תביעת חברת דלק לביטול תוצאות מכרז להספקת שמנים מטעם רכבת ישראל, בעקבות הטעיה של רכבת ישראל

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים עתמ 2057/08 דלק חברת הדלק הישראלית בע''מ נ' רכבת ישראל בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

חברת דלק פנתה לבית המשפט בדרישה לביטולו של מכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל ואשר עיקרו אספקת שמנים לרכבת ישראל, ובהתאם להביא לביטולו של ההסכם שנחתם בין רכבת ישראל לבין חברת פז שמנים וכימיקלים, הזוכה במכרז.

רכבת ישראל פרסמה מכרז לאספקה של שמנים לאתרי הרכבת השונים בחוזה לשנתיים, עם אופציה לתקופות נוספות של עד 60 חודשים במצטבר.

חברת דלק סיפקה לרכבת בשנים שקדמו למכרז את כלל מוצרי השמן לתפעול הרכבות. כחלק משיתוף הפעולה שבין רכבת ישראל לבין דלק, השאילה חברת דלק לרכבת ישראל ציוד לאחסון ושימוש למוצרים שסופקו לרכבת ישראל על ידה.

חברת פז זכתה במכרז לאחר שעמדה בקריטריונים של המכרז ומחיריה היו נמוכים בכ– 32% אחוזים מהאומדן.

ביום סיור המציעים שנערך על ידי רכבת ישראל, הועלו שאלות מטעם המציעים בנוגע למכרז.

חברת דלק, שסיפקה את השמנים באותה העת, טוענת כי הנציג מטעמה פנה לסמנכ"ל רכבת ישראל בשאלה, האם ניתן לכלול שמן קטרים מסוג מסוים בהצעת חברת דלק למכרז בהינתן שלשמן זה אין אישור יצרן של רכיבי הרכבות.

סמנכ"ל הרכבת השיב בשלילה וציין כי מי שמתכוון לגשת למכרז עם שמנים ללא אישורי יצרן מצד היצרנים של רכיבי הרכבת- עדיף שלא יציע הצעתו כלל.

חברת פז הגישה הצעתה יחד עם שאר המציעים, אולם, בשונה משאר המציעים- חברת פז הינה החברה היחידה בעלת אישור לייצור שמן קטרים, בעוד שאר החברות המציעות הן בעלות אישור ייבוא של שמן זה.

כאמור, חברת פז זכתה במכרז, אולם, חברת דלק לא קיבלה את הפסדה במכרז כמובן מאליו ודרשה הסברים מרכבת ישראל.

רכבת ישראל בהתכתבויותיה עם חברת דלק, עקב דרישתה של חברת דלק להסברים בנוגע להפסדה במכרז, טענה כי אישורי השמנים אינם תנאי סף להשתתפות במכרז אלא יש להתייחס אל האישורים הללו כדרישות.

למעשה, ניתן ללמוד ממסמכים פנימיים של רכבת ישראל, כי אף אחד ממגישי ההצעות לא עמד באישורים לכל סוגי השמנים הנדרשים במכרז.

 

טענות חברת דלק:

דרישת אישור יצרן, כפי שהובהר מעל צל של ספק על ידי סמנכ"ל רכבת ישראל ביום סיור המציעים, הייתה תנאי סף.

האישור שנתבקש על ידי רכבת ישראל היה אישור הניתן לאחר בדיקה הנמשכת מספר שנים ולא אישור זמני כפי זה שבידי חברת פז.

לטענת חברת דלק, שמן עם אישור זהה לזה שבידי חברת פז מצוי גם בידיה, וגם לה אישור זהה לזה של חברת פז, אולם, מטבע הדברים לא הציע את השמן הנ"ל למכרז לאחר הבהרה כה נחרצת של נציג רכבת ישראל כי יש הכרח באישור סופי לשמנים מן היצרן.

חברת דלק טוענת שבכך שנתקבלה הצעתה של חברת פז- נפגעה זכות השוויון שלה.

 

טענות רכבת ישראל:

חברת פז עמדה בדרישה לאישור יצרן, עמדה בהצעה הנמוכה במכרז וביתר דרישותיו.

החלטת וועדת המכרזים הינה סבירה וראויה, ההליך היה תקין וראוי, לפיכך, אין להתערב בהחלטת וועדת המכרזים ובוודאי שלא לבטל המכרז האמור.

 

טענות חברת פז:

אישור היצרן מלמד על כך שהשמן הינו תחליף אקוויוולנטי לשמן המקורי ועומד בדרישות המכרז במישור הטכני.

החברה עמדה בתנאי המכרז, לכן, אין מקום להתערב בהחלטת וועדת המכרזים.

 

ביהמ"ש קבע:

בפרשנות המילים "אישור יצרן" הצדק אינו נוטה לטובת חברת דלק וזאת על רקע אי ההתייחסות להגדרת אישורי היצרן בסעיפים הטכניים המתייחסים לנושא זה במסמכי המכרז.

לרוב בית המשפט לא נוטה להתערב בחוות דעת של אנשי מקצוע האמונים על התחום שבמחלוקת.

נראה כי לא ניתן לטעון כי וועדת המכרזים לא נקטה אמת מידה שווה לגבי מי מהמציעים.

חברת פז פעלה כשורה והציעה מרכולתה למכרז כדין וכראוי, אין כל סיבה לבטל את המכרז עתה, בחלוף כחצי שנה ממועד חתימת החוזה בין חברת פז ורכבת ישראל. ביטול המכרז יביא לנזקים כלכליים משמעותיים לחברת פז ולרכבת ישראל.

באם חברת דלק מאמינה כי הוטעתה עקב הדיאלוג בין נציגה לבין נציג רכבת ישראל בסיור המציעים למכרז- פתוחה בפניה הדרך לתבוע נזקיה באופן שתמצא לנכון.

 

לסיכומו של דבר, העתירה נדחתה, ונפסק כי חברת דלק תישא בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ של כל אחת מן הנתבעות.

ניתן ביום 27.11.2008.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: