ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

שלום רב,
האם התשלום לועד מקומי מחושב על כלל גודל שטח הבית או שמנקים מחישובו את שטחי השרות הקיימים בתוך הבית?
תודה מראשאופן חישוב ארנונה וועד מקומי מתבצע באותו אופן שבו מתבצע חישוב הארנונה ברשות המקומית, ומתוך כך התשלום צריך להיות זהה.איזה מסמכים חייב ועד מקומי לספק לתושב (שאינו לבר ועד או ועדת ביקורת)
שדורש אותם? האם מאזן בוחן שוטף הם חלק מהמסמכים הללו? (הכוונה לא דוחות כספיים מבוקרים) ועד כמה שנים אחורה?
ושאלה נוספת האם צריך לספק מסמכים כאשר מתקיים משפט על רקע אישי בין התושב לבין יור הוועד?וועד מקומי הוא רשות מנהלית הכפופה לחוק חופש המידע, ולפיכך ניתן לבקש כל מסמך. מאזני הוועדים המקומיים אמורים להיות מאושרים על ידי המועצה האזורית וניתן לבקשם תחת חופש המידע.הנני חברה בוועד המקומי ביישובי. לצורך שיפוץ מסיבי בביתי שיימשך כחצי שנה אני נאלצת למצוא מקום מגורים חלופי. ביישוב שלנו, האופציות הן דלות מאוד מאוד ומתפנה בית פעם בשנה במקרה הטוב. במידה ואעבור למקום אחר שאינו המושב בו אני חיה לתקופה זו, האם עליי לוותר על כהונתי כחברת וועד? כמובן שכתובתי נשארת הכתובת המקורית.
תודה רבהלא נתין לתת מענה לשאלה זו על בסיס המידע שניתן.
כדאי לפנות אלינו לבחינת נסיבות העניין ויעוץ נוסף.לאיזה עורך דין עלי לפנות כשאני סובל ממשרדי יחידות הפרקליטות המחלקה לחקירות שוטרים ומשרד שר המשפטים ומחלקותיו וכשאני מגיש תלונות למשטרת ישראל וקציני תלונות הציבור משטרת ישראל אני לא מקבל עליהם מענה מתייחס וטיפול?לצערנו משרדנו אינו עוסק בתחומים אלולאיזה עורך דין עלי לפנות כשאני סובל ממשרדי יחידות הפרקליטות המחלקה לחקירות שוטרים ומשרד שר המשפטים ומחלקותיו וכשאני מגיש תלונות למשטרת ישראל וקציני תלונות הציבור משטרת ישראל אני לא מקבל עליהם מענה מתייחס וטיפול?שלום רב,
בחירות לוועד האגודה החקלאית נעשו,וועדת הקלפי הכניסה את כל המסמכים כוללפתקי הבחירות למעטפה סגורה חתומה ע"י כל אנשי וועדת הקלפי.
על פי חוק 59 סעיף א יו"ר וועדת הקלפי מסר את המעטפה הסגורה למשרד האגודה, למזכירת היישוב, במטרה שישמרו על פי חוק 30 יום במידה ויהיה ערעור.
לצערי ימים בודדים לאחר הבחירות נמצאה המעטפה פתוחה, משמע שמישהו שהיה במזכירות האגודה קיבל את המעטפה שניתנה למזכירת היישוב בוקר אחרי הבחירות ע"י יו"ר הקלפי, ופתח אותה.
ברצוני לדעת מה משמעות העניין? האם עניין זה פוסל בחירות? למי צריך לדווח האם בכלל...בכל מקרה היו עדים למקרה זה אבל האם עניין זה נחשב כפלילי?פרטי המקרה הנדון הינם מורכבים.
מומלץ לפנות למשרדנו לקביעת ייעוץ משפטי.1)האם ניתן להטיל היטל ביוב מספר שנים לאחר מתן היתר בנייה?
2)האם הרשות המקומית יכולה להניח קו ביוב חדש ולתת היטל ביוב למשפחות הגרות כבר מספר שנים בביתםהאם קבלת תקציב לועד מקומי (מן המועצה האזורית ) מותנה בקיום ועדת ביקורת / או דוח ביקורתביקשנו לשלוח את בננו לבית ספר ממלכתי. במועצה האיזורית לא קיים כזה ולכל שלחנו אותו למועצה שכנה, ללא הסעות. במועצה שלנו ממנים הסעות לתלמידים שלומדים בבתי ספר דתיים שמחוץ לרשות ולא במיפוי משרד החינוך, ואילו לנו הלומדים בבית ספר ממלכתי (חילוני) לא מסבסדים. האם יש לנו אפשרות משפטית לטעון לאפליה ?שלום
אני חברה בקבוץ מתחדש. כשנה שלמה אני מבקשת מהאחראי על הפנסיה ,דוח הפקדות אישי המפרט את כל ההפקדות של הקבוץ לקרן הפנסיה ,שלי על חשבון החוב האקטוארי של הקבוץ כלפי.
אני מקבלת סירוב בתירוצים כמו :
חוק התיישנות (מוזר כי עדיין חייבים לי ומפרישים)
שעלי לבדוק מול תלושי השכר שלי.
הדוחות של הקרן מראים סכומים גלובליים עבור פנסיה מה עבודה שלי ועבור ההפרשה של הקבוץ ואלה לא מאפשרים לי להבין את התמונה.

אינני מבינה מה מהות הסירוב ואינני מקבלת זאת.

מה עליי לעשות?
תודהשלום,
אני התגוררתי כתושב בקיבוץ שיתופי. במהלך 2016 הקיבוץ עבר את השינוי לקיבוץ מתחדש.
האם יש לקיבוץ איזשהי מחוייבות כלפי בנוגע לשנים בהן הייתי תושב? האם יש איזשהו יחס משפטי למעמד הזה?גיא שלום,

בדרך כלל תקנוני האגודות והחלטות אסיפה מתייחסים לחברי האגודה בלבד ואינם מעניקים זכויות למי שאינו חבר, לרבות במסגרת הליכי שינוי אורחות חיים.

עם זאת, על מנת לתת מבוססת יש לבחון את החלטות הקיבוץ בעניין וכן המערכת ההסכמית הקיימת, ככל וישנה כזו, בינך לבין הקיבוץ.

הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
אני בת 64 עם המלצת רופא תעסוקתי לסיום עבודה עקב אירוע לבבי. האם זכאי הקיבוץ להקשות על כניסתי ל"רשת בטחון פנסיונית" של הרשם? לא לכבד את המלצת הרופא התעסוקתי? לא להשלים חוב אקטוארי?
תודה על תשובתכםניגוד אינטרסים באגודה חקלאית
האם יו"ר אגודה
א) המשכיר את בתיו שבנחלה לצד ג' בניגוד
להוראות רמ"י
ב) אינו גר בנחלה.
מצוי בניגוד אינטרסים מובהק מול רשויות האכיפה ?
נתון לסחיטה ע"י מאן דהוא מחברי האגודה ?
אם כן ....כיצד ניתן לפעול ?
בכבוד רב
יעקבשלום רב,

אתייחס לשאלה במישור דיני אגודות שיתופיות- חבר אגודה, וקל וחומר יו"ר הנהלת האגודה, צריך לפעול בהתאם להוראות תקנון האגודה והחלטותיה.

על יו"ר הנהלת אגודה מוטלות חובות זהירות ונאמנות (בדומה במובנים מסויימים לחובות המוטלות על דירקטור בחברה).

באם יו"ר האגודה מצוי במצב אשר אינו מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו כאמור, ניתן לפנות להנהלת האגודה בעניין ולבקש התערבותה.

באם האגודה אינה "משתפת פעולה" ניתן לעשות שימוש בכלי התביעה הנגזרת הלקוח מחוק החברות והוחל גם על אגודות שיתופיות.

נשמח להרחיב בעניין ככל ונדרש.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב.האם חותמת נאמן למקור על פסק דין מנט המשפט.מספיק למינהל מקרקעי ישראל ולסוכנות היהודית
לשם העברת זכויות בנחלה.תודהמה יעוד הקרקע שניתן לפתוח עליה חניון קרוואנים ? האם אפשר מבחינה חוקית לפתוח על קרקע חקלאית כגון מטע זיתים או מטע אחר .להמשיך לעבד את הקרקע (כלומר שהפעילות החקלאית למשך )ובמקביל גם להשתמש לחניון קרוונים ?דור שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

על פניו, חניון קראוונים מהווה שימוש לתיירות ואסור לקיימו על קרקע חקלאית.

יחד עם זאת, כמובן שמענה פרטני דורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות, באופן חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך מוזמן ליצור קשר עם משרדנו לצורך קביעת פגישה ומתן ייעוץ בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום,
אני בעל חנות ואני חושש שגונבים ממני לעיתים, מותר לי להתקין מצלמות עם זיהוי פנים בחנות?שלום רב,

על פניו ובאופן עקרוני קיימת אפשרות להתקין מצלמות בחנות, בתנאי שאתה מציב שילוט מספק המציין כי החנות מצולמת.

יחד עם זאת, העניין כרוך בבדיקה ספציפית של נסיבות המקרה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'ע"פ הנחיות הרשם יש להגיש את הדוחו הכספים המבוקרים עד ה31.8 בשנה העוקבת .
https://www.gov.il/he/service/financial_reporting_cooperatives
האם יש לאשר את הדוחות באסיפה השנתית טרם הגשתם לרשם או שאין קשר בין השניים פרט ללחובה לקימם ?עידו שלום,

באופן עקרוני, בטרם הגשת המאזנים לרשם יש לאשר אותם באסיפה.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
רציתי לדעת מה הן הסמכויות של יו"ר האסיפה. האם זה תפקיד יצוגי בלבד או מעבר.
תודה רבהעידו שלום,

ככלל, סמכויות העקרונית של יו"ר האסיפה הכללית מוגדרות בתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, אך יכולות להתווסף עליהן סמכויות נוספות במסגרת תקנון האגודה הספציפי.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב, ברצוני לדעת ניתן להחיל את דיני ממשל תאגידי (מה שמעוגן בחוק ולא הוולנטרי) על וועד ממונה חיצוני באגודה שיתופית?דן שלום,

ככל והכוונה היא לאילו כללים חלים על וועד ממונה, אזי תפקידי הוועד הממונה, כמו גם סדרי עבודתו מוגדרים בתקנה 28א' לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, ואכן רוב התנהלות הועד הממונה דומה להתנהלות ועד רגיל, אולם קיימים חריגים לכך, למשל באם מעוניין הוועד לכנס אסיפה כללית אליו לעשות זאת באישור רשם האגודות השיתופיות.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'שלום, כמה ימי הודעה מוקדמת צריך לתת עובד עם שכר חודשי גלובלי (לא שעתי), שעבד 10 חודשים? תודה.מיכאל שלום,

בהתאם לפרטים אותם מסרת, ולסעיף 3 בחוק ההודעה המוקדמת, החישוב עבור כמות ימי ההודעה המקודמת יהיה יום אחד בעבור כל חודש עבודה בששת החודשים הראשונים, ו2.5 ימים עבור כל חודש מששת החודשים האחרונים.
לאור זאת, נראה כי תצטרך לספק לעובד שלך התראה מוקדמת של 16 ימים.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: