ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

העברנו ללא תמורה לבננו בית בישוב קהילתי שהינו אגודה שיתופית.
הישוב מחייב את בננו שגר עימנו בבית מיסי אגודה בנוסף למיסי אגודה שאנו משלמים על אותו בית
האם בננו חייב במיסי אגודה והוא אינו חבר אגודה?
תודה
וגם אם לא היינו גרים איתו ביחד. האם הוא חייב לשלם מיסי אגודה כשהוא לא חבר אגודה?
שרה



צימרים במושב כדירות להשכרה האם מותר
האם המיסוי/תשלום על צימרים מכל הבחינות שונה מבניה רגילה בנחלה...
האם ניתן להשכיר צימרים כדירות להשכרה רגילות ...?
מה התייחסות גורמי האכיפה בעיקר רמ"י למצב כזה..
דמי החכירה המשומים לרמ"י הם על הקרקע בלבד או גם המיבנים שעל הקרקע כלולים בנוסחת גובה דמי החכירה...?



התנחלות שבה האדמות לא מוכרות בטאבו ובו אגודה שיתופית שאינני חלק ממנה שדורש מיסי ישוב ולא נותן שום שירות עבורי (מלבד מים וחשמל שעליהם אני משלם להם), האם אני חייב בתשלום המיסים לפי חוק או שיתכן ולאו דווקא?



האם מותר לוועד מקומי להטיל קנס על הוראת קבע שחזרה ומנגד - לתת הנחות בארנונה על תשלומים שבוצעו בהו"ק ?



שלום לך,
מול מי מתלוננים על חוסר תפקוד של הרשם או המפקח מטעמו ?
דוד



דוד שלום,

כל גוף ממשלתי כפוף לביקורת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



היי ,
אני רשום בספר החברים של האגודה ואני רוצה לחתום בר רשות מול החטיבה להתיישבות, גר ביו"ש, וההנהלה לא רוצה לחתום לי על הטפסים.
הם לא נותנים הסבר ומתעלמים מפניות חוזרות.
גם מול רשם האגודות לא התקבלה תגובה .
האם יש משהו שניתן לעשות חוץ מתביעה בבית משפט ?



שלום לכם,
לאחרונה התפטרו 2 מחברי ועדת ביקורת ונשארה חברה 1. האם ועדת הביקורת יכולה להמשיך להתקיים? או שהיא מפוזרת?
האם מותר להנהלה להמשיך לכהן ללא ועדת ביקורת , במידה והועדת ביקורת מפוזרת ? תוך כמה זמן על ההנהלה לכנס אסיפה לבחירת ועדת ביקורת חדשה?
האם רשם האגודות צריך לקבל דיווח על פיזורה של ועדת הביקורת?



מה "הסנקציה" לרוכש נחלה ממוכר שהיה חבר באגודה והאסיפה הכללית סירבה לקבל את הרוכש כחבר באגודה ביישוב ?
"הסנקציה" היא שהרוכש אמנם יוכל לגור בנחלה שקנה אבל לא יוכל לבנות תוספת לבית שקנה בישוב ?



ליאת שלום,

לשם התשובה יש לבחון את מערכת היחסים בין הרוכש לאגודה במקרה הספציפי, כיוון והדבר תלוי בסוג האגודה, מיקומה בארץ, מס' בתי אב באגודה וכיוצ"ב.

הנך מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



האם חבר ועד הנהלה באגודה שיתופית בישוב שחל עליו סעיף 97א(ד) + 97(א) לתקנון יכול להיות חבר מליאת המועצה במקביל ? לאחר שמסר מכתב התפטרות מכהונה בוועד המקומי.
אם יש תקדים של העליון לדבר בבקשה לציין.
תודה מראש על סיוע !
משה גולדנברג



האם שימוש חורג של מגורים בשטח חקלאי מחייב קנס או שמקבלים צו פינוי או אזהרה לפני?



ישי שלום,

ככל וכוונתך היא למערכת היחסים בין רמ"י לבין המחזיק בקרקע החקלאית, בכפוף לשיקול דעתה פונה רמ"י בדרישה לפינוי ולתשלום דמי שימוש ראויים לתקופת השימוש.

ככל וכוונתך למערכת היחסים שבין הוועדה המקומית למחזיק בקרקע, אזי חלה על הוועדה המקומית חובה חוקית לאכוף עבירות תכנון ובניה ולצורך כך יש לה "ארגז כלים" בו ביכולתה לעשות שימוש לפי העניין. הגשת כתב אישום נקיטה בהליכים (צווים מנהליים) והטלת קנסות כלולים "בארגז כלים זה".

בברכה,
איתן מימוני ושות'



שלום,

בקיבוץ היה היום הקובע בשנת 2006.
לאחר היום הקובע התקבלו 11 משפחות לחברות באופן חריג.
לא פורסם והוצע לבני קיבוץ נוספים להשתייך לקבוצה חריגה זו.

בשנת 2016 נקבע תקנון אשר מגדיר מי יכול להיות חבר חדש, אך איני עומד בתקנון זה כיוון שאני בן שני. יש לי אח מקבוצת ההחרגה.

האם יש לי עילה להסתמך על העוול שנעשה לי באי הכללתי בקבוצה החריגה לה התאפשרה חברות חדשה בקיבוץ?

תודה.



שלום רב,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך תיאום פגישה והכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.



שלום רב,
האם חבר ועד מקומי יכול לתת שירות בתשלום לאותו ועד?
או האם יכול לעבוד בארגון שנותן שירות בתשלום לאותו ועד שבו הוא מכהן?



אבי שלום,
הבסיס למענה לשאלותיך מצוי בסעיפים 89א ו-89ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, אשר הוחלו על ועדים מקומיים במסגרת סעיף 132 לצו זה.

בסעיפים אלה נקבע כי חבר הוועד (לרבות תאגיד אשר חבר הוועד מחזיק ביותר מעשרה אחוזים ממניותיו או שחבר הוועד מועסק בו כמנהלו או כעובד אחראי בו), אינו יכול להיות צד לחוזה עם הועד, למעט במקרה של עמידה בתנאים הנדרשים בסעיף (אישור 2/3 מחברי הועד, אישור ראש המועצה), וכן שלחבר הועד לא תהיה טובת הנאה, ישירה או עקיפה, מחוזה שנעשה מול המועצה, לרבות אופן הפעולה במקרים מעין אלה.

בכל מקרה, יש לבחון כל מקרה באופן פרטני על פי נסיבותיו, על מנת לדעת אם התקשרות מסוג זה עומדת בדרישות החוק.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



ראשית ברכות למינוייך לתפקיד יו"ר ועדת האגודות השיתופיות,
האם תפקיד זה מונע מלשכור את שירותי משרדך בעניינים משפטיים בענייני אגודות שיתופיות...?
זה יהיה חבל מאוד לחברי אגודה להפסיד את המומחיות שלך בענייני אגודות שיתופיות ....



יעקב שלום, ותודה על הברכות החמות.

המינוי אינו משפיע על פעילות משרדנו בשדה המשפטי, ואנו נמשיך, כמובן, לייצג את לקוחותינו, ובהם אגודות שיתופיות רבות, נאמנה.

בברכה,
עו"ד איתן מימוני



תודה...
נגולה אבן מליבנו...
ישר כח..
האי סימטריה בין התושב למערכת הועד המנהל באגודות וניצול הכוח על ידי הועד המנהל ידועה ומצערת...ואין ספק שמומחיותיך בעניין הינה תרומה לחבר אגודה "נדרס" ע"י ועד הנהלה כוחני, עריץ ומרוסן שלח
ישר כוח
ותודה
יעקב



הנידון: האם אסור להחנות גרור סגור למגורים (קרוואן) בחנייה רגילה לרכב?

קיבלתי חמישה דו"ח, יום אחר יום, על החניית קרוואן בניגוד לתקנה התעבורה 69, (ו), (2): "לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו עומד בדרך אם - הוא גרור או נתמך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69 (ב) (3)." הקרוואן (הגרור) עמד במפרץ חניה, עליו מסומנים בפסים לבנים חניות לרכבים.

לטענתי, סעיף התקנה המצוטט בדוחות אינן חל על החניית גרור בחנייה רגילה לרכבים. להלן, ארבע טענות נגד, אשר די בתקפות אחת מהן על מנת לקבוע כי הדוחות שנתנו אינם קבילים מבחינה חוקית.

1. סעיף החוק אשר מצוטט בדוחות שקיבלתי, עוסק באיסורים הנוגעים להעמדה ב'דרך'. בסעיף 1 ישנן דוגמאות למהותה של דרך: "דרך" – לרבות של מסילה, דרך, רחוב, סימטה, ככר, מעבר גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בו". כל אלה משמען דרך כמעבר ממקום למקום. ולא על חניה שהיא עמידה במקום אחד. משמעות הסעיף היא מניעת הפרעה לרכבים אחרים בעת המעבר בדרך. הסעיף אינו דן כלל בנושא החניית גורר במקום חניה מקובל.
2. אגב, אילו חניה הייתה נחשבת דרך אזי כל רכב חונה בחניה צריך היה להציב משולש אזהרה, כאמור בסעיף 70.
3. אילו התקנה אכן אוסרת על חניה של גרורים, אזי חניה זאת אסורה באופן כלל ארצי. לפי הרשיון שבידי, הגרור נחשב לרכב, ולאחר בירורים עם יודעי דבר מתחום הקרוונים – אין איסור כלל ארצי שכזה. קרוונים חונים שנים רבות בחניות של רכבים, כיוון שהם מוגדרים בחוק וברשיון כרכב לכל דבר.
4. ראיה לכך, היא שבעיריית חולון החליטו להוציא נגררים מהחניות שברחובות, (עקב שיקולי עומס), ולצורך זאת חוקקו תיקון לחוק העזר בסעיף העוסק בחניה, ובו אסרו במפורש על חניית גרור בחניה רגילה. (כמובן, כיוון שאין גוזרים גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה - דאגו מראש לקבוע מקום חניה מוסדר לנגררים!)



שלום ד"ר ראובן,

מדבריך עולה כי מדובר במקרה פרטני, החורג ממסגרת מתן המענה בפורום, ובפרט שיש צורך להכיר את פרטי המקרה ואת הנסיבות המיוחדות בעניין.

המלצתנו היא לפנות לייעוץ פרטני אצל עו"ד המתמחה בתחום בכדי לקבל חוות דעת מקיפה בנושא.

בברכה,
מימוני שלוש ושות' - משרד עורכי דין.



נא עזרתך בשאלה נוספת בסוגיה אם אפשר.
מתי יצא החוק שמגביל את הגביה ל 30% מגובה הארנונה?
לדברי מנהלת מחלקת המיסים במועצה שלי במידה וצו ההטלה הראשון במושב היה לפני החוק הם זכאים להמשיך לגבות את אותו אחוז שגבו לפני החוק ואם צו ההטלה הראשון היה אחרי החוק הם רשאים לגבות רק עד 30%....
אודה לך מאוד אם תסייעי לי בתשובה



חיה שלום,
ראי להלן רקע קצר לעניין גביית ארנונה ע"י ועדים מקומיים:
בשנת 2005 התווסף סעיף 9ב לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), ובו נקבע כך:

9ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 9(ב)(2), ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות, לא יטיל לראשונה ארנונה כללית על סוג נכס המצוי בתחומו, אלא לאחר שקיבל את אישור השרים לכך; הוראות סעיף 9(ב)(2) סיפה יחולו לענין אישור השרים לפי סעיף זה.
ביחס לשנים אשר קדמו לתיקון זה, לא היה נדרש הוועד המקומי לכל אישור נוסף טרם הטלת הארנונה, ואפילו זו הטלה ראשונה, מלבד אישור המועצה (זאת ככל שגובה המס נמצא בגבולות המינימום והמקסימום לגבייה כפי שמעודכנים מעת לעת בתקנות). (עת"מ (נצ') 23762-09-15 פרץ מרדלר ו 33 נוספים נ' מועצה אזורית מרום הגליל).
בשנים האחרונות מאשרים שרי הפנים והאוצר לועדים מקומיים לגבות אך ורק תשלום ארנונה למגורים וגם זאת עד לגובה של 30% מגובה הארנונה שגובה המועצה.
למענה קונקרטי לסוגיות השונות ניתן ליצור קשר עם משרדנו לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.
בברכה,
איתן מימוני ושות'



שלום רב, רציתי לברר מכוחן של אלו הוראות מוכתב כיצד יועבר תפקיד יו"ר ועד אגו"ש יוצא ליו"ר הנבחר? קרי מה הצעדים שעל היו"ר היוצא לבצע לשם העברת התפקיד בצורה מסודרת? האם זה מוגדר בתקנון האגודה, בפקודה או מקור נורמטיבי אחר.

תודה רבה



תמי שלום,
לא קיימות הוראות ספציפיות בעניין, עם זאת, ניתן ללמוד את העניין מכוח הדין הכללי המורה על התנהגות בתום לב בצורה שלא תפגע בהתנהלות הוועד, תוך נקיטת הפעולות הסבירות הנדרשות לשם העברת התפקיד
בברכה,
איתן מימוני ושות'



היכן אפשר לקבל . בלי לשלם הון, את פסק הדין בתיק שלמטה:
ת"א (עפולה) 54527-01-14 - יונתן רמג"ש אריזה ושיווק שותפות כללית נ' משק דוידי מרגלית ואח'
ת"א (עפולה) 54527-01-14

ת"א (עפולה) 4278-04-14

התובעת/ שכנגדנתבעת

יונתן רמג"ש אריזה ושיווק שותפות כללית

נ ג ד

הנתבעים/ שכנגדתובעים

1. משק דוידי מרגלית



אבנר שלום,

פסקי דין של בתי המשפט בישראל, ניתן למצוא במערכות חיפוש פסקי הדין הקיימות בשוק.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



ת"א (עפולה) 54527-01-14 - יונתן רמג"ש אריזה ושיווק שותפות כללית נ' משק דוידי מרגלית ואח'
היכן אפשר לקבל פסק הדין הזה בחינם?



אי נתינת אפשרות עיון במסמכים
יו"ר הוועד המקומי אינו מאפשר לי כחבר וועד לעיין במסמכים למרות שזה חלק מהמטלות שלי כחבר וועד, היו"ר חסם את הטלפון שלי, אין ליו"ר אימייל ולא ניתן לי אפשרות ליצור איתו קשר, היו"ר לא מוכן לדבר איתי, המזכירה אינה מעבירה תכתובות שלי ליו"ר. אני משמש כחבר וועד אופוזיציונר לוועד הקיים.

למי אני ייכול לפנות כדי לקבל סעד? המועצה מתעלמת מהתלונות שלי לאור זה שסגן ראש המועצה ששולט בכל מה שקורה במועצה בכל העובדים כולל ההנהלה.



יעקב שלום,

אתה יכול לפנות לועדת הביקורת של הועד המקומי, וכן למבקר הפנים של המועצה ולועדת הביקורת של המועצה, ובמקרה שכל אלה לא יסייעו בידך - יש באפשרותך גם לפנות לאגף הביקורת במשרד הפנים.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



אבנר שלום,

פסקי דין של בתי המשפט בישראל, ניתן למצוא במערכות חיפוש פסקי הדין הקיימות בשוק.

בברכה,
איתן מימוני ושות'



שלום, רציתי לשאול האם יש סעיפי חיוב שאסורים לגבייה מבחינה חוקית בשל מהותם?
(המטרה בגדול היא למנוע חשיפה משפטית בחיובים שגובה האגודה את התושבים בדפי החיוב)



דפנה שלום,

אכן קיימים מקרים בהם מיסי אגודה מסוימים אינם חוקיים, או בשל מהותם או בשל ההליך בו הם נקבעו, לפיכך יש לבחון את סעיפי המס הספציפי בהתאם לתקנון ולדין.

הנך מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' – משרד עורכי דין.



שלום וברכה,
רציתי לברר בנושא מינוי לוועד ממונה מטעם רשם האגודות השיתופיות - האם מינוי כזה צריך להקביל להוראות מנכל משרד הפנים בדבר איסור ניגוד עניינים במינוי בעלי תפקיד סטאטורים במועצה האזורית לבין וועד המושב השיתופי בתחומי המועצה. אשמח לקבל יעוץ בנושא.



משה שלום
על פניו, מכוח הדין הכללי נראה כי מי שמצוי בניגוד עניינים לא ניתן למנותו להיות חבר בוועד הממונה.
בברכה,
איתן מימוני ושות' – משרד עורכי דין



7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: