ליעוץ ופרטים נוספים
לכל שאלה חייגו:
03-5629911

אתם שואלים - אנחנו עונים!

+ הוספת הודעה

עקב סכסוך עם שכנים- גורמים לי נזק ברכוש ומטחים בי האשמות כזב.
באותו עיתוי מציבים מצלמות מביתו של השכן לכיוון הרחוב המוביל לכניסת ביתי ללא ידעתי בטענה כי זה לא מכוון אלי- הפרשות של כלבים מפריעים לו מחפש את בעלי הכלבים.
האם מותר לו ע"פ חוק הגנת הפרטיות?
אודה להתייחסות בהקדם!דנה שלום,

על פניו, חוק הגנת הפרטיות בס' 2(3) קובע מפורשות כי צילום אדם כשהוא ברשות היחיד מהווה פגיעה בפרטיות. לכן ככל והצילום עולה בגדר הגדרה זו ניתן לתבוע את המצלם. יחד עם זאת לעניין צילום בשטח ציבורי ישנו כלל שונה. לפי ההנחיה של רשם מאגרי המידע, שאיננה מחייבת משפטית אך מהווה סטנדרט רצוי להתנהגות, צילום בשטח ציבורי הוא מותר, ואולם נציין כי לפי ההנחיות, הקלטת הצילומים ושמירתם אסורה ברוב המקרים, ותלויה בתכלית אותה הצלם מבקש להשיג, ולאן מועבר המידע המצולם.

בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'.שלום,
בקרוב אציין שנה במקום העבודה שלי ואני מתכוון לעזוב אותו בקרוב. אני רוצה לחפש עבודה תוך כדי שאני עדיין עובד, אך במידה ואתקבל למקום חדש אצטרך לעזוב מיידית.
אני מבין שיש איזושהי תקופה של חודש שאני צריך להודיע למעסיק שלי לפני שאני עוזב, האם מספיק שאני מודיע למעסיק שאני מחפש עבודה חדשה כדי לציין את החודש שאני צריך לתת לו? האם הודעה ורבלית פשוטה תהווה את תהליך ספירת החודש הזה? ומה יכול המעסיק לעשות במידה ואני לא נותן לו את הזמן הזה ועוזב בפתאומיות?
תודהשלום רב.

אכן, עובד המתפטר צריך לתת למעסיק תקופת הודעה מוקדמת. משך התקופה נגזר ממשך העסקת העובד, אבל ככל ומדובר על ותק העולה על שנה אכן מדובר לרוב על תקופה של 30 ימים.

במידה ואינך נותן למעסיק את תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לו, הוא כמובן לא ישלם לך בגין תקופה זה, וכן הוא רשאי לדרוש ממך תשלום השווה לסך התשלום אשר היית זכאי לקבל לו היית מתייצב לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת (ואף לקזז סכום זה משכרך האחרון).

הודעה למעסיק על חיפוש עבודה אינו מתחיל את מניין ימי ההודעה המוקדמת, וזו מתחילה מהמועד בו הודעת על ההתפטרות (רצוי בכתב).

על אף כל האמור, אין כמובן מניעה להגיע להסכמה עם המעסיק על קיצור/ביטול תקופת ההודעה המקודמת.

בהצלחה.
איתן מימוני, טבק ושות'שלום רב,
על-פי איזה סדרי דין פועל ומחויב רשם האגודות ו/או מי מטעמו בעת ומוציא לפניו החלטה מעין שיפוטית?
כמו כן, מדוע הרשם אינו כפוף למשרד המשפטים ככל הרשמים?, ובהם רשם התאגידים, החברות, הירושות, וכו'.
תודה, יצחקיצחק שלום,

סדרי הדין לפיהם דן הרשם קובעים בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוחה, כאשר תלוי מכוח איזו סמכות דן הרשם בנושא. כך לדוגמא כשדן הרשם בתיק כבורר בסכסוך, הוא דן על פי סדרי הדין הקבועים בתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים), תשל"ב-1972.

כמו כן, נושא האגודות השיתופיות השתייך הסטורית למשרד העבודה שלימים הפך למשרד הכלכלה. אגודה שיתופית היא יותר מסתם תאגיד כמו חברה או שותפות שכן היא מבטאת גם עקרונות וערכים חברתיים של קאופורציה.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום ,סיימתי לעבוד בועד מקומי לפני מס שנים ועברתי לעבוד בועד מקומי בישוב אחר,האם ותק שנות עבודתי נצבר ?
תודהשלום רב,
באופן עקרוני, הועדים המקומיים אינם צד להסכמים הקיבוציים החלים על עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, משכך, אין חובה על הועד המקומי להתחשב בשנות הותק שצבר עובד בעבודתו בועד מקומי קודם.
בברכה,
איתן מימוני, טבק ושות'אבי ז"ל החל בהסדרת המשק ואישור דירה שלישית בהתאם לרציפות בין דורית. באמצע ההליך נפטר אבי והמינהל ביקש ראשית להעביר הזכויות ליורש. ולאחר מכן לבצע הסדרה. לאבי היתר מהמינהל על כ-400 מ"ר (ללא פיצול דירה שלישית) עם חריגה של מרפסת 40 מ"ר. האם זה אומר שלא נוכל בהמשך לנצל את הרציפות בין דורית מאחר ואבי נפטר?יעקב שלום,

ראשית, אנו מודים לך על פנייתך.

משאלתך עולה כי מדובר במקרה פרטני הדורש היכרות עם הנסיבות הספציפיות על מנת לתת מענה מדויק, ועל כן הדבר חורג מהשירות הניתן במסגרת הפורום.

הנך כמובן מוזמן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לעמוד לשירותך לצורך הכנת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין.אנחנו בעל בית בישוב קהילתי אנחנו לא חברי אגודה
הבית שלנו מושכר למשפחה והיא משלמת מס אגודה מלא
האם חלה עלינו חובת תשלום מס אגודה נוסף בהיותנו בעל הנכס?אשר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה ובכל זאת מתגוררים ביישוב, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.שלום
הועברו לי זכויות בית בישוב קהילתי שהינו אגודה קהילתית התיישבותית ללא תמורה
אינני חבר אגודה !
בביתי גרה משפחה פלונית ומשלמת מס אגודה מלא
האם אני גם צריך לשלם מס אגודה? אף על פי שאני לא גר בבית ולא חבר אגודה?תמיר שלום,

על פניו החייבים במסי האגודה הם חבריה וכן במקרים מסוימים ניתן לגבות מסי אגודה קהילתית מתושבי היישוב שאינם חברי אגודה, יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ובעיקר את הוראות התקנון הספציפי בעניין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'.אני בעל משק/נחלה במושב שיש בו זהות ועדים. בני מתגורר עמנו, רווק בן 40, והוועד מחשיבו כשוכר (אנו המשכירים לו) נדרשים ומשלמים מס אג' קהילתית מהכרטיס המשפחתי. לא נפתח חשבון ו. מקומי עד היום, וכך כבר שנים, למרות החלטת ועד שלא קוימה. האם חוקי לגבות מס מוניצ' ולהעבירו מכרטיס החבר שלנו לאג'? האם חוקי לגבות מס מוניצ' מיחיד/רווק בסכום שווה לזה שגובים ממשפחה? יצוין כי הודענו בכתב שהבן אינו מעונין בתוספת שירותים ודרשנו, לפיכך להפסיק תשלום ולחילופין- לזמנו להסכמות , שככל הידוע לי, יש פסיקות בנושא. תודה.כתוב כי ניתנה תשובה, אך היא אינה מופיעה. איני רואה תשובה.הישוב נווה שלום היינו כפר שיתופי שמנוהל על ידי ועד מקומי ,
1. האם יש תעריף מקסימלי שהאגודה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי .
2.היש תקנון שמחייב את הכפר להעניק הנחה לחבר שהוא נכה [ עם תעודת נכות מביטוח לאומי ] ?
3.למה אמור הכסף שגובים כמס ועד מקומי לשמש ?זיאד אבו חמד שלום,

1. מאחר והאגודה והועד המקומי הינם שני גופים נפרדים, האגודה אינה יכולה לדרוש עבור מס ועד מקומי, ועל חיוב הארנונה של הועד המקומי להיעשות ע"י הועד המקומי (באופן ישיר או באמצעות המועצה האזורית).

מבחינה מעשית, ועד מקומי רשאי לחייב את התושבים אך ורק בארנונה, וגם זאת במידה והדבר אושר כדין ע"י המועצה האזורית (ובמקרים של הטלה ראשונה לאחר שנת 2005 – גם על ידי שרי הפנים והאוצר).

אכן, יש תעריף מקסימלי לגביית ארנונה הקבוע בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז-2007, כאשר בשטחי מועצות אזוריות, התעריף מתייחס לתעריף המשוקלל הנגבה הן ע"י המועצה האזורית והן ע"י הועד המקומי.

2. הזכאויות השונות להנחה מארנונה קבועות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, והן כוללות גם התייחסות למתן הנחה לאדם בעל נכות.

3. ארנונת ועד מקומי משמשת את תקציב הועד המקומי באופן כללי, ואין חובה שתשמש למטרה ספציפית כזו או אחרת.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום רב,
ברצוני לשאול, האם יישוב שאינו רשמי ולא נושא סמל יישוב, הנמצא בתחומי יו"ש ומשוייך למועצה האזורית, כאשר תושבי היישוב רשומים כתושבי היישוב השכן.

במקרה כזה, האם יש אפשרות למנות נציגים למליאת המועצה האזורית? על אילו סעיפי חוק או תקנות הנושא נסמך.


תודה רבהשלום רב,

סעיף 1 בשילוב עם סעיף 7 לתקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון), תשל"ט-1979. מתיר לחברי אגודה של שכונה נפרדות ביישוב לשלוח נציג למליאה, בהתקיים התנאים הבאים:
1. הממונה נתן את אישורו לעניין. חשוב לציין, כי על מנת שהממונה ייתן את אישורו, נדרש כחברי האגודה של אותה שכונה, יגורו באזור נפרד מחברי שאר היישוב.
2. מספר תושבי האגודה הנפרדת עולה על 15% מסך כל תושבי היישוב.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,
אני חבר קיבוץ באחד הקיבוצים במרכז
לכול חבר קיבוץ יש תיק אישי במזכירות הקיבוץ.
בתיק יש מסמכי קבלה לחברות/דפי תקציב/ ומסמכים בנוגע להתנהלות מול מזכירות הקיבוץ באופן אישי.

שאלתי..
האם מותר למזכיר הקיבוץ להעביר לגורם אחר מחוץ לשערי הקיבוץ את התיק? האם חל על התיק האישי הגנת הפרטיות?
תודהבני שלום,

כל החומרים המצויים בתיקו האישי של החבר בקיבוץ מהווים חומרים חסויים שלא ניתן להראותם לאחרים אלא למי שמוסמך לכך מכח החלטות רשויות הקיבוץ או מכח הדין.

בברכה,
איתן מימוני ושות'פרסמתם חוות דעת בנושא רשת ביטחון, אשר לפיה יש להבטיח צרכי חברים באופן שלא יפחת משכר המינימום. האם יש להתייחס לשכר המינימום כברוטו או נטו?אייל שלום,

1.על פניו, תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הערבות ההדדית") מתייחסות לשכר מינימום כסכום ברוטו. להלן נציג עמדתנו.

2.סעיף 1 לתקנות הערבות ההדדית מפנה אותנו לחוק שכר מינימום. וראה:
"שכר מינימום" – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

3. עיון בסעיף 1 לחוק שכר מינימום מלמד אותנו כי :

" שכר מינימום" לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:
בתקופה שמיום י"ג בכסלו התשע"ח (1 בדצמבר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 (בחוק זה – הוראת השעה) – סכום השווה ל-5,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4; "

4.בהתאם לפקודת מה הכנסה, על סכום זה יש לשלם מס. ראה סעיף 2 :

"מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים
המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה..."

5.אשר על כן, על פניו ניכר כי הסכומים המוזכרים בתקנות הערבות ההדדית מתייחסים לסכומים ברוטו.

6.יחד עם זאת, יש לזכור, כי בהתאם לפקודת מס הכנסה ובהתאם לנסיבות הספציפיות, ייתכן וניתן יהיה לקבל פטור ממס.

7.כמו כן, יש לזכור כי לכל תושב ישראל עומדות נקודות זיכוי מס. כאשר עסקינן באדם אשר מרוויח הכנסה בגובה שכר המינימום (והינו ללא כל הכנסה נוספת), נקודות המס למעשה מקזזות עד ל-0 את סך המס שעליו לשלם.


בברכה,
איתן מימוני ושות'.האם לועד המקומי יש מחוייבות דיווח/אכיפה על חריגות בניה במושב כמו לועד האגודה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה...?יעקב שלום,

ככלל עבירות בניה נאכפות על ידי הוועדות המקומיות והיחידות הארציות והדבר אינו בסמכות הוועד המקומי.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום, בעקבות "חוות דעת- מימוש רשת ביטחון בעקבות משבר הקורונה".
נכתב בסעיף 5, ב, 3 בעד ילד שרק אחד מהוריו חבר, זכאי ההורה החבר רק למחצית מהשיעורים הקבועים בפסקה (1).
א. לפי מה אתם קובעים שילד ניתן לחלוקה?
ב. אם ילד ניתן לחלוקה אזי המיסים שמשולמים על הילד אמורים להיות, מחצית משיעורי הקיבוץ?
ג. האם אתם מודעים איך מצב זה שם ילד מול שאר הילדים?
ד. איך הילד נחשב למול ילדים של חברים חדשים שהתקבלו?שלום רב.

הסעיף אליו מתייחסת השאלה לקוח מתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש).

על כל פנים, התקנות עוסקות בחובת הקיבוץ כלפי חבריו ומשכך יש היגיון שהתקצוב הנוסף שנותן הקיבוץ לחבריו בגין ילד ששני הוריו חברים יהיה כפול מזה אשר ניתן לחברים בגין ילד אשר רק אחד מהוריו הינו חבר, שכן הקיבוץ אינו מחויב לממן את ההורה שאינו חבר.

בברכה,

איתן מימוני ושות'אני מתגוררת בקראוון ששייך ליישוב,
האם מותר להם לגבות ממני תשלומים על צריכת החשמל שלי במקום חברת חשמל?
(הם גובים ממני תעריף גבוה יותר מחברת חשמל)שירה שלום,

אם מדובר במצב בו מונה החשמל רשום על שם היישוב, יכול היישוב לגבות תעריף נוסף עבור תחזוקת רשת החשמל הפנימית שלו.

בהתאם, ניתן לפנות ליישוב ולבקש כי יעבירו את מונה החשמל על שם הדייר המתגורר בקרוואן, אולם לא ניתן לעשות זאת אם היישוב מוכרז כ"מחלק חשמל היסטורי".

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,
הנני מתגורר במושב בו קיימת אגודה חקלאית וועד מקומי. לפי תקנון הוועד המקומי אצלנו במושב, רשאי להבחר כיו"ר (לוועד המקומי) רק מי שהינו גם חבר באגודה החקלאית. האם אין בכך ניגוד עניינים, שכן הוועד המקומי אמור לייצג את כלל התושבים? אם הדבר אינו "חוקי" מהי הדרך בה ניתן לשנות מצב זה (הנני תושב הרחבה, ואיני חבר בוועד המקומי, אך הדבר מכעיס אותי בתור תושב שלא זוכה לייצוג חף מאינטרסים).ישי שלום,

ראשית, יש לחדד ולהבהיר כי לועד המקומי אין תקנון (בשונה מהאגודה השיתופית שהינה תאגיד אשר מסמך היסוד שלו הוא תקנון).

ייתכן והנך מתייחס למציאות החוקית של "זהות ועדים", ולפיו מי שמכהנים כחברי ועד האגודה יכהנו גם כחברי הועד המקומי. מציאות זו רלוונטית כאשר מרבית התושבים הינם חברים באגודה.

כאשר ישנם תושבים אשר אינם חברים באגודה, אזי קיימת אפשרות של פיצול ועדים, קרי – עריכת בחירות נפרדות לועד המקומי. אפשרות ביניים הינה – "צירוף נציגות", כלומר, מצב שבו חברי ועד ההנהלה של האגודה מכהנים כחברי הועד המקומי, ובנוסף – כולל הועד המקומי גם נציגים אשר נבחרים ע"י התושבים.

ההוראות הנוגעות ל"זהות ועדים", "פיצול ועדים" ו-"צירוף נציגות", וכן אפשרות של מעבר ממציאות אחת לאחרת, מפורטות במסגרת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

בברכה,

איתן מימוני ושות'בתביעה של זוג חברי קיבוץ כנגד החלטת ועד הקיבוץ, שנידונה בפני רשם האגודות, בעניין הפקעת חברותם של בני הזוג. קבע הרשם שיש להשיב להם את חברותם. להקצות חזרה זכויות על שטח לבניה, ולשאת בהו"צ שכ"ט.
לדברי מנהלי האגודה, פנקס החברים תוקן, אך כבר למעלה משנה שאינם מקצים את השטח. ולא שילמו את שכר הטירחה.כציד ניתן לפעול על מנת לאכוף ההחלטה?שלום רב.

יכולת האכיפה של החלטות הרשם והגורם הרלוונטי לעניין, תלויה, בין היתר, בשאלה – איזה הליך התקיים ומה בדיוק נקבע בהחלטה, כאשר יכולים להיות הבדלים בין הליך בוררות, הליך חקירה וכיו"ב.

הנך מוזמנת ליצור קשר עם משרדנו לצורך בחינת הסוגיה הפרטנית.

בברכה,
איתן מימוני ושות'שלום,

האם לאחר התפטרותו של חבר ועד יש למנות במקומו את המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר חברי הועד?

בתודה,שלום רב.

אכן כך הוא הדבר. ראה תקנה 25 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975:

25. (א) נתפנה מקומו של חבר הועד תוך תקופת כהונתו של הועד, יבוא במקומו המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות בבחירות לועד לאחר חברי הועד שנבחרו, ללא צורך בהחלטה נוספת והוא ייכנס לתפקידו כחבר הועד תוך 14 ימים מיום שנתפנה מקום חבר הועד או במועד כינוסה הראשון של ישיבת הועד שלאחר התפנות המקום, לפי המוקדם.
(ב) לא היה מועמד למילוי המקום שנתפנה בועד כאמור בתקנת משנה (א), או התפטר הועד כולו תוך תקופת כהונתו, ייבחר חבר הועד או הועד כולו, לפי הענין, באסיפה כללית שלא מן המנין.
(ג) פחת מספר החברים בועד, ואין יותר מועמד למילוי המקום שנתפנה כאמור בתקנת משנה (א), יהיה הועד רשאי לפעול במשך שלושה חדשים לכל היותר מיום שהתפנה המקום כאמור, אלא אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי.

בבברכה,

משרד עו"ד איתן מימוני ושות'שלום לכם,
האם חבר וועד מקומי מכהן, יכול לפנות באופן אישי, על דעת עצמו לוועדת ביקורת ולבקשה לבדוק נושאים ספציפיים שאינם נראים לו כתקינים בהתנהלות הוועד בו הוא חבר? זאת בנוסף לנושאים הכללים האמורים להופיע בדוח ועדת הביקורת.ליאור שלום ,

כל חבר ועד מקומי, כמו כל תושב, יכול לפנות לועדת ביקורת ולבקש שתבדוק נושא מסוים. הסמכות להחליט מה יבדק ומה לא יבדק, הינה של ועדת הביקורת.

בברכה,
איתן מימוני ושות'העברנו ללא תמורה לבננו בית בישוב קהילתי שהינו אגודה שיתופית.
הישוב מחייב את בננו שגר עימנו בבית מיסי אגודה בנוסף למיסי אגודה שאנו משלמים על אותו בית
האם בננו חייב במיסי אגודה והוא אינו חבר אגודה?
תודה
וגם אם לא היינו גרים איתו ביחד. האם הוא חייב לשלם מיסי אגודה כשהוא לא חבר אגודה?
שרהשרה שלום,

הדבר תלוי בנסיבות, באופן כללי קיימת אפשרות לחייב במיסי אגודה גם את מי אשר אינו חבר אגודה.
לצורך התייחסות קונקרטית יש לבחון את הנושא לעומק ולעיין בהחלטות הרלוונטיות אשר נתקבלו באגודה.
אנו מזמינים אותך ליצור קשר לצורך קביעת פגישה וקבלת חוות דעת בתשלום.

בברכה,
איתן מימוני ושות'«   «הבא   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1    הקודם»   »
כניסה מנהל

Close

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: