ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שלום רב, ברצוני לדעת ניתן להחיל את דיני ממשל תאגידי (מה שמעוגן בחוק ולא הוולנטרי) על וועד ממונה חיצוני באגודה שיתופית?דן שלום,

ככל והכוונה היא לאילו כללים חלים על וועד ממונה, אזי תפקידי הוועד הממונה, כמו גם סדרי עבודתו מוגדרים בתקנה 28א' לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, ואכן רוב התנהלות הועד הממונה דומה להתנהלות ועד רגיל, אולם קיימים חריגים לכך, למשל באם מעוניין הוועד לכנס אסיפה כללית אליו לעשות זאת באישור רשם האגודות השיתופיות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום, אני מעוניין לסיים את עבודתי, ואני צריך לתת למעסיק שלי התראה מוקדמת של שבועיים.
אני רוצה לעשות את השבועיים האלה אבל המעסיק שלי כנראה לא ירצה שאעשה אותם.
האם המעסיק יכול להחליט להוציא אותי לחל"ת אחרי שאני מתפטר, ובכך לא לשלם לי על התקופה של ההתראה המוקדמת? או שהוא חייב להשאיר אותי?
תודה.אדי שלום,

על פניו, הוצאתך לחל"ת לא תימנע מחובת המעסיק לשלם בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום, כמה ימי הודעה מוקדמת צריך לתת עובד עם שכר חודשי גלובלי (לא שעתי), שעבד 10 חודשים? תודה.מיכאל שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת, ולסעיף 3 בחוק ההודעה המוקדמת, החישוב עבור כמות ימי ההודעה המקודמת יהיה יום אחד בעבור כל חודש עבודה בששת החודשים הראשונים, ו2.5 ימים עבור כל חודש מששת החודשים האחרונים.
לאור זאת, נראה כי תצטרך לספק לעובד שלך התראה מוקדמת של 16 ימים.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב האם לחבר ועד מקומי ,מותר להיות עובד מדינה? לתשובתך אודהשלום רב,

באופן עקרוני אסור לעובד מדינה במשכורת, אשר עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי ועלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי, לשמש כחבר ועד מקומי. אולם, אם הוא אינו נופל בגדר תנאים אלו, על פניו אין מניעה להיותו חבר ועד מקומי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום, אני עובד שנה וחודש במקום עבודה ורוצה לעזוב. מתוך השנה וחודש הייתי חודשיים וחצי בחל"ת.
אם אני עוזב עכשיו, כמה זמן התראה אני צריך לתת למעסיק?
ואם הוא בוחר שאני לא אתן לו את הזמן הזה ואעזוב מיד, האם הוא מחויב לשלם לי על התקופה שהוא לא רצה שאני אתן לו? וכמה?
תודה.אדי שלום,

ראשית, על פניו במהלך החל"ת יחסי העבודה אינם ניתקים, אך הם מושהים, לכן העובד ממשיך לשמור על זכויותיו במקום העבודה, אך אינו ממשיך לצבור וותק. לפיכך החל"ת משפיע על הצבירה ותקופה זו לא נספרת במניין ימי ההתראה המוקדמת. האופן לחישוב כמות ימי ההודעה המקודמת יהיה יום אחד בעבור כל חודש עבודה בששת החודשים הראשונים, ו2.5 ימים עבור כל חודש שלאחר מכן.

שנית, גם במידה ומעסיקך יבחר שלא תגיע בתקופת ההודעה המוקדמת, יהיה עליו לשלם לך שכר מלא בגין תקופת ההודעה המוקדמת. יש לציין שבשכר מלא הכוונה היא לשכרך הרגיל והבסיסי ללא תוספת הטבות שונות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום
אני חברה באגודה
3/6/20 הגשתי מכתב לעיון במסמכי האגודה ונענתי בסירוב פניתי לרשם האגודות נשלח מייל לוועד המושב שבו הוא מדגיש את עניין זכות העיון לפי תקנון האגודה ובכול זאת יור הוועד לא מוכן לתת לי לעיין במסמכים פניתי שוב לרשם והוא שלח עוד מייל לוועד המושב והדגיש את זכות העיון ואת סירובם שהוא נגד התקנון ובכול זאת לא מאפשרים לי לעיין במסמכי האגודה מה ניתן לעשות ?
יור הוועד הוא החקלאי הגדול ביותר במושב ובתור ראש וועד מקבל החלטות בקשר למים ואדמות והוא מצוי בניגוד עניינים
ועוד שלאחרונה לקח אדמה השייכת למושב ושתל בה חיטה ללא אסיפת חברים
שנשאל על כך ענה ששילם 10,000
ועדייף שהוא יקח את האדמה ולא חבר אחר
האם זה התנהלות תקינה ?שלום.קיבלתי פסק דין בית קיבלתי כיורשת את זכויות הנחלה.איך מתבצע הרישום כדין?והאם מדווחים למס הכנסה ואיך? תודהמירית שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום, עם זאת, נצין כי משרדנו אינו מעניק שירותי ייעוץ בתחום המיסוי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.ביום 23.6.95 נתן רשם האגודות השיתופיות החלטה עקרונית הקובעת, בין היתר, שאגודה אינה מוסמכת להשתמש ברווחים שנוצרו בענף המימון וככל שאלה נוצרו יש להחזירם לחברים.
מדובר בהחלטה עקרונית חשובה מאוד.
איפה אפשר למצוא את החלטת רשם האגודות מיום 23.6.95 ?
אני מודה לכם מראש.טומי שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת ככל הנראה אתה מחפש את התיק נור נ' כפר ביאליק שמספרו 185/20/95, המפורסם באתר הנבו.

אתה מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל על מנת שנעביר לך את קובץ ההחלטה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שבוע טוב,
אני מודה לכם על התשובה ומעריך מאוד את נכונותכם לעזור.האם מזכיר וועד מקומי או עובד אחר מטעם הוועד המקומי ( לדוגמא: עובד אחזקה ,גנן וכו') צריך להיקלט בהליך מכרזי על ידי המועצה האזורית?
כיצד אמור להיקלט לעבודה ועל ידי מי?
אשמח להפניה לחוק ו/או פסיקה או נוהל רלוונטי.
תודה.אחדד את השאלה , על פי לשון החוק , האם המשמעות של סעיף 132ב.(ג) היא קיום הליך מכרזי על ידי המועצה? ומה אם מדובר על העברת עובדים קיימים מהאגודה החקלאית או הקהילתית לוועד המקומי?
מינוי עובדים בועד מקומי צו (מס' 2) תשס"ד-2004
132ב. (א) ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
(ב) לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.
(ג) מינוי עובדים לועד מקומי ייעשה על פי הוראות צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז-1977, בשינויים המחויבים.
(ד) שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורים ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב (1 בדצמבר 2001) יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.
(ה) הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומים ויעול שיקבע כאמור לכלל הועדים המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.שמוליק שלום,
דרישות החוק הן שקליטת עובדים בועד המקומי תיעשה באותו אופן כמו במועצה האזורית. קרי, באמצעות מכרז כוח אדם. המכרז יתבצע על ידי הועד המקומי ועל פניו הוא נדרש גם כלפי עובדים שהועסקו באגודה החקלאית או הקהילתית.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'מעוניין לדעת האם אגודה חקלאית שיתופית שמספקת מים במקום רשות מקומית נחשבת ספק אחר או יש סייגים לעניין תשלומים לרשות המים/מקורותיואל שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות' - משרד עורכי דין.שלום רב, אני מתגורר במושב ומשלם מידי חודש מיסי מושב בנוסף לתשלומים הקבועים למועצה הכוללים ארנונה ביבוב ,לצערי הרב לא מקבל שירות מהמושב מעבר למה שאני מקבל מהמועצה ולכן ברצוני לשאול האם אני חייב לשלם מיסי מושב?משה שלום,
באופן עקרוני, מעבר לתשלומים שגובה המועצה האזורית, יכול גם הועד המקומי, ככל והדבר אושר לו כדין, לגבות ארנונת ועד מקומי.
מעבר לכך, כאשר קיימת אגודה שיתופית ביישוב, לעיתים קרובות היא גובה מחבריה "מיסי אגודה", כאשר בהתאם לפסיקה, בנסיבות המתאימות היא רשאית לעשות כן אף מתושבים אשר אינם חברים בה.
כמובן שבחינה פרטנית באשר לחוקיות התשלומים הנגבים ממך ניתן יהיה לבצע רק במסגרת חוות דעת ולאחר קבלת כלל הפרטים והנסיבות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'עקב סכסוך עם שכנים- גורמים לי נזק ברכוש ומטחים בי האשמות כזב.
באותו עיתוי מציבים מצלמות מביתו של השכן לכיוון הרחוב המוביל לכניסת ביתי ללא ידעתי בטענה כי זה לא מכוון אלי- הפרשות של כלבים מפריעים לו מחפש את בעלי הכלבים.
האם מותר לו ע"פ חוק הגנת הפרטיות?
אודה להתייחסות בהקדם!דנה שלום,

על פניו, חוק הגנת הפרטיות בס' 2(3) קובע מפורשות כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד מהווה פגיעה בפרטיות. לכן ככל והצילום עולה בגדר הגדרה זו ניתן לתבוע את המצלם. יחד עם זאת לעניין צילום בשטח ציבורי ישנו כלל שונה. לפי ההנחיה של רשם מאגרי המידע, שאיננה מחייבת משפטית אך מהווה סטנדרט רצוי להתנהגות, צילום בשטח ציבורי הוא מותר, ואולם נציין כי לפי ההנחיות, הקלטת הצילומים ושמירתם אסורה ברוב המקרים, ותלויה בתכלית אותה הצלם מבקש להשיג, ולאן מועבר המידע המצולם.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'.שלום,
בקרוב אציין שנה במקום העבודה שלי ואני מתכוון לעזוב אותו בקרוב. אני רוצה לחפש עבודה תוך כדי שאני עדיין עובד, אך במידה ואתקבל למקום חדש אצטרך לעזוב מיידית.
אני מבין שיש איזושהי תקופה של חודש שאני צריך להודיע למעסיק שלי לפני שאני עוזב, האם מספיק שאני מודיע למעסיק שאני מחפש עבודה חדשה כדי לציין את החודש שאני צריך לתת לו? האם הודעה ורבלית פשוטה תהווה את תהליך ספירת החודש הזה? ומה יכול המעסיק לעשות במידה ואני לא נותן לו את הזמן הזה ועוזב בפתאומיות?
תודהשלום רב.

אכן, עובד המתפטר צריך לתת למעסיק תקופת הודעה מוקדמת. משך התקופה נגזר ממשך העסקת העובד, אבל ככל ומדובר על ותק העולה על שנה אכן מדובר לרוב על תקופה של 30 ימים.

במידה ואינך נותן למעסיק את תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לו, הוא כמובן לא ישלם לך בגין תקופה זה, וכן הוא רשאי לדרוש ממך תשלום השווה לסך התשלום אשר היית זכאי לקבל לו היית מתייצב לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת (ואף לקזז סכום זה משכרך האחרון).

הודעה למעסיק על חיפוש עבודה אינו מתחיל את מניין ימי ההודעה המוקדמת, וזו מתחילה מהמועד בו הודעת על ההתפטרות (רצוי בכתב).

על אף כל האמור, אין כמובן מניעה להגיע להסכמה עם המעסיק על קיצור/ביטול תקופת ההודעה המקודמת.

בהצלחה.
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
על-פי איזה סדרי דין פועל ומחויב רשם האגודות ו/או מי מטעמו בעת ומוציא לפניו החלטה מעין שיפוטית?
כמו כן, מדוע הרשם אינו כפוף למשרד המשפטים ככל הרשמים?, ובהם רשם התאגידים, החברות, הירושות, וכו'.
תודה, יצחקיצחק שלום,

סדרי הדין לפיהם דן הרשם קובעים בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוחה, כאשר תלוי מכוח איזו סמכות דן הרשם בנושא. כך לדוגמא כשדן הרשם בתיק כבורר בסכסוך, הוא דן על פי סדרי הדין הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

כמו כן, נושא האגודות השיתופיות השתייך הסטורית למשרד העבודה שלימים הפך למשרד הכלכלה. אגודה שיתופית היא יותר מסתם תאגיד כמו חברה או שותפות שכן היא מבטאת גם עקרונות וערכים חברתיים של קאופורציה.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום ,סיימתי לעבוד בועד מקומי לפני מס שנים ועברתי לעבוד בועד מקומי בישוב אחר,האם ותק שנות עבודתי נצבר ?
תודהשלום רב,
באופן עקרוני, הועדים המקומיים אינם צד להסכמים הקיבוציים החלים על עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, משכך, אין חובה על הועד המקומי להתחשב בשנות הותק שצבר עובד בעבודתו בועד מקומי קודם.
בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'אבי ז"ל החל בהסדרת המשק ואישור דירה שלישית בהתאם לרציפות בין דורית. באמצע ההליך נפטר אבי והמינהל ביקש ראשית להעביר הזכויות ליורש. ולאחר מכן לבצע הסדרה. לאבי היתר מהמינהל על כ-400 מ"ר (ללא פיצול דירה שלישית) עם חריגה של מרפסת 40 מ"ר. האם זה אומר שלא נוכל בהמשך לנצל את הרציפות בין דורית מאחר ואבי נפטר?יעקב שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.אנחנו בעל בית בישוב קהילתי אנחנו לא חברי אגודה
הבית שלנו מושכר למשפחה והיא משלמת מס אגודה מלא
האם חלה עלינו חובת תשלום מס אגודה נוסף בהיותנו בעל הנכס?אשר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה ובכל זאת מתגוררים ביישוב, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.שלום
הועברו לי זכויות בית בישוב קהילתי שהינו אגודה קהילתית התיישבותית ללא תמורה
אינני חבר אגודה !
בביתי גרה משפחה פלונית ומשלמת מס אגודה מלא
האם אני גם צריך לשלם מס אגודה? אף על פי שאני לא גר בבית ולא חבר אגודה?תמיר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.אני בעל משק/נחלה במושב שיש בו זהות ועדים. בני מתגורר עמנו, רווק בן 40, והוועד מחשיבו כשוכר (אנו המשכירים לו) נדרשים ומשלמים מס אג' קהילתית מהכרטיס המשפחתי. לא נפתח חשבון ו. מקומי עד היום, וכך כבר שנים, למרות החלטת ועד שלא קוימה. האם חוקי לגבות מס מוניצ' ולהעבירו מכרטיס החבר שלנו לאג'? האם חוקי לגבות מס מוניצ' מיחיד/רווק בסכום שווה לזה שגובים ממשפחה? יצוין כי הודענו בכתב שהבן אינו מעונין בתוספת שירותים ודרשנו, לפיכך להפסיק תשלום ולחילופין- לזמנו להסכמות , שככל הידוע לי, יש פסיקות בנושא. תודה.כתוב כי ניתנה תשובה, אך היא אינה מופיעה. איני רואה תשובה.הישוב נווה שלום היינו כפר שיתופי שמנוהל על ידי ועד מקומי ,
1. האם יש תעריף מקסימלי שהאגודה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי .
2.היש תקנון שמחייב את הכפר להעניק הנחה לחבר שהוא נכה [ עם תעודת נכות מביטוח לאומי ] ?
3.למה אמור הכסף שגובים כמס ועד מקומי לשמש ?זיאד אבו חמד שלום,

1. מאחר והאגודה והועד המקומי הינם שני גופים נפרדים, האגודה אינה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי, ועל חיוב הארנונה של הועד המקומי להיעשות ע"י הועד המקומי (באופן ישיר או באמצעות המועצה האזורית).

מבחינה מעשית, ועד מקומי רשאי לחייב את התושבים אך ורק בארנונה, וגם זאת במידה והדבר אושר כדין ע"י המועצה האזורית (ובמקרים של הטלה ראשונה לאחר שנת 2005 – גם על ידי שרי הפנים והאוצר).

אכן, יש תעריף מקסימלי לגביית ארנונה הקבוע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007, כאשר בשטחי מועצות אזוריות, התעריף מתייחס לתעריף המשוקלל הנגבה הן ע"י המועצה האזורית והן ע"י הועד המקומי.

2. הזכאויות השונות להנחה מארנונה קבועות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, והן כוללות גם התייחסות למתן הנחה לאדם בעל נכות.

3. ארנונת ועד מקומי משמשת את תקציב הועד המקומי באופן כללי, ואין חובה שתשמש למטרה ספציפית כזו או אחרת.

בברכה,
איתן מימוני ושות'9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: