האם רשאית נטלי אוחנה להתגונן בפני תביעת קיבוץ משמר השרון, לסלקה ממבנה אותו שכרה מהקיבוץ, למרות שלא שילמה שכ"ד מאז שנת 2005?

בית משפט השלום נתניה א 4081/08 קיבוץ משמר השרון נ' אוחנה נטלי

 

העובדות הרלוונטיות:

קיבוץ משמר השרון הגיש כתב תביעה נגד נטלי אוחנה, ממנו עולה כי לקיבוץ זכויות במבנה בשטח של 230 מ"ר, ובשטח נוסף של 380 מ"ר הסמוך לו, אשר שניהם נמצאים במשבצת הקיבוץ.

 

במאי 2005 חתמו הצדדים על הסכם לשכירות השטח של ה-230 מ"ר עד ליום 31.12.2008, ובאוגוסט 2005 נחתמה תוספת להסכם השכירות, על פיה הושכר גם השטח הנוסף לנטלי אוחנה עד ליום 31.12.2008. כמו כן ניתנה לשוכרת אופציה ל-3 שנים נוספות.

 

השיקים אותם מסרה נטלי אוחנה על חשבון דמי השכירות לא נפרעו, והחוב נכון ליום הגשת התביעה עמד על למעלה מ-80,000 ש"ח.

על כן הגיעו הצדדים להסכמה על הסדר תשלומים של נטלי אוחנה לקיבוץ, כאשר נקבע כי במידה ולא תעמוד בו תסלק ידה מהשטח.

נטלי אוחנה לא עמדה בהסדר התשלומים וכן לא סילקה ידה מהשטח. לכן תבע הקיבוץ את נטלי אוחנה.

 

טענותיה של נטלי אוחנה:

נטלי אוחנה מבקשת מבית המשפט למחוק את התביעה על הסף, מכיוון שהקיבוץ לא פירט את טיבו, קרי האם הוא תאגיד ומה מספרו.

כמו כן מבקשת נטלי אוחנה למחוק התביעה, מן הטעם שהקיבוץ לא הראה מסמכים המעידים על זכותו בשטח המושכר, וכן לא הראה את כרטיס החוב שלה כלפי הקיבוץ.

לבסוף מבקשת נטלי אוחנה רשות להתגונן בפני התביעה שהגיש קיבוץ משמר השרון.

 

תביעת קיבוץ משמר השרון נגועה בחוסר תום לב, השטח היה במצב מוזנח והרוס, ושימש בעבר כאורווה וכמפעל, נעשתה על ידה השקעה ממונית רבה מתוך הסתמכות על הבטחות הקיבוץ, כי במקום תיבנה כיכר, וכן מרכז מסחרי, אשר נבנו באיחור, כן הובטח כי אוטובוסים לא יעברו במקום, ותהיה תנועה חופשית של מבקרים.

 

החוב הנטען אינו נכון, דמי השכירות המוסכמים שולמו, אם כי בפריסה קצת ארוכה מהמוסכם, התשלומים התעכבו, בין היתר, גם בשל סירוב הקיבוץ לקבלם.

 

טענות קיבוץ משמר השרון:

אין למחוק את התביעה על הסף, פרטיו המלאים של קיבוץ משמר השרון מופיעים בנספח א' לכתב התביעה.

אין למחוק את כותרת התביעה, שכן אין צורך בצירוף כל הראיות לכתב התביעה, ודי בראיות המקימות את עיקר העילה.

 

בתגובה טענה נטלי אוחנה כי מאחר שהתביעה מבוססת על החוב הכספי, היה על קיבוץ משמר השרון לצרף את המסמכים המוכיחים כי ישנו חוב כספי כנטען.

 

בית המשפט פסק כי:

דין הבקשה למחיקת כותרת להידחות. לתביעה צורפו די ראיות לביסוס העילה ובהן הסכם השכירות והתוספת לו, וההסכמות שהועלו על הכתב כנספח ד'.

 

בקשת הרשות להתגונן מתקבלת. למרות שיתכן ואין ממש בגרסתה של נטלי אוחנה, שכן קשה להאמין שנציגי קיבוץ משמר השרון יתנו את הסכמתם הנטענת במצב הדברים אליו הגיעו היחסים בין הצדדים.

אולם לא מספיק שגרסתה של נטלי אוחנה בלתי סבירה כדי לדחות את בקשתה להתגונן, יש לאפשר לה רשות להתגונן ולו רק בדוחק.

הרשות להתגונן מותנית בכך שדמי השכירות המוסכמים ושאינם שנויים במחלוקת ישולמו בפועל. אי עמידה בתנאי זה יביא לביטול התובענה ולמתן פסק דין לסילוק ידה של נטלי אוחנה.

כן נפסק כי את תשלום הוצאות בקשה זאת, בסך של 2,400 ₪ בצירוף מע"מ, ישלם הצד שיפסיד בהליך העיקרי.

ניתן ביום 26/10/2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: