שלילת זכות חבר לבחור עקב אי-תשלום מיסי אגודה

איגוד ארצי של מגדלי פרחים וצמחי נוי נ' אגודה חקלאית שיתופית בע''מ

בפני רשם האגודות השיתופיות

תיק 2112/37/2002

ב ע נ י ן : איגוד ארצי של מגדלי

פרחים וצמחי נוי

אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

ע"י בא כוחה עו"ד משה בלטר

מבית הטקסטיל

רח' קויפמן 2

תל אביב

- המבקש

ה ח ל ט ה

ביום 31.12.2000 הודיע המבקש כדלקמן:

"בשם מרשתי, אגוד ארצי של מגדלי פרחים וצמחי נוי אגודה חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה"), ולאור החלטת רשם האגודות השיתופיות מיום 25.12.01, הרינו להודיע כי האגודה מתכוונת, כמובן, לפעול בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, ובהתאם להחלטות רשם האגודות השיתופיות בעניינה של האגודה.

בבחירות לרשויות האגודה יורשו להצביע רק חברים ששילמו מיסי חבר לאגודה, וזאת בהתאם להוראות הפקודה (סעיף 15)".

לאחר שעברתי על ההודעה הנני קובע כדלקמן:

I. אין לשלול זכותו של מי שלא שילם לאגודה מסי חבר וזאת אף בהתאם להחלטותיי הקודמות בנושא.

II. בתקנון האגודה בסעיף 122 נקבע כדקלמן:

"זכות ההשתתפות באסיפה כללית, וזכות ההצבעה בו לא תשללנה מחבר האגודה מחמת חוב כספי לאגודה, או מסיבה אחרת כלשהיא"

III. סעיף 15 לפקודת האגודות השיתופיות אינו מתייחס למסי החבר אלא: "לדמי חבר, או עד אשר רכש באגודה מידת השתתפות כפי שיקבע בתקנות האגודה".

לענין זה מתייחס סעיף 8 בתקנון המבקש, לפיו כל הרוצה להתקבל כחבר האגודה ישלם לאגודה דמי חבר.

יש הבחנה מוחלטת בין מסי חבר שהם מיסים שוטפים בין דמי חבר או השתתפות בהון האגודה, שהם תשלום חד פעמי עם קבלת חבר לאגודה (מעין רכישת מניה).

IV. חבר שאינו משלם מיסיו לאגודה, יכולה האגודה להגיש תביעה לתשלום חובותיו לאגודה במסגרת הליכי הבוררות הקבועים בתקנון המבקש, ובנוסף רשאית האגודה לפתוח בהליכי הוצאה מחברות כאמור בסעיף 18 לתקנון המבקש.

V. על פי הראיות שבפני לא התכנסה האסיפה הכללית השנתית של האגודה כנדרש בתקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה1975- (להלן: "תקנות הרשויות").

VI. על פי הוראת סעיף 4 (א) (6) לתקנות הרשויות על האגודה לאשר באסיפה הכללית השנתית הטלת מיסים, משלא התכנסה האסיפה הכללית ולא אישרה הטלת מיסים כאמור, בודאי אין דרך לנקוט בסנקציה של הוצאה מהאגודה.

לפיכך הנני דוחה את הבקשה.

ניתן היום 14.1.02 בהעדר.

אורי זליגמן, עו"ד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: