תביעה להתנהלות לא תקינה של אגודה

תביעה 26 57-002899-3-2003 כוכי אברהמוביץ ואח' נ' אלון סיידה ואח'

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                      תביעה 26 57-002899-3-2003

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

בעניין שבין:                                1. כוכי אברהמוביץ ת.ז 1-05773129

                                                2. נבון בר ת.ז 056522022

                                                ע"י ב"כ ד"ר משה כהן, עו"ד

                                                ו/או עו"ד גלית כרמי        

                                                מרחוב המלך ג'ורג 29, ירושלים 94261

                                                                                                            -המבקשים-

 

                                                נגד

 

 

                                    1. אלון סיידה ת.ז 025143058, מישוב אדם

                                                2. שמוליק שמש ת.ז 059725051, מישוב אדם

3. רמי איקו ת.ז 055349658, מישוב אדם

4. כנרת מימוני ת.ז 3247924, מישוב אדם                                    ע"י ב"כ עו"ד זוהר שדה                      

                                                   מר"ח יפו 30 ירושלים, 94262

                                                5. מעתוק יורם ת.ז 058661034, מישוב אדם

                                                    ע"י ב"כ עו"ד מ. מורדוך ואח'  

                                                    מר"ח כנפי נשרים 15 ירושלים, 95464

                                                6. אדם- אגודה חקלאית שיתופית           

                                                   להתיישבות קהילתית בע"מ

                                                   ע"י ב"כ עו"ד רמי אבידע

                                                   מדרך פתח-תקוה 154 תל-אביב 64921

                                                                                                            -המשיבים-

                                                            -נגד-

חברת "ס.א.ד.ר"

ר"ח הרדוף הנחלים 2/2, גבע בנימין, אדם

2. מנהל מקרקעי ישראל                                                  ר"ח יפו 216, ירושלים                                     

 

                                                           

החלטה

החלטה על פי סעיף 53 לפקודת האגודות השיתופיות               

            *********************************************

1.הרקע

בתאריך 17.08.02 נבחר ועד הנהלה חדש לאגודה השיתופית "אדם".

מאז נבחר הועד הגיעו למשרד הרשם פניות רבות, מחברי האגודה ומועדת הביקורת, המתריעות על דרך התנהלות לא תקינה, כביכול, של האגודה ועל הוצאת כספים מקופת האגודה שלא לפי הנהלים.

בתאריך 08.01.03 מונו עו"ד שלומי טופז ומר זרח יהב כחוקרים באגודה מטעם הרשם לבדוק את התלונות.

בתאריך 19.01.03 מסרו החוקרים דו"ח ביניים לידי אילן רונן, מנהל מחלקת הפיקוח ועוזר רשם האגודות השיתופיות. אילן רונן מינה ועד ממונה לאגודה

בתאריך 26.01.03 הוגש כתב תביעה. עו"ד לאה רוזנטל, מנהלת מחלקת הבוררויות ועוזר רשם האגודות השיתופיות, מינתה את עו"ד נדב העצני כבורר יחיד בסכסוך הנ"ל בתיק בוררות מס' 2899/26/03.

בתאריך 30.01.03 הטיל הבורר, עו"ד נדב העצני, במעמד צד אחד, עיקולים כנגד הנתבעים 1-5 .

בתאריך 06.02.03 התקיים דיון בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בפני כב' השופטת מרים נאור, הוחלט כי צו עיכוב היציאה מהארץ בטל, וכי צוי העיקול יפקעו תוך מתן אפשרות לתובעים לפנות לרשם בבקשה להוצאת צווי עיקול, תוך מתן זכות טיעון לנתבעים.

בתאריך 11.02.03 ובתאריך 13.02.03 התקיימו דיונים בפני בנושא העיקולים.

במהלך הדיון הראשון העלו הנתבעים טענות מקדמיות של פסלות וטענת חוסר סמכות. החלטתי הייתה להמשיך ולשמוע את הדיון ולתת החלטה מפורטת בתום הדיונים.

ב"כ התובעים פנה למשרד הרשם בבקשה לתקון כתב התביעה ולצרוף האגודה כנתבעת 6 וכן בבקשה להוצאת צווי עיקול כפי שהוצאו על-ידי הבורר. בנוסף ביקש להטיל עיקולים אצל צד ג' משיבה מס' 7.

 

 2.לעניין הטענות המקדמיות:

להלן נימוקי המשיבים:

לכבוד הרשם אין סמכות להתערב בסכסוך בין חברי אגודה, גם אם לכאורה הוא נוגע לעסקי אגודה. מפנה לספרו של חיים נועם בעמוד 406.

על-פי התקנון בסעיף 107 לבוררות שני צדדים- חברים מצד אחד והאגודה מצד שני. ללמדנו כי חברים בינם לבין עצמם לא נכללים בסעיף זה.

מדובר בתביעה הצהרתית ויש להמתין להחלטת החוקרים.

עו"ד לאה רוזנטל קבעה את עמדתה עוד לפני שהחל הדיון ולכן עליה לפסול עצמה. עמדתה נקבעה בהערה למשיב 5 ובבי"מ המחוזי.

משיב 5 הוא צד זר לאגודה, את עבודות השיפוץ שבגינם הוא נתבע קיבל כחברה פרטית ללא כל קשר לחברותו באגודה.

להלן נימוקי המבקשים:

אין מקום לבקשת הפסלות שכן הרשם טרם נתן החלטה. במהלך הדיון יכול השופט לשאול שאלות ולהביע דעה. במקרים דומים לא פסלו השופטים את עצמם ואף לא נפסלו בערעורים על החלטתם.

לעניין הסמכות הרי שגם אם נקבל את פרשנות הנתבעים הרי שבין הנתבעים והתובעים יש חברי ועד שהם חלק מההנהלה ולפיכך נמצאים בצד השני לחברי האגודה.

אם נקבל את טענת הנתבעים לגבי פסילה בשל הבעת דעה במחוזי, הרי שנאלץ לפסול את כל השופטים.

 

3.החלטה לעניין הטענות המקדמיות:

בהסכמה הדיונית בפני כב' השופטת נאור נקבע, כי טענות בדבר חוסר סמכות ישמעו בפני הבורר.

ס' 53 לפקודת האגודות השיתופיות מקנה לרשם האגודות השיתופיות סמכות להטיל עיקולים על נכסים.

הנני משמשת בהתאם להוראות סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות כעוזר רשם, לעניין סעיפים 52 ו-53 לפקודת האגודות השיתופיות על-פי צו של שר העבודה והרווחה. החלטת עוזר רשם היא כהחלטת הרשם לכל דבר ועניין.

הערתי בדבר החזרת הכסף הייתה לפני הדיון ,בנושא העיקולים הנדרשים, בנסיון לפתור את המצב ללא הזדקקות להחלטה בדבר עיקולים. הערתי לא נסמכה על עובדות אלא על דברים בעלמא וזאת בניגוד להחלטתי שלהלן, הנסמכת על העקרונות המקובלים במשפט. על המבקשים לפסול שופט להעלות טענות כבדות ולעמוד במבחן "האפשרות הממשית למשוא פנים". הנני קובעת כי אין ולא היתה לי כל עמדה מוקדמת בסכסוך.

לעניין זה אפנה ל:

1. בג"צ 174/54 ראובן וזלפה שמואל נגד היועמ"ש, פ"ד יח(3) 452, 465.                              2. ע"א 5397/97 אליהו יערי, עו"ד ואח' נ' יצחק אינדיג, עו"ד ואח' (לא פורסם).       3. ע"פ  5/82 אבו-חצירה נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1) 247, 250.

לגבי טענת חוסר הסמכות בשל היות הסכסוך סכסוך בין חברים, הרי שהנני מקבלת את עמדת ב"כ התובעים כי מדובר בפקידי האגודה שהם חלק מהאגודה. יתרה מכך גם אם לא היה מדובר בפקידים פורמלים של האגודה הרי שמדובר בסכסוך הנוגע לעניני עסקי האגודה פר אקסלנס.

לסיכום הנני קובעת כי יש לי סמכות לדון בהטלת עיקולים זמניים, על-פי הקבוע בסעיף 53 לפקודה. ראה לעניין זה: ח. נועם "דיני אג"ש" מהדורת 2002 ע"מ 417.

4.לעניין הבקשה להטלת עיקולים:

בבואי להחליט נמצאים בפני דו"ח החוקרים החלקי, תצהירי התובעים ומסמכים שהוצגו על-ידי ב"כ הנתבעים 1, 2 ו-4.

תצהירי המבקשים שהובאו בפני ובצרוף חקירת המצהירה כוכי אברהמוביץ, לא העלו שום עדות מוצקה לחשד ממשי לנסיון להברחת כספים מצד הנתבעים, רק חשדות שלא נתמכו בחומר ראיות ממשי. יתרה מכך, ב"כ המבקשים סרב לחקור את הנתבעים וכך מנע מעצמו אפשרות להוכיח קיום עילה להטלת עיקולים.

מבלי להתייחס לאמינות תצהירה של כוכי אברהמוביץ הרי שהוא נשען על ידיעתה האישית ברמה שאינה מספקת בהליך זה והוא אינו כולל מסמכים.

דווקא מדבריו של ב"כ המשיבים עו"ד זוהר שדה מצאתי מזור לתחלואי תביעת המבקשים וזאת בהראותו קבלות על סכומים בסך 900,000 ₪ ו-600,000 ₪  שנתקבלו בידי האגודה מחברת "גולדן-הום" וקבלה בסך 550,000 ₪ שנתקבלה בידי האגודה עבור תשלום לקבלן ערבי בגין שיפוץ מועדון ילדודס. בשל ראיות אלו אמקד את הדיון רק בסכומים אלו ואתעלם משאר הסכומים.

פרשת בדריאן והמועצה האזורית יבדקו על-ידי החוקרים ובמידה וקבלת ההחלטות נעשתה בניגוד לתקנות, תפנה האגודה בצנורות המשפטיים המקובלים בכדי להשיב את אשר שייך לה, לטענתה.

תשלום האגודה לחברת "גולדן- הום" בסך 1.5 מליון ₪ במזומן מעלה חשש כבד לתבונתם העיסקית של חברי הועד ואף חשש למנהל לא תקין בשל העדר החלטות מסודרות של הועד. בשל התנגדותו של ב"כ המבקשים נמנע ממני להביט בפרוטוקולים הרלוונטים של ישיבות הועד ולכן אשאיר נקודה זו לבדיקת החוקרים. נותרת השאלה האם יש חשש כי חברת "גולדן הום" לא תבצע את העבודה עבורה קיבלה תשלום מראש. המבקשים לא הצליחו להוכיח חשש זה. בשלב זה הנני נותנת משקל להצהרת עו"ד מורדוך כי מרשו, יורם מעתוק, ישלים את העבודות תוך מס' חודשים בודדים.  הועלתה בדיון טענה שאושרה בחצי פה על-ידי יורם מעתוק, כי בחוזה הוא נדרש להפקיד ערבויות וסרב. הטיפול בעניין זה צריך להיות כטיפול רגיל בהפרת חוזה ותקון ההפרה על-פי המנגנונים הקבועים בחוזה. אודה כי נתתי משקל גם למכתבו של ב"כ הנתבעים, עו"ד זוהר שדה, שנתקבל בפקס בתאריך 17.02.03 המצהיר כי מתקיימים מגעים לפתור את החשש שנוצר בשל התשלום מראש לחברת גולדן הום.

לאור חיקוק חוק יסוד כבוד האדם וחרותו על צד המבקש עיקול להציג חשש ממשי לפגיעה בלתי הפיכה בקנינו, כזו שתצדיק פגיעה בזכות הקניין של חברו. לעניין זה נקבע בבש"א 4459/94 כי מעמדו של הנתבע עדיף.

לגבי התשלום לקבלן הערבי, הרי שנוצר אצלי חשש אמיתי לגבי הברחת הכסף ללא כל תמורה לאגודה. החשבונית שהומצאה על-ידי ב"כ הנתבעים, עו"ד זוהר שדה, רק הגבירה את החשש כי מדובר בעסקה פיקטיבית. החשבונית עצמה ניתנה במועד מאוחר והרשום בה "עבור שיפוץ מועדון ילדודס", מעלה חשד כבד על ידי מי נכתבה החשבונית ומתי. 

ראוי לציין כי כלל החלטות הועד נתקבלו במהירות שאינה מקובלת ואינה מתאימה לאגודות שיתופיות (ללא אישור האסיפה הכללית) ולפחות לגבי התשלום לקבלן הערבי, ואשר על כן דאגתי לכספם של חברי האגודה מחייבת אותי לפעול למניעת "הברחת" כלל הכסף ללא מתן תמורה לאגודה .

5.צו עיקול

לאור כל האמור לעיל הנני מחליטה להטיל צו לעיקול דירותיהם של משיבים 1-4 ורכביהם עד לסך של 550,000 ₪.

הנני מטילה צו לעיקול בתיהם של המשיבים- הזכויות על דירותיהם הרשומות בחברה המשכנת "ס.א.ד.ר"- צד ג' וכן במנהל מקרקעי ישראל- צד ג' 2.:

אלון סיידה-ת.ז 025143058- שכונת "סאדר" בית מס' 8/2, (ר"ח סביון 8/1) ישוב אדם-גבע בנימין 90632.

שמואל שמש-ת.ז 059725051- שכונת "סאדר"- בית מס' 4/21,(ר"ח סביון 12/2) ישוב אדם-גבע בנימין 90632.

רמי איקו-ת.ז 055349658- שכונת "סאדר" בית מס' 8/1, (ר"ח סביון 8/4) ישוב אדם-גבע בנימין 90632.

כנרת מימוני-ת.ז 32427924- שכונת "סאדר" בית מס' 3/4, (ר"ח סביון 15/3) ישוב אדם-גבע בנימין 90632.

הנני מטילה צו לעיקול כאמור גם על רכבי המשיבים:

אלון סיידה: רכב מסוג "מגנום" מ.ר- 36-125-87 ורכב מ.ר 24-724-97

רמי איקו  : רכב מ.ר 25-181-54

כנרת מימוני: רכב מסוג "יונדאי" מ.ר 75-579-04

 

עיקול זה יהיה בתוקף עד להחלטה אחרת של הבורר או בנושא החקירה.

העיקול יכנס לתוקף עם הפקדת ערבות אישית מטעם המבקשים בסך 50,000 ₪ ,לכל נזק העלול להיגרם לנתבעים.

לאחר הפקדת הערבויות, הנני מטילה על המבקשים להעביר צו זה לרשויות המתאימות.

אין בהחלטה זו בכדי לפגוע או לסייע לטענת מי מהצדדים בהליך המרכזי המתנהל בפני הבורר.

ניתן היום 17.01.03                                                   לאה רוזנטל, עו"ד

בהעדר הצדדים המזכירות                                עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

תעביר החלטתי בפקס לצדדים

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: