתו של ראש המועצה בשיקול דעתו שלו, צעד זה הוא קיצוני ביותר. כמו כן טוענת מ.מ.בוסמת טבעון כי אי קבלת המלצת הוועדה בדבר מינוי של עו"ד דאלשה אינה אומרת שיש למנות את עו"ד חט'יב. לבסוף טוענת כי שינוי התנאים בזמן המכרז סייע למועצה לבחור את ההצעה הטובה ביותר, וביטול המכרז יפגע במועצה ובתפקודה.

דיון והכרעה:

אכן ההחלטה הסופית נתונה לסמכותו של ראש המועצה, אך אין להתעלם מהמלצותיה של הוועדה המקצועית, וגם ראש המועצה לא יכול לבחור מתמודד כרצונו. על מנת לסטות מהמלצות הוועדה היה על ראש המועצה לנמק את בהחלטתו בשיקולים עניינים העומדים במתחם הסבירות והמידתיות. ראש המועצה אינו נימק את החלטתו בנימוקים ראויים, הוא התעלם מפערי הציונים שקיבלו המתמודדים, וסטה מהמלצת הוועדה כאילו אין כל משקל להמלצה זו. מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות המכרז, אומנם הפרש הניקוד בין עו"ד דאלשה וחט'יב מזערי, אך משלא הועלו טענות מדוע עו"ד דאלשה, אשר זכה בציון הגבוה ביותר אינו מתאים לתפקיד, יש להכריז עליו כזוכה.  באשר לטענותיו של מר חילף, אלו נגועות בשיהוי רב, כאשר בעתירות מנהליות ככלל ועתירות כנגד מכרז בפרט אין להתעכב ולחכות לאחר תוצאות המכרז. המכרז כרוך בעלויות רבות, יוצר הסתמכות אצל המשתתפים ואין לקבל מצב בו רק לאחר חשיפת התוצאות נזכרים להעלות טענות כנגד המכרז. נוסף על כך הסעד של ביטול המכרז הינו סעד קיצוני השמור למקרים חריגים בלבד, היכול להוביל לפגיע הקשה ברשות המנהלית.

סיכום:

בנסיבות אלו, יש להעתר לעתירתו של עו"ד דאלשה, החלטת ראש המועצה מבוטלת, ואילו עו"ד דאלשה הוא הזוכה במכרז. עתירותיהן של עו"ד חט'יב ומר חליף נדחות.

יש לחייב את מ.מ.בוסמת טבעון וראש המועצה ביחד ולחוד בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 25,000 ₪. עו"ד סעדיה ישלם הוצאות בסך  15,000 ₪.

ניתן היום, ב' בסיוון תשפ"ג, 22 מאי 2023 בהעדר המדדים.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: