שדה הפרחים שלך נשרף? אין למי לפנות לפיצויים? הסר דאגה מלבך. תמיד אפשר להגיד שחייל שעבר זרק סיגריה בוערת ולתבוע את הצבא. כך בידיוק נהגו במושב שעל.

בית משפט השלום בנצרת. ת''א 3734-03-08. בפני כב' השופט ערפאת טאהא. אברהם ושרה גלעד נ' מדינת ישראל

 

מפי כב' השופט ערפאת טאהא

הזוג אברהם ושרה גלעד הם הבעלים של משק חקלאי בתחומי מושב שעל. הם מגדלים פרחים  בשטח של כ-12.82 דונם. ביום 5.6.07 פרצה באזור שריפה. כתוצאה מהתפשטות האש נשרפו שטחי הפרחים.

בגין הנזקים שנגרמו להם עקב השריפה, הגישו הזוג גלעד תביעה  על סך 478,392 ₪ נגד מדינת ישראל – משרד הביטחון. בכתב התביעה נטען, כי מקור השריפה הוא בסיגריה בוערת שנזרקה באזור, סמוך לחלקת הפרחים, על ידי אחד מחיילי צה"ל שעברו במקום באותו יום, זמן קצר לפני התפשטות השריפה. לכתב התביעה צורפה חוות דעת של שמאי חקלאי  המעמיד את נזקי השריפה בסכום של 472,392 ₪.

המדינה כפרה באשר לסיבה שגרמה להתפרצות האש, וכן כפרה באחריותה לנזקים הנטענים. המדינה אף כפרה בגובה הנזק וצירפה חוות דעת של שמאי חקלאי מטעמה, על פיה הנזקים  עקב השריפה מסתכמים בסכום של 110,446 ₪.

ראיות הצדדים

מצד הזוג גלעד הוגשו מספר תצהירי עדות ראשית. הזוג גלעד כתבו בתצהיריהם, כי הם ראו בעיניהם את אותו חייל זורק סיגריה בוערת באזור. כמו כן, הוגשו תצהירים של  מי ששימש במועד האירוע בתפקיד רכז בטחון שוטף של מושב שעל, 2 תושבי שעל שהעידו על הרגלי המעבר של חיילי צה"ל במקום, ושל מי שמשמש היום בתפקיד רכז הביטחון הצבאי השוטף של מושב שעל. בנוסף לכך, הוגשו מסמכים שנערכו על ידי מכבי האש, וכן מסמכים של השירות המטאורולוגי באשר לכיווני הרוח באזור במועד האירוע. בנוסף לכך, זומן לעדות מנהל המחלקה החקלאית ביקבי רמת הגולן.

מטעם המדינה הוגש תצהיר של ממונה מטעם צה"ל על הטיפול בתלונות אזרחים ברמת הגולן בגין נזקים שנגרמו על ידי הצבא, אשר טיפל בתלונה בשריפה המדוברת. כמו כן הוגש תצהיר של תושב רמת הגולן שהגיע למקום השריפה זמן קצר לאחר שפרצה, וכן של חוקר פרטי שנפגש עם הזוג גלעד בשטח וצילם מספר תמונות. על ידי המדינה הוגשו ראיות כתובות נוספות כגון צילומי אויר ועוד.

עדות הזוג גלעד

מלבד הזוג  גלעד אף אחד מאותם עדים שהוזמנו על ידם, לא ידע להסביר את הסיבה שגרמה להתפרצות האש, אף אחד מהם לא יכול היה לתמוך בגרסתם באשר לזריקת הסיגריה על ידי חיילי צה"ל, וגרסתם של הזוג גלעד בעניין זה נשארה עדות יחידה של בעל דין, שאין לה סיוע. בגרסאותיהם של הזוג  גלעד התגלו סתירות מהותיות, אשר מכרסמות באמינות הגרסה באופן חמור ביותר ובאופן שמחייב דחיית הגרסה מכל וכל. בניגוד לאמור בתצהיר, אברהם  גלעד  לא ראה את החייל זורק סיגריה, אלא ראה שנזרק דבר מה מהרכב.  הוא אף לא ראה, בניגוד לנטען בתצהיר, כי מדובר בסיגריה בוערת, אך הוא הניח בדיעבד ולאחר שהאש בערה, כי מה שנזרק מהרכב היה סיגריה בוערת. אין המדובר בסתירה של מה בכך בפרט שולי, אלא מדובר בסתירה חזיתית בשאלה שעומדת בלב לבה של המחלוקת בתיק זה. המחלוקת היחידה בשאלת החבות בתיק זה היא, האם האש פרצה עקב זריקת סיגריה על ידי חיילי צה"ל. על כן, קיומן של סתירות מהותיות ביותר בעניין זה מכרסם באופן חמור בגרסת התובעים ובאמינותה.

סתירות נוספות בגרסאות הזוג גלעד התגלו בכל הנוגע לזהות הרכב בו הם נסעו עת הבחינו כביכול בחייל זורק את הסיגריה. סיכומם של דברים – אין לתת  אמון בגרסתם של הזוג  גלעד  שכביכול הם הבחינו באחד החיילים זורק סיגריה בוערת במהלך נסיעתו בג'יפ סמוך לשטחים שלהם, כחצי שעה לפני התקלחות האש. כנראה כי מדובר בגרסה שאינה גרסת אמת, ושנולדה אך במטרה ליצור לעצמם עילת תביעה וכיס עמוק ממנו הם יוכלו להיפרע.

עדות הממונה מטעם צה"ל על הטיפול בתלונות אזרחים

במסגרת תפקידו ממונה העד העל טיפול בתלונות אזרחים ברמת הגולן, בגין נזקים הנגרמים על ידי כוחות צה"ל, כגון נזקי אש שנגרמים עקב שריפות שמתלקחות כתוצאה מאימונים ופעולות צבאיות אחרות, נזקים הנובעים מתנועות כלים צבאיים ועוד.

בתצהירו סיפר כי לאחר אירוע השריפה, התקשרה אליו שרה גלעד וסיפרה לו על השריפה שהשתוללה במקום מספר ימים לפני כן, וגרמה להם נזקים. יום או יומיים לאחר מכן, ביקר העד בביתם, שם היא סיפרה לו על השריפה ועל גודל הנזקים שנגרמו להם בעקבותיה. באותה שיחה הודתה שרה גלעד כי היא איננה יודעת איך פרצה השריפה, אך ביקשה את עזרתו, היות וידוע לה שהוא מטפל בתביעות מסוג זה מטעם הצבא. היא אף שאלה את הממונה   "אולי אפשר להגיד שזרק סיגריה".    מספר ימים לאחר מכן, הודיעה שרה גלעד  לו שבכוונתה להגיש תלונה למשרד הביטחון, היות  שאין לה מה להפסיד. שרה גלעד הכחישה את האמור וטענה, כי היא מעולם לא נפגשה עמו בביתה. אך הממונה ידע לתאר את ביתה של שרה גלעד מבפנים באופן מדוייק, בדיוק כפי שתיארה אותו שרה   עצמה. עדותו מלמדת, כי סיפור הסיגריה שנזרקה נרקם ונולד בדיעבד, לאחר שהזוג  גלעד עמדו על היקף הנזק ולאחר שהוברר להם, כי אין להם מקור פיצוי ממנו יוכלו להיפרע.

עדות רכז בטחון שוטף צבאי של מושב שעל העת האירוע

הרכז העיד כי ברגע שהודיעו לו על השריפה, הוא הגיע מיד למקום וקרא למכבי אש. אין הוא יכול לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים, שכן, הוא הגיע למקום לאחר שהאש פרצה, כאשר במקום לא היו רכבים של הצבא, ולכן הוא לא יכול היה לשלול או לאשר את גרסתם של הזוג גלעד. אף על פי שלפי דעתו (בהסתמך על התצלומים),  גרסת הזוג גלעד באשר למקום בו נזרקה הסיגריה ובאשר להתפשטות האש מאותו מקום ועד שטחי הפרחים שלהם היא גרסה מופרכת. עצם היותו  עד תביעה, ואף אין  לו שום אינטרס במשפט, הרי שלגרסתו אמינות ומשקל רבים בקביעת העובדות בתיק. כאמור, על פי גרסה זו, אין שום קשר בין הרכבים שעברו במקום, על פי הנטען, לבין השריפה שפרצה במקום אחר והתפשטה לעבר שטחי התובעים.

יתר ראיות הצדדים

 

יתר הראיות שהוצגו על ידי הצדדים לא היה בהן כדי לתמוך בגרסת הזוג  גלעד בקשר לזריקת הסיגריה, או לשלול אותה, למעט עדותו של תושב רמת הגולן שהגיע למקום השריפה זמן קצר לאחר שפרצה. הוא העיד כי הבחין באש שהתפשטה מכיוון דרום לכיוון צפון, דהיינו מכיוון שטחי הפרחים של התובעים לכיוון המקום בו נזרקה הסיגריה על פי הנטען.

הוגשה  אף חוות דעת של השירות המיטואורולוגי ממנה עולה, כי הרוח באזור שעל, בשעות בהן פרצה השריפה, הייתה צפונית מזרחית. על סמך האמור בתעודה ביקשו הזוג גלעד לקבוע כי גרסתם באשר למקום התפרצות האש והתפשטותה היא גרסת אמת. אך גם אם יש ממש בטענת הזוג  גלעד לעניין כיווני הרוח באזור (ובהתחשב שחוות הדעת של השירות המיטואורולוגי מסייגת את עצמה), אין בכך כדי לתמוך בגרסתם לעניין סיבת פריצת האש. כפי שפורט לעיל, גרסתם בעניין זה לא הייתה אמינה.

בנוסף למסמכים הנ"ל הוגשו, מסמכים שנערכו על ידי כוחות הכיבוי שהגיעו למקום. על פי האמור במסמכים אלה, לא הובררה לכוחות הכיבוי סיבת התלקחות האש, והם לא יכולים היו לקבוע את מוקד השריפה שממנו היא התפשטה לשטחים החקלאיים. על כן, אין במסמכים אלה כדי לתמוך בגרסת הזוג  גלעד, או לשלול אותה.

סוף דבר

הזוג גלעד לא הרימו את הנטל להוכיח, כי מקור השריפה הוא בזריקת סיגריה בוערת על ידי אחד החיילים שעברו באחד הרכבים של הצבא באזור. הוכח באופן פוזיטיבי, כי גרסה זו אינה גרסת אמת, והיא נולדה רק מתוך רצון וכוונה של בני הזוג  ליצור לעצמם עילת תביעה נגד המדינה. בנסיבות אלה, דין התביעה להידחות. לכן אין צורך להתייחס לסוגיית גובה הנזק.

הזוג גלעד ישלמו למדינה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאותו מועד ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום,  י' אב תש"ע, 21 יולי 2010.

לאתר הבית של מושב שעל.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: