תביעתם של מספר קיבוצים ומושבים כנגד המדינה לפיצוי בגין קיצוץ מכסת המים לחקלאים

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו בפני כב' השופטת הבכירה חנה ינון. ת"א 11746/06 קיבוץ אילון ואח' נ' מדינת ישראל – משרד החקלאות
הרקע

הקיבוצים: אילון, מיצר, מענית ונתיבי הל"ה, והמושבים: הבונים, כפר החיטים וניר גלים, הגישו תביעה שעניינה דרישה לפיצויים מהמדינה בסך של כ-828,000 שקלים חדשים, בגין החלטה על קיצוץ מכסות מים לחקלאים, שנתקבלה על ידי הממשלה בשנת 1999.

התובעים העלו טענות רבות כנגד המדינה, ובין השאר, כי חישוב ההכנסה מחקלאות לצורך הענקת התמיכה בשנת 2000, כפי שנערך על ידי המדינה, תוך הכללת הכנסתם מכלל ענפי החקלאות, לרבות ענפי בעלי החיים, עומד בניגוד לקבוע בהחלטות הממשלה, בניגוד לכללים שנקבעו מכוחה, ובניגוד לפרשנות הראויה שלה.

מנגד, העלתה המדינה טענות הגנה רבות, ובין היתר, כי אין עניינה של התביעה בסכסוך אזרחי בין הפרט לבין המדינה או בתביעה כספית רגילה, אלא מדובר בתביעה לקבלת כספי תמיכה שנקבעו בהחלטת הממשלה ובכללים להענקת התמיכה, שסוכמו בין משרדי החקלאות והאוצר, כך שלמעשה מדובר בכספים שהם בבחינת "מתת חסד", שאין לממשלה כל חובה להעניק, והיקף שיקול הדעת של הממשלה בהקשר זה הוא רחב.

דיון והכרעה

לאחר עיון בעמדות הצדדים, הרי שעולה המסקנה, כי מאחורי החלטות הממשלה והכללים לפיהם ניתנה התמיכה לשנת 2000, עומדת המטרה לבחון את היקף ההכנסה הכולל של החקלאים, ולא רק את היקף ההכנסה שלהם מגידולים צמחיים, שכן התמיכה נועדה לסייע לחקלאים שהכנסתם הכוללת נפגעה כתוצאה מהקיצוץ במים.

לעניין טענה לאפליה, הרי שהכללים חלים על כלל החקלאים והכנסותיהם לתקופות השונות, בהתאם לשנה לגביה בוצע הקיצוץ במים, שבוצע בעקבות משבר במשק המים.

שינוי הכללים בשנת 2001 ואילך לא בא ליצוק תוכן חדש להחלטה שכן, התמיכה והסיוע ניתנו לפנים משורת הדין ואינו פועל יוצא דווקא של הקיצוץ במכסות המים.

סיכומו של דבר - הקריטריונים שנקבעו לסיוע לחקלאים בשנת 2000 אינם שגויים ואין בסיס לדרישה לתיקונם, בדיעבד, מה גם לאחר שיהוי מופלג, כפי שארע, וחלוקת תקציבי העבר כעשור שנים ומעלה מהעת הנוכחית.

סיכום

בית המשפט דחה התביעה, וחייב התובעים בתשלום הוצאות המדינה בסך של 15,000 שקלים חדשים.

 
ניתן ב- 06 במרץ 2012, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: