ראש מועצת בסמ"ה חוייב באופן אישי בתשלום ששילמה המועצה לרואה חשבון

בבית דין אזורי לעבודה בחיפה בפני כב' השופטת מיכל אריסון-חילו. תע"א 3782-06 כבהא אחמד איברהים נ' מ.מ. בסמ"ה ואח'
הרקע

כבהא אחמד איברהים שימש כראש המועצה המקומית בסמ"ה בשנים 2001-2005. לטענתו הוא זכאי לקבל הפרשי פיצויי פרישה אשר קוזזו מסכום פיצויי הפרישה שלו בעקבות החלטת שר הפנים, לפי סעיף 189 לצו המועצות המקומיות (א). מפיצויי הפרישה קוזז חיוב אישי בגין תשלום אשר שולם שלא כדין לרו"ח עלא גנטוס עבור ביצוע עבודות ייעוץ וליווי פיננסי.

 
דיון והכרעה

סעיף 189(א) לצו המועצות המקומיות הוא הכלי היעיל ביותר להבטיח בדרך ההרתעה כי נבחרי הציבור ינהגו במלוא האחריות בכספי הציבור. החלטת שר הפנים הייתה על סמך החלטת הועדה לחיוב אישי באגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים כי התשלום בוצע, במודע, בהוראה בלתי חוזרת מחשבון אוצר השלטון המקומי, המיועד לניהול הקצבות למטרות חינוך. הועדה סברה כי התשלום למר גנטוס, מחשבון המיועד לכספי הקצבות חינוך, הוא בגדר הוצאה בלתי חוקית, שאף לא תוקצבה בתקציב המועצה, כי המועצה הייתה בגירעונות כבדים, ולכן ההתקשרות עם רו"ח גנטוס איננה כדין.

הוראת התובע לשלם לרו"ח גנטוס מחשבון אוצר השלטון המקומי, המיועד לניהול הקצבות למטרות חינוך, שנעשתה בניגוד לחוק והמהווה עבירה פלילית לפי החוק, הנה הוראה בלתי חוקית. למקרה כזה, בו ראש הרשות הורהת להוציא הוצאה בלתי חוקית מקופת המועצה, נועד סעיף 189(א) לצו ולכן חיוב כבהא אחמד איברהים להשיב את הכספים לקופת המועצה, נעשה כדין. התשלום לרו"ח גנטוס פגע פגיעה חמורה בקופת המועצה. סעיף 189(ד) לצו מסמיך את הרשות המקומית להגיש תביעה כנגד החייב כאשר החוב "לא נפרע", אולם המועצה רשאית גם לפרוע את החוב "בדרך הקיזוז" מהכספים שעמדו לזכות התובע בקופת המועצה. באשר לדרך הקיזוז, המועצה הייתה רשאית לקזז את סכום החוב מסכום פיצויי הפרישה, לפי סעיף 53(א) בצירוף סעיף 62(ב) לחוק החוזים, כאשר גם סעיף 20(ב2) לחוק הגנת השכר תומך בכך.  

 
סיכום

התביעה נדחית. החלטת שר הפנים להטיל על ראש מועצה מקומית בסמ"ה כבהא אחמד איברהים, חיוב אישי בגין אישור תשלום שלא כדין, ולהשיב למועצה סכום כספי לפי סעיף 189 לצו המועצות המקומיות (א) הינו תקין. קיזוז חובו של כבהא אחמד איברהים מפיצויי הפרישה להם הוא זכאי נעשה כדין.

 

כבהא אחמד איברהים ישלם לכל אחת מהנתבעות הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,000 ₪. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.


ניתן ב- ז' אב תשע"א, 7 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: